Get Adobe Flash player

บทสนทนาจากเจ้าอาวาส

  • 2019-08-04 ข้อคิดวันอาทิตย์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา ปี C

      ข้อคิดวันอาทิตย์ที่18 เทศกาลธรรมดาปีC ลก12:13-21...คนโง่เอ่ยคืนนี้เขาจะเรียกเอาชีวิตเจ้าไปแล้วสิ่งที่เจ้าได้เตรียมไว้จะเป็นของใครเล่า...คนที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตนเองก็จะไม่เป็นคนมั่งมีสำหรับพระเจ้าซึ่งก็จะเป็นเช่นนี้แล...

    Read More...

คิดสักนิด...สะกิดใจ

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 16 guests and no members online

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ประกาศข่าวอาสนวิหารอัสสัมชัญ

  1. ของดมิสซา ตั้งแต่รอบเย็น(17.15น.) ของวันพุธที่ 7สิงหาคม ถึง รอบเย็น(17.15น.) ของวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2019 เนื่องจากพระสงฆ์ไปเข้าเงียบ
  2. ขอเชิญสภาภิบาลทุกท่านประชุมพร้อมกัน วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2019 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบ้านพักพระสงฆ์
  3. ขอเชิญพี่น้องร่วมเตรียมจิตใจโอกาสฉลองอาสนวิหารอัสสัมชัญ ครบรอบ 100 ปีในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2019 โดยพระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย และ วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2019 โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ รอบมิสซา 08.30 น. (สำหรับรอบมิสซาอื่นๆ มีตามปกติ)
  4. ขอเชิญพี่น้องร่วมโมทนาคุณพระเจ้าโอกาส “สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ” ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2019เริ่มสวดสายประคำเวลา16.00 น.และ พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 17.30 น. โดยพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
  5. อาสนวิหารอัสสัมชัญ ขอเชิญพี่น้องร่วมสนับสนุนปัจจัย เพื่อกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้นในโอกาสครบรอบ 100 ปี อาสนวิหารอัสสัมชัญ โดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่กล่องรับบริจาคหน้าวัด

ประกาศแต่งงาน

1. ไมเกิ้ล มิเชลล์ อาบุชาคราอัลเจ็ท & นางสาวพัฐรดา ศิรินานวิน

   จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2019 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.

2. นายศิวากร กิจก้าวหน้า & ลูซีอา ปานแก้ว พันธุมจินดา

   จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2019 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.

3.นายภาณุวัฒน์ ปริญญาวิภาต & เซซีลีอา สุพรรณิดา สายสวัสดิ์

   จะเข้าพิธีสมรสในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2019 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 11.00 น.

4.นายอภิวัฒน์ เจริญรุ่งทรัพย์ & มารีอา ชลลดา รุ่งณรงค์รักษ์

   จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2019 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.

 

 

พี่น้องสามารถรับชมถ่ายทอดสดพิธีบูชาขอบพระคุณทุกเช้าวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 06.00น.

ณ วัดน้อยอาสนวิหารอัสสัมชัญ โดยเข้าไปที่ youtube และพิมพ์คำว่า Assumption Mass

เรื่องสั้นบันดาลใจ

คลัง presentation