Get Adobe Flash player

บทสนทนาจากเจ้าอาวาส

คิดสักนิด...สะกิดใจ

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 28 guests and no members online

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ประกาศข่าวอาสนวิหารอัสสัมชัญ

 

1.    ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอเชิญพี่น้องร่วมฉลอง “วันแพร่ธรรมสากล”ในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2020 พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 08.30 น. โดยพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ณ อาสนวิหาร และเวลา 10.00 น. ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเลโอ แปรูดอง โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

2.    อาสนวิหารอัสสัมชัญขอเชิญพี่น้องร่วมสวดสายประคำตลอดเดือนตุลาคมตามโครงการ เดือน “สายประคำโลก” จะมีการถ่ายทอดสดออนไลน์ต่อจากมิสซาตลอดเดือน โดยพี่น้องสามารถร่วมสวดได้ผ่านการสวดออนไลน์ บันทึก-สรุปการสวดตลอดเดือน แจ้งผลการสวดได้ที่สำนักงานวัด

วันจันทร์–วันศุกร์ เวลา 17.45 น. ที่วัดน้อย (หลังมิสซา รอบ 17.15 น.)

วันเสาร์ เวลา 16.30 น. ที่อาสนวิหาร (ก่อนมิสซารอบ 17.00 น.)

วันอาทิตย์ เวลา 16.30 น. ที่อาสนวิหาร (ก่อนมิสซารอบ 17.00 น.)

ประกาศแต่งงาน

1.    ดอมินิก ซาวีโอ อดิเทพ จักรศรีพร & นางสาวธารารัตน์ ประสานวงษ์

จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2020 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.

2.    ยอแซฟ ศรัณย์ ชัยยะศิริสุวรรณ & นางสาวสุกานดา กิตติพงศ์วรการ

จะเข้าพิธีสมรสในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2020 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.

3.    นายกฤษณ์ งามสม & อัญจลา ญาณิกา ฉายากุล

จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2020 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.

4.    เอากุสติน อนุวัฒน์ สมบูรณ์เจริญชัย & ลูซีอา รัตน์รวี บุญพิมพ์

จะเข้าพิธีสมรสในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2020 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 11.00 น.

5.    นายชวิณ นพรัตน์วรากร & นาตาเซีย วรรณพลอย แสนทวี

จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2020 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.

6.    นายวรรธนะ ทรัพย์ประเสริฐ & อันนา ภัทราพร ชัยสำเร็จ

จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2020 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.

.................................................................................................................

 

18 พฤษภาคม 2020

 

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เรื่อง "มาตรการ" และ "แนวทางภาคปฏิบัติ" เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสต์ศาสนิกชนคาทอลิก

อาสนวิหารอัสสัมชัญจึงขอความร่วมมือจากพี่น้องทุกท่านดังนี้

(1) ทางอาสนวิหารจะเปิดให้พี่น้องเข้าร่วมพิธีมิสซาได้ตั้งแต่

      วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ รอบ 06.00 น. และ 17.15 น.

      วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2020 รอบ 17.00 น.

      วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2020 รอบมิสซาดังนี้ รอบ 07.00 น., 08.30น. และ 17.00น. ภาษาไทย  รอบ 10.00น. ภาษาอังกฤษ

(2) สวมหน้ากากอนามัยตลอดพิธีกรรม

(3) การเข้าร่วมพิธีจะต้องผ่านจุดคัดกรองและการตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้ง โดยขอให้พี่น้องเผื่อเวลาสำหรับการคัดกรอง

(4) อาสนวิหารมีบริการเจลแอลกอฮอลล์ สำหรับพี่น้องบริเวณจุดคัดกรอง

(5) ทางอาสนวิหารจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมพิธีภายในอาสนวิหาร รอบละไม่เกิน 222 คน และอนุญาตให้เข้าร่วมพิธีได้เพียงครั้งเดียว

(6) งดการเข้าเยี่ยมชมวัดแบบทั่วไปและการเข้ามาสวดภาวนา (นอกเวลามิสซา)

(7) งดกิจกรรมอื่นๆ จนกว่าสถานการณ์ปกติ

จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องทุกท่าน เพื่อเป็นมาตรการป้องกันควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

(หากมีอะไรเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

 

.อาสนวิหารอัสสัมชัญ.

                                                                                                                                          

May 18, 2020

 

With the reopening of churches during this time of Covid-19 emergency, Bangkok Archdiocese released a document (16th May 2020), giving Measures and Practical Guidelines for Catholics attending mass.  In line with this, Assumption Cathedral publishes these guidelines, asking for your kind cooperation in keeping to the following:

(1) The Cathedral will be open for public masses on

       Saturday, 23rd May 2020 at 5 p.m. and

       Sunday 24th May 2020 at 07.00 a.m., 08.30 a.m., 10.00 a.m. (English) and 5 p.m.

(2) Being a public assembly, everybody is to wear a face mask within the church.

(3) There will be check points for checking your temperature on entry. All are asked to fully cooperate with this.  Please allow time for this screening.

(4) Alcohol gel will be made available at all entry points.

(5) Within social distancing guidelines, there is only space inside the Cathedral for up to a maximum of 222 people to attend each mass.

(6) The faithful are to join only one mass per day.

The cathedral will not be open outside mass time for visiting and personal prayer.

No other church activities are to be held until the present emergency situation is finished. 

For the safety of all, your full cooperation is requested and please respect all required guidelines. 

(Any changes to these guidelines will be announced as they happen.)

 

.Assumption Cathedral.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องสั้นบันดาลใจ

คลัง presentation