Get Adobe Flash player
http://assumption-cathedral.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/header.007gk-is-87.jpglink
http://assumption-cathedral.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/header.011gk-is-87.jpglink
http://assumption-cathedral.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/header.012gk-is-87.jpglink
http://assumption-cathedral.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/header.005gk-is-87.jpglink
http://assumption-cathedral.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/header.003gk-is-87.jpglink
http://assumption-cathedral.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/header.009gk-is-87.jpglink
http://assumption-cathedral.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/header.008gk-is-87.jpglink
«
»
Loading…

บทสนทนาจากเจ้าอาวาส

  • 2016-02-07 ละทิ้งทุกสิ่ง

    ละทิ้งทุกสิ่ง วันนี้ วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา เป็นวันอาทิตย์ที่สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย...

    Read More...

คิดสักนิด...สะกิดใจ

ซอย 40

  • 2016-02-07 ฉบับที่ 6

    <<<ต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว>>> 10.    ขอให้วิธีสื่อสารของเราช่วยให้ชนะความเชื่อที่ผลต่อพฤติกรรม (mindset) ที่แยกคนบาปจากคนดีตามระเบียบที่ตายตัวของเรา 11.    เราตัดสินสถานการณ์ของความบาป เช่น...

    Read More...

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

กระดานสนทนา

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 5 guests and no members online

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

เรื่องสั้นบันดาลใจ

คลัง presentation