Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 16 guests and no members online

รูปที่ 04 พระนางมารีอาถวายตัวที่พระวิหาร/ Mary was presented to the Temple

รูปที่ 4 พระนางมารีอาถวายตัวที่พระวิหาร

         บนพื้นฐานของข้อเขียนเชิงตำนาน(Apocrypha) ที่ชื่อว่า The Protevangelium of  James เรื่องราวของพระนางมารีอา เล่าว่า มารีอา เป็นบุตรสาว ของยออากิม และอันนา ซึ่งไม่มีบุตร และได้ภาวนาวอนขอต่อพระเจ้า เพื่อประทานบุตรให้ เมื่อพระเจ้าส่งเทวทูตมาแจ้งให้ท่านทั้งสองทราบว่า อันนาจะตั้งครรภ์ และให้กำเนิดบุตร ท่านทั้งสองจึงให้คำปฏิญาณว่า จะยกบุตรนั้น ไม่ว่าชาย หรือหญิง ให้กับพระเจ้าตลอดไป ดังนั้น เมื่ออันนาให้กำเนิดบุตรสาวคนหนึ่ง ในขณะที่เธออายุ 3 ขวบ ซึ่งเป็นเวลาที่ท่านทั้งสองเห็นว่า มารีอา ไม่ติดแม่อีกแล้ว จึงนำมารีอา ไปถวายแก่สงฆ์ ในพระวิหาร และตั้งแต่นั้นมา พระนางมารีอา ก็ปฏิบัติตน เป็นผู้ถวายตนแด่พระเจ้าอย่างสิ้นเชิง ในเรื่องนี้ ยังเป็นที่มาของคำปฏิญาณของพระนางมารีอา ที่จะเป็นพรหมจารี รับใช้พระเจ้า ตลอดไป อีกด้วย

 

(Mary was presented to the Temple)

Joachim and Anna. They were devout people who loved God, and were faithful believers. To her dismay, Anna was barren, and prayed often to God for the high honor of becoming a mother. Anna promised God that she would pledge her child to His Holy Temple if He would bless her with a child. Many years passed, Anna never lost her faith and hope that God would answer her prayers. At last God granted her request! Anna became the mother of a little girl, whom she named Mary.

In accordance with the tradition of the times, Mary was presented to the Temple of God as soon as she reached the age of three. Joachim and Anna brought her to the priests of the Temple, where she remained for twelve years, or until the age of fifteen. Mary was presented to the Temple on November 21st.