Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 28 guests and no members online

2016-014-24 แทน...คิดสะนิด..สะกิดใจ

โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนต้องติดตามพระเยซูไม่ใช่เดินตามหมอดูดวงชะตาหรือหมอดูไพ่"

Posted by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงย้ำคริสตชนต้องติดตามพระเยซูไม่ใช่เชื่อและเดินตามคำแนะนำของหมอดูดวงชะตาหรือหมอดูไพ่เพราะถ้าทำแบบนั้นเราไม่ได้ติดตามพระเยซูแต่ไปติดตามคนอื่นแล้วทรงสอนวิธีการฟังและจำเสียงของพระเยซูก็คือจงไปอ่านพระวรสารเรื่องมหาบุญลาภ(ผู้เป็นสุข) หากใครสอนเราให้ดำเนินชีวิตตรงกันข้ามกับมหาบุญลาภคนนั้นก็เข้ามาทางหน้าต่างไม่ได้มาทางประตูและแน่นอนเขาไม่ใช่พระเยซูทรงถามเวลาเราตัดสินใจทำสิ่งต่างๆในชีวิตเราทำในนามพระเยซูหรือเปล่า

ช่วงเช้าวันจันทร์ที่18 เมษายนที่ผ่านมาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตามาร์ธาพระวรสารวันนี้พระเยซูตรัสว่า"เราเป็นประตูคอกแกะทุกคนที่มาก่อนหน้าเราเป็นขโมยและโจรเราเป็นประตูผู้ที่เข้ามาทางเราก็จะรอดพ้น"

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- พระเยซูทรงพูดกับประชาชนด้วยคำการยกตัวอย่างแบบง่ายๆเสมอวันนี้ก็เช่นกันพระองค์ทรงยกตัวอย่างเรื่องคนเลี้ยงแกะเพราะคนที่ฟังพระองค์ต่างเข้าใจชีวิตของคนเลี้ยงแกะเป็นอย่างดีเนื่องจากพวกเขาพบเห็นทุกวันดังนั้นพวกเขาจึงเข้าใจสิ่งที่พระองค์ตรัส

- พระเจ้าทรงกล่าวกับเราทุกคนว่าท่านไม่สามารถเข้าสู่ชีวิตนิรันดรถ้าหากไม่เข้ามาทางประตูพระเยซูพระองค์ทรงเป็นประตูแห่งชีวิตของเราไม่ใช่แค่ชีวิตนิรันดรอย่างเดียวแต่ยังหมายถึงชีวิตประจำวันของเราด้วยลองถามตัวเองซิว่าทุกการตัดสินใจใดๆที่เราทำลงไปเราทำในนามของพระเยซูหรือเปล่าเราทำด้วยการผ่านทางประตูของพระเยซูหรือไม่

- พระเยซูสอนชัดเจนอยู่แล้วว่า"ใครที่มาก่อนหน้าเราเป็นขโมยและโจร" บนหนทางนี้เราต้องเดินตามพระเยซูใครที่เดินตามพระองค์จะไม่หลงทางจริงอยู่ที่บางครั้งอาจพบอุปสรรคหลายครั้งเราอาจมองไม่ออกว่าต้องทำอะไรต่อไปบางคนบอกเราให้ไปพบหมอดูเราก็ไปตามที่เขาแนะนำเราไปหาหมอดูพยากรณ์ไพ่ยิปซีที่เปิดไพ่ให้เราถ้าเราทำแบบนี้เราไม่ได้ติดตามพระเยซูเราไปติดตามคนอื่นแล้วคนเหล่านี้ชี้ให้เราเดินไปทางอื่นขณะที่พระเยซูชี้ให้เราเดินไปข้างหน้า

- พระเยซูเตือนเราว่า"จะมีคนที่มาบอกเราว่าทางของพระผู้ไถ่ต้องเดินทางนี้บางคนก็ชี้ไปอีกทางหนึ่งเราอย่าไปฟังคนเหล่านี้อย่าไปฟังเด็ดขาด! เพราะพระเยซูสอนว่าเราเป็นหนทางเราคือประตูและใครที่ติดตามเราจะไม่มีวันหลงทาง"

- แกะย่อมฟังเสียงของคนเลี้ยงเพราะมันจำเสียงเขาได้เราก็เช่นกันเราต้องฟังเสียงพระเยซูเราจะป้องกันตัวเองจากกันฟังเสียงของคนที่ไม่ใช่พระเยซูได้อย่างไรเราจะป้องกันตัวเองจากการฟังเสียงของขโมยได้อย่างไรวิธีป้องกันนี้ง่ายมากพ่อขอแนะนำว่าท่านจะพบเสียงของพระเยซูได้ในพระวรสารเรื่องผู้เป็นสุข(มหาบุญลาภ)

- ลองคิดดูนะถ้ามีใครมาสอนเราให้ดำเนินชีวิตตรงกันข้ามกับบทสอนเรื่องผู้เป็นสุขเขาคนนั้นก็เข้ามาทางหน้าต่างไม่ได้มาทางประตูและแน่นอนเขาไม่ใช่พระเยซู! อีกประการหนึ่งเราจะได้ยินเสียงของพระเยซูผ่านทางกิจเมตตาและประการสุดท้ายเราจะรู้ว่านี่เป็นเสียงพระเยซูก็ต่อเมื่อเสียงนั้นสอนให้เราเรียกหาพระบิดาสวดบทข้าแต่พระบิดา

- บทสรุปของวันนี้พ่ออยากแบ่งปันว่าจริงๆแล้วชีวิตคริสตชนง่ายมากพระเยซูคือประตูพระองค์ทรงนำทางเราบนหนทางนี้เรารู้จักเสียงของพระองค์ผ่านทางเรื่องผู้เป็นสุขกิจเมตตาและการเรียกหาพระบิดาดังนั้นขอพระเจ้าช่วยเราให้เข้าใจและจำเสียงของพระเยซูด้วย