Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 17 guests and no members online

2016-05-01 แทน...คิดสักนิด...สะกิดใจ

โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนต้องประกาศข่าวดีภาวนาและมีความหวัง"

Posted by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงย้ำคริสตชนต้องประกาศข่าวดีของพระเยซูต้องภาวนาและมีความหวังอยู่เสมอมันเป็นสิ่งดีที่เราจะลองถามตัวเองกันว่าเราประกาศพระนามของพระเยซูในชีวิตประจำวันบ้างหรือเปล่าเราภาวนาบ้างไหมและเรามีความเชื่อจริงจังหรือเปล่าว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกครั้ง

ช่วงเช้าวันศุกร์ที่22 เมษายนที่ผ่านมาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตามาร์ธาบทอ่านประจำมิสซานี้เป็นเหตุการณ์ที่เปาโลมาถึงเมืองอันทีโอ๊คแล้วเริ่มประกาศข่าวดีทันที

พระสันตะปาปาทรงเทศน์ให้ข้อคิดว่า

- สำหรับคริสตชนทุกคนมันมีเสาหลัก3 อย่างที่เราต้องยึดไว้หนึ่งคือการประกาศข่าวดีสองคือการเสนอวิงวอนและสามคือความหวังหัวใจของการประกาศข่าวดีคือพระเยซูผู้ทรงสิ้นพระชนม์และเสด็จกลับคืนชีพจากความตายพระองค์คือพระผู้ไถ่ของเราบรรดาอัครสาวกได้ทำสิ่งนี้ต่อหน้าชาวยิวและคนต่างศาสนาพวกเขาเป็นประจักษ์พยานด้วยการยอมสละชีวิตและเลือดของตน

- เมื่อเปโตรและจอห์นถูกนำตัวไปที่สภาซันเฮดรินเนื่องจากขัดขืนคำสั่งพวกสมณะที่สั่งห้ามพวกเขารักษาคนป่วยในนามของพระเยซูเปโตรและจอห์นไม่กลัวแต่พวกเขามีความกล้าที่จะพูดว่า'พวกเราไม่สามารถหยุดประกาศข่าวดีในสิ่งที่เราเห็นและได้ยิน' การประกาศนี้พวกเราคริสตชนได้รับผ่านทางพระจิตผู้ทำให้เราเห็นและฟังความจริงเกี่ยวกับพระเยซูนี่คือการประกาศข่าวดีของชีวิตคริสตชนเราต้องประกาศการกลับคืนชีพของพระองค์

- เรื่องที่สองคือการเสนอวิงวอนเหมือนอย่างที่พระเยซูทรงกล่าวกับบรรดาศิษย์ในการเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้ายพระองค์ทรงภาวนาเพื่อพวกเขาและเตรียมที่ในบ้านของพระบิดาให้พวกเขาสิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรพระเยซูทรงภาวนาเพื่อเรานี่คือคำเสนอวิงวอนของพระองค์ในเวลาเดียวกันพระเยซูทรงทำงานของพระองค์ผ่านทางคำภาวนาเพื่อเราเหมือนอย่างตอนก่อนพระมหาทรมานพระองค์ตรัสกับเปโตรว่า'เปโตรเราภาวนาให้ท่าน'

- สุดท้ายการมีความหวังคริสตชนคือคนแห่งความหวังซึ่งความหวังนี้พระเจ้ามอบให้เราคริสตชนเฝ้ารอการเสด็จกลับมาของพระเยซูนี่แหละคือความหวังของคริสตชนเราแต่ละคนต้องถามตัวเองว่าเราประกาศเรื่องราวของพระเยซูในชีวิตเราบ้างไหมเรามีความสัมพันธ์กับพระเยซูผู้ทรงเสนอวิงวอนเพื่อเราบ้างหรือเปล่าและเรามีความเชื่ออย่างเต็มเปี่ยมไหมว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาลองถามตัวเองกันดูบ้างนะ