Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 32 guests and no members online

2016-05-15 “สันติสุขจงสถิตกับท่านทั้งหลายเถิด”

อาทิตย์นี้เป็นวันสมโภชพระจิตเจ้าอาทิตย์ที่แล้วเราเพิ่งทำการสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์แต่อาทิตย์นี้พระจิตเจ้าเสด็จลงมาเป็นการสลับหน้าที่กันของพระเจ้าที่พระองค์ทรงช่วยค้ำชูและให้ชีวิตแก่พระศาสนจักรและเรามนุษย์ทุกคนดังคำที่พระเยซูเจ้าเคยตรัสไว้ว่า“เราจะส่งพระผู้เหลือผู้หนึ่งลงมาหาท่าน” ซึ่งผู้นั้นก็คือ“พระจิตเจ้า” นั่นเอง

คนในสมัยก่อนรู้จักกับวันสมโภชนี้ในชื่อว่า“เปนเตคอสเต” ซึ่งเป็นคำในในภาษากรีกแปลว่า“50 วัน” หมายถึงวันฉลอง50 วันหลังจากปัสกาชาวยิวทำการฉลองนี้เพื่อเตือนใจถึงบัญญัติ10 ประการที่พระเจ้าประทานให้แก่พวกเขาที่ภูเขาซีนายแต่สำหรับเราคริสตชน50 วันหลังปัสกาหมายถึงการที่พระเจ้าประทานพระจิตของพระองค์ให้แก่เรามนุษย์พระองค์ทรงเสด็จลงในนามว่า“พระผู้ช่วยเหลือ” “พระผู้บรรเทา” และพระองค์ยังประทับและทำงานภายในตัวเราและในพระศาสนจักรเสมอทรงทำให้พระศาสนจักรเติบโตและแผ่ขยายไปทั่วโลกโดยเริ่มต้นจากศิษย์ธรรมดาๆเพียงไม่กี่คนเป็นชาวบ้านที่ไม่มีการศึกษาแต่สามารถทำงานยิ่งใหญ่ที่พระเยซูเจ้ามอบให้และทำให้บังเกิดผลจวบจนทุกวันนี้แม้ในยามที่พระศาสนจักรมีความยากลำบากและถูกเบียดเบียนอย่างหนักในช่วงศตวรรษแรกๆซึ่งพ่อเชื่อว่าทั้งหมดนี้คือเกิดผลและสำเร็จได้ด้วยเพราะผลงานของพระจิตเจ้านั่นเอง

วันนี้เราได้ยินคำพูดของพระเยซูเจ้าที่ตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าสันติสุขจงสถิตกับท่านทั้งหลายเถิด  (ยน. 20: 19) พระองค์ทรงปรารถนาให้มนุษย์มีสันติสุขที่แท้จริงนั่นคือการพบกับความสุขความรักการรู้จักให้อภัยและการคืนดีกับพระเป็นเจ้าและเพื่อนพี่น้องของเราดังนั้นเราจึงต้องควรดำเนินชีวิตในความรักต่อกันกันเปิดใจให้กว้างขึ้นด้วยการเปลี่ยนจิตใจใหม่เพื่อทำให้เกิดจิตตารมณ์แห่งความรักและสันติสุขภายในจิตใจของเราพ่อได้มีโอกาสอ่านบทความของนักเขียนผู้หนึ่งชื่อว่าDoe Zantamata ซึ่งเขียน7 ขั้นตอนของการเพิ่มความสุขในชีวิตของเราได้อย่างน่าฟังว่าเรามนุษย์สามารถแสวงหาความสุขและสันติสุขในชีวิตของเราด้วยการเปิดใจเพื่อทำให้การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นด้วยการ

1. คิดให้น้อยลงแต่รู้สึกให้มากขึ้น

2. ขมวดคิ้วให้น้อยลงแต่ยิ้มให้มากขึ้น

3. พูดให้น้อยลงแต่ฟังให้มากขึ้น

4. ตัดสินให้น้อยลงแต่ยอมรับให้มากขึ้น

5. มองให้น้อยลงแต่ทำให้มากขึ้น

6. บ่นให้น้อยลงแต่ชื่นชมให้มากขึ้น

7. กลัวให้น้อยลงแต่รักให้มากขึ้น

ชีวิตที่ง่ายๆแบบนี้เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเราโดยอาศัยการเปิดใจและมีจิตใจใหม่ในองค์พระจิตเจ้าเพื่อให้เรามีจิตใจที่สูงส่งขึ้นใจกว้างมากขึ้นและยอมรับจิตตารมณ์ในความรักและสันติสุขของพระจิตเจ้า

โดย คุณพ่อปลัดText Box: คิดสะนิด...สะกิดใจ