Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 31 guests and no members online

2016-05-22 พระตรีเอกภาพ

สมโภชพระตรีเอกภาพ

พี่น้องครับอาทิตย์นี้เป็นวันสมโภชพระตรีเอกภาพเป็นรหัสธรรมข้อความเชื่อประการหนึ่งที่พระศาสนจักรสอนเรามนุษย์ว่า“พระเป็นเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแท้หนึ่งเดียวแต่มีสามพระบุคคลคือพระบิดาพระบุตรและพระจิตสามพระบุคคลซึ่งเป็นหนึ่งเดียวกันและกันในความรัก”

คุณพ่อคนหนึ่งกำลังขับรถอยู่มีลูกชายเล็กๆคนหนึ่งนั่งไปด้วยทันใดนั้นลูกชายก็หันไปหาพ่อถามว่า

ลูกชาย:  “พ่อครับพระเจ้ามีเพียงหนึ่งหรือหลายองค์”

บิดา    :  “มีหนึ่งเดียวลูกรัก”

ลูกชาย:  “พระบิดาเป็นพระเจ้าหรือไม่”

บิดา:      “เป็น”

ลูกชาย:  “พระเยซูเจ้าเป็นพระเจ้าหรือไม่”

บิดา:      “เป็น”

ลูกชาย: “พระจิตเจ้าเป็นพระเจ้าหรือไม่”

บิดา:      “เป็น”

ลูกชาย:  “ถ้าเช่นนั้นพระเยซูเจ้าจะเป็นพ่อของตัวเองได้อย่างไร”

คำถามนี้ทำให้บิดาต้องใช้ความคิดก่อนตอบคำถามนี้  พ่อจึงขับรถเข้าข้างทางที่ปลอดภัยแล้วหยุดรถแล้วหันมาทางลูกชายพูดว่า“ลูกเห็นฝากระโปรงหน้ารถที่อยู่ข้างหน้าเราไหม? ข้างในนั้นมีแบตเตอร์รีอยู่หนึ่งอันแบตเตอรี่ทำให้รถคันนี้สามารถติดเครื่องยนต์ได้สามารถเปิดไฟหน้ารถได้สามารถบีบแตรได้มันทำงานได้อย่างไร? พ่อไม่รู้หรอกสำหรับพ่อมันจึงเป็นข้อลึกลับประการหนึ่งสำหรับพระเป็นเจ้าก็เช่นกัน“พระเจ้าทรงเป็นหนึ่งเดียวแต่เป็นสามพระบุคคลคือพระบิดาพระบุตรและพระจิต” และนี่เป็นข้อลึกลับซึ่งเราไม่อาจเข้าใจได้ทั้งหมด

ความจริงเรื่องพระธรรมชาติเป็นสิ่งลึกลับประการหนึ่งซึ่งมนุษย์ไม่สามารถเข้าใจได้ทั้งหมดเป็นสิ่งยิ่งใหญ่เกินกว่าสติปัญญาของมนุษย์แต่เรามนุษย์ก็สามารถเรียนรู้และรู้จักกับพระองค์ได้ด้วย“การเผยแสดง” ของพระเจ้าที่มีต่อเราในหนังสือพระคัมภีร์ธรรมประเพณีพิธีกรรมและคำสอนพระคัมภีร์  หนังสือปฐมกาลได้เล่าถึงการสร้างมนุษย์ของพระเจ้าว่า“พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามภาพลักษณ์พระเจ้าและทรงสร้างเขาให้เป็นชายและหญิง” (ปฐก1:27) ดังนั้นการมองเห็นและเรียนรู้จักกับมนุษย์ก็คือการรู้จักกับพระเจ้าประการหนึ่งเพราะมนุษย์เป็นพระฉายาลักษณ์ของพระเจ้านอกจากนี้เรายังเข้าใจถึงพระธรรมชาติที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคลของพระตรีเอกภาพในคำสั่งของพระเยซูเจ้าก่อนเสด็จสู่สวรรค์พระองค์ทรงสั่งบรรดาศิษย์ว่า“ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเราทำพิธีล้างบาปให้เขาเดชะพระนามพระบิดาพระบุตรและพระจิต”(มธ28: 19)

ดังนั้นพี่น้องครับโอกาสสมโภชพระตรีเอกภาพนี้จึงเป็นโอกาสดีที่เราจะพยายามแสวงหาพระองค์ด้วยการเรียนรู้จากหนังสือพระคัมภีร์และการดำเนินชีวิตในความรักและความเป็นหนึ่งเดียวกับเพื่อนพี่น้อง  และขอให้เรามีความเชื่อที่มั่นคงในองค์พระตรีเอกภาพเพราะสิ่งสำคัญที่พระองค์ทรงเผยแสดงให้กับเราไม่ใช่เรื่องของความรู้แต่เป็นเรื่องของความเชื่อดังที่คุณพ่อท่านหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่า“เมื่อเรียนปรัชญาเราต้องใช้หัวคิด  แต่เมื่อเรียนเทววิทยาเราต้องใช้หัวเข่าแทนหัวเข่าในที่นี้ก็คือการคุกเข่าลงแล้วสวดภาวนาและก็คือการคุกเข่าลงเพื่อยอมรับว่าพระองค์คือพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพยิ่งใหญ่เหนือสรรพสิ่งทั้งปวงนั่นเอง”

...คุณพ่อปลัด...