Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 40 guests and no members online

2016-05-29 สมโภชพระวรกายพระโลหิตของพระคริสตเจ้า

อาทิตย์นี้เป็นวันสมโภชพระวรกายพระโลหิตของพระคริสตเจ้า ทุกปีทางวัดของเรา จะมีพิธีแห่ศีล เพื่อเทิดเกียรติองค์พระเยซูเจ้าผู้ประทับอยู่ในศีลมหาสนิทไปรอบ ๆ บริเวณวัด และโรงเรียน ซึ่งเป็นพิธีที่สง่างามและมีความหมายฝ่ายจิตใจอย่างมากสำหรับเราคริสตชนทุกๆ คน

พี่น้องครับ มีอัศจรรย์เกี่ยวกับศีลมหาสนิทเกิดขึ้นมากมายทั่วโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่มีเรื่องหนึ่งที่พ่อชอบมากเป็นพิเศษ คือ อัศจรรย์ที่เมือง Lucianoในประเทศอิตาลี เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นย้อนหลังกลับไปในช่วงศตวรรษที่ 8 เมื่อพระสงฆ์ท่านหนึ่งเกิดความสงสัยถึง “การประทับอยู่ของพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิท” และในขณะที่ท่านกำลังกล่าวคำ เสกศีลอยู่นั้นในมิสซา “แผ่นปังก็ได้กลายเป็นเนื้อ และเหล้าองุ่นก็กลายเป็นโลหิต” ปัจจุบันทั้งเนื้อและโลหิตนี้ก็ยังถูกเก็บรักษาไว้เพื่อให้คริสตชนมาเยี่ยวคารวะได้ที่โบสถ์นักบุญฟรังซิส ในเมือง Lanciano นี้ โดยทุกปีจะมีคริสตชนจากทั่วโลกมาเยี่ยมคารวะอัศจรรย์ศีลมหาสนิทที่ต่ำกว่า 30,000 คนต่อปี แต่มีเรื่องที่น่าสนใจมากไปกว่านั้น คือ ในปี 1971 ทางคณะแพทย์และนักเคมีกลุ่มหนึ่งได้ทำการตรวจสอบก้อนเนื้อและเลือดนี้อย่างละเอียดอีกครั้ง และพบว่า “ก้อนเนื้อนี้เป็นส่วนที่มาจากหัวใจ ส่วนเลือดก็พบว่า เป็นเลือดมนุษย์กรุ๊ป AB” ซึ่งเป็นกรุ๊ปเลือดที่ปกติของมนุษย์ในดินแดนตะวันออกกลาง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า “เรามีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแท้ ๆ ประทับอยู่กับเรา” จนกระทั่งในปี 1978 องค์การนาซ่าได้ทำการตรวจสอบคราบเลือดในผ้าห่อพระศพที่เมืองตูริน และได้พบว่าคราบเลือดที่ติดในผ้าห่อศพนี้ก็เป็นเลือดกรุ๊ป AB เหมือนกัน ซึ่งสอดคล้องกับอัศจรรย์ศีลมหาสนิทในทุกแห่งที่เกิดขึ้น เมื่อมีการตรวจสอบทางวิทยาศตร์ ก็จะพบว่า เลือดและเนื้อของพระเยซูจ้า จะเลือดของคนกรุ๊ปเดียวกันเสมอ

พี่น้อง “พระพระหฤทัยของพระเยซูเจ้านี้อยู่กับเราเสมอ” ซึ่งเราพบกับพระเยซูเจ้าได้ทุกๆ วันผ่านทางบูชามิสซา การเฝ้าศีล การรับศีล การแห่ศีล และการรับพรจากศีลมหาสนิท หรือแม้กระทั่งในการรับศีลเสบียง ในขณะที่เราเจ็บป่วยและกำลังจะเดินทางไปอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า คิดดูดี ๆ เราคริสตชนโชคดีมากเหลือเกินที่พวกเรามีโอกาสใกล้ชิดกับพระเจ้า และรับพระองค์เข้ามาสู่ชีวิตของเราได้ตั้งแต่ในโลกนี้ แต่น่าเสียดายเหลือเกินที่หลายครั้ง เพราะความเคยชินและความคุ้นเคย จึงทำให้เราลืมตระหนักถึงพระพร และการประทับอยู่ของพระองค์ ดังนั้น ในโอกาสที่เรามาร่วมกันสมโภชพระกายและพระโลหิตของพระเยซูเจ้านี้ ขอให้เราได้คิดทบทวนเกี่ยวกับการให้เกียรติกับพระเยซูเจ้า โดยเริ่มตั้งแต่การเข้าวัด การแต่งตัว การวางตัวในบูชามิสซา การเตรียมตัวรับศีลด้วยการอดหาร 1 ชั่วโมงก่อนรับศีล และการแก้บาปเพื่อเตรียมจิตใจของเรา หากเรายังทำสิ่งใดที่ไม่เหมาะสม ไม่สมควร ก็ขอให้เราได้แก้ไข และเตรียมตัวให้ดีขึ้นเพื่อเป็นการให้เกียรติและคาระวะแด่พระองค์ผู้ประทับอยู่ในศีลมหาสนิทอย่างจริงใจ

...คุณพ่อปลัด..