Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 25 guests and no members online

2016-09-18 “วงชีวิตของสัตว์โลก”

สวัสดีครับ พี่น้องที่รักอาทิตย์นี้เราเข้าสู่อาทิตย์ที่ 25ของเทศกาลธรรมดา และอีกประมาณ 2เดือน เราก็จะทำการปิดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมแล้วนะครับ ใครที่ยังไม่ได้ทำกิจเมตตาฝ่ายกายและฝ่ายจิตเป็นพิเศษ หรือยังไม่ได้รับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์โอกาสปีศักดิ์สิทธิ์นี้ ก็รีบๆ หน่อยนะครับ เพราะเวลานั้นผ่านไปอย่างรวดเร็ว และเราเหลือเวลาอีกเพียงไม่มากนัก

พ่อได้มีโอกาสอ่านบทความเกี่ยวกับ “วงชีวิตของสัตว์โลก” เรื่องหนึ่ง อ่านแล้วน่าคิดมากนะครับ หนังสือเล่มนั้นกล่าวไว้ว่า “โดยปกติธรรมชาติอนุญาตให้สัตว์โลกต่างๆ มีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างจำกัดตามวงจรชีวิตของมัน” หากนับเฉลี่ยเป็นวันแล้ว ก็สามารถสรุปได้ดังนี้ คือ

แมงเม่า        1                วัน               

มด               21                วัน               

ปลากระตัก     21                วัน               

แมงปอ          120              วัน               

ปลาหางนกยูง 120              วัน               

กระต่าย         1,825           วัน

สุนัข              5,475           วัน

ม้า                10,950          วัน

มนุษย์            25,550         วัน

ช้าง              36,500         วัน

เต่า               73,000         วัน

ดังนั้น ทุกชีวิตในโลกนี้จึงมีเวลาน้อยมากจริงๆ ยิ่งถ้าเป็นมนุษย์แล้ว อายุเฉลี่ยของคนเราตามวงจรชีวิต คือ 70ปี เราจะมีเวลาเพียงแค่ 25,550เท่านั้น (365x70) ดังนั้น ถ้าปัจจุบัน คุณมีอายุ 60ปีแล้ว ก็เท่ากับว่า เราใช้เวลาผ่านไปแล้ว 21,900วัน และจะเหลือเวลาในโลกนี้อีกเพียง 3,650วันเท่านั้น

 ด้วยเหตุนี้ การใช้เวลาที่มีอยู่จึงเป็นสิ่งที่มีสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะเราคริสตชน เพราะหากเรามั่วแต่หลงระเริง มุ่งดำเนินชีวิตเพียงเพื่อตนเอง มุ่งแสวงหาความสุข อำนาจ เกียรติยศ ชื่อเสียงและเงินทอง โดยมิได้ตระเตรียมชีวิตและคำนึงถึงชีวิตนิรันดร เราจะมีค่าพออะไรสำหรับพระเป็นเจ้า และชีวิตหลังความตายแต่ในทางตรงกันข้าม หากเราควรใช้เวลาที่มีอยู่อย่างเป็นพระพร เพื่อพระเป็นเจ้าและผู้อื่นเพิ่มมากขึ้น หมั่นสร้างบุญกุศล ทำความดี สวดภาวนา  มาวัด แก้บาปและรับศีลอย่างสม่ำเสมอเพื่อเตรียมตัวเตรียมใจของเราให้พร้อม เราก็จะพร้อมจริงที่จะจากไปอย่างมีความสุขทั้งในโลกนี้และในโลกหน้า..คุณพ่อปลัด..