Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 64 guests and no members online

2016-12-18 “อิมมานูแอล”

สวัสดีครับพี่น้องทีรักอีกไม่กี่วันเราก็จะทำการฉลองวันพระคริสตสมภพอาทิตย์สัปดาห์ที่4 นี้เราจะได้ยินคำสำคัญในพระวาจาของพระเจ้าที่เรารู้จักและคุ้นเคยกันดีว่าอิมมานูแอลซึ่งแปลว่าพระเจ้าสถิตกับเรา

พี่น้องครับคำว่า“เอมมานูเอล” หรือ“พระเจ้าสถิตกับเรา” นี้ทำให้พ่อคิดต่อไปว่าแล้วพระเจ้าทรงประทับอยู่กับเราตอนไหนบ้างในชีวิตของเรา? สำหรับพ่อแล้วคิดว่าพระองค์ทรงประทับอยู่กับเสมอในทุกๆช่วงเวลาในชีวิตของเราและในทุกกิจการที่เรากระทำในเวลาที่เราอ่านพระวาจาและนำไปพระวาจานั้นไปปฎิบัติตามทำให้เรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นและเป็นศิษย์ที่แท้จริงของพระองค์ในเวลาที่เราภาวนาทำให้เรามีความเชื่อความศรัทธาและเกิดความไว้วางใจในพระเจ้าให้เวลาที่เราศีลอภัยบาปและศีลมหาสนิทเป็นพิเศษทำให้เราได้คืนดีและมีจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์และเป็นพิเศษในภาพของบุคคลที่เจ็บป่วยคนยากจนคนขัดสนและคนต่ำต้อยที่อยู่ท่ามกลางเรา  เพราะพระองค์ทรงตรัสว่า“ทุกสิ่งที่ท่านทำต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่งท่านได้ทำสิ่งนั้นต่อเราเอง(เทียบมธ. 25: 40) และนี่แหละคือความหมายของคำว่าอิมมานูแอล

แต่น่าเสียดายเหลือเกินนะครับแม้เราจะมีความสุขอย่างเต็มเปี่ยมเช่นนี้ที่พระเจ้าทรงรักเราและเรามีโอกาสอยู่อย่างมากมายที่จะได้ใกล้ชิดกับพระเป็นเจ้าแต่เป็นเราเองที่หลายครั้งเราไม่ค่อยได้คิดถึงการประทับอยู่ของพระเจ้าเราจึงไม่รู้จักรักษาความสัมพันธภาพที่ดีกับพระเจ้าเราจึงมักไม่อ่านหนังสือพระคัมภีร์ไม่สวดภาวนาไม่รับศีลศักดิ์สิทธิ์บ่อยๆ  รวมทั้งในหลายครั้งเรามักปล่อยปะละเลยบุคคลที่อยู่รอบข้างเราและคนยากไร้อย่างไม่สนใจแม้เรามีโอกาสอยู่มากมายมีภาพๆหนึ่งที่สะท้อนถึงเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีและแสดงให้เราเห็นว่า“การได้มีโอกาสอยู่กับใกล้ชิดบุคคลที่เรารักนั้นมีความหมายมากเพียงใด

ภาพดังกล่าวเกิดขึ้นที่ประเทศอิรักเป็นภาพของเด็กหญิงที่ไม่มีแม่คนหนึ่งในบ้านของเด็กกำพร้าเธอเพิ่งสูญเสียแม่ไปและคิดถึงแม่ของเธอเธอจึงได้วาดรูปของแม่บนพื้นคอนกรีตและบรรจงถอดรองเท้าไว้ข้างๆก่อนลงไปนอนหลับบนอกของแม่ความรักของเด็กหญิงมีต่อแม่ของเธอช่างยิ่งใหญ่จริงๆและพ่อไม่รู้ว่าจะสรรหาภาษามนุษย์คำใดมาบรรยายถึงภาพๆนี้  เด็กหญิงได้แสดงให้เราเห็นว่า“เธอรักและอยากอยู่ใกล้ชิดแม่ของเธอมากเพียงใดจิตใจของเธอจึงยิ่งใหญ่และงดงามยิ่งนัก

ขอให้สัปดาห์ที่4 ของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้านี้ทำให้จิตใจของเราแต่ละคนเป็นเสมือนเด็กผู้หญิงคนนี้ที่รักพระเป็นเจ้าและอยากอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์อย่างหมดหัวใจเพราะพระองค์ทรงรักเราและเสด็จมาเพื่ออยู่กับเราอย่างแท้จริงพระองค์จึงทรงเสด็จมามาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อไถ่บาปและมอบชีวิตนิรันดรแก่เรามาสอนให้รู้จักข่าวดีรู้จักรักให้อภัยสอนให้เราสวดภาวนารู้จักช่วยเหลือกันและกันสอนให้เรารู้จักแบ่งปันความสุขแก่กันและรู้จักปลอบบรรเทาใจกันและกันขอให้เรารับเสด็จองค์อิมมานูแอลนี้ด้วยหัวใจที่เร่าร้อนและเชื่อมั่นว่าพระองค์ทรงกับเราเสมอ