Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 29 guests and no members online

2017-10-01 เดือนของแม่พระ

     สวัสดีครับพี่น้องที่รักพบกันอีกครั้งในอาทิตย์ที่26 เทศกาลธรรมดาของเดือนตุลาคมเดือนของแม่พระและการรณรงค์สวดประคำซึ่งสำหรับในอาทิตย์นี้ทางวัดของเราจะมีการเปิดเดือนแม่พระและสำหรับทางเขตปกครอง1 ของเราก็จะมีการเปิดวันทั่วโลกพร้อมเพรียง ไม่สิ้นเสียงสายประคำในวันเสาร์ที่7 ตุลาคม2017 นี้อย่างเป็นทางการนี้ด้วยที่วัดพระกุมารเยซูกม.8 ซึ่งพี่น้องสามารถไปร่วมงานดังกล่าวได้ด้วยตนเองหรือจะมาลงชื่อเพื่อแสดงเจตจำนงได้ที่ด้านหน้าของวัดได้เช่นกัน

พี่น้องครับในเดือนตุลาคมนี้พ่ออยากเชิญชวนพี่น้องให้ร่วมกันสวดประคำตลอดเดือนนี้เป็นพิเศษภาวนาให้แก่กันและกันและตามความต้องการของเราเพื่อเทิดเกียรติแด่พระแม่มารีย์และแสดงถึงสายสัมพันธ์อันดีระหว่างเรากับแม่พระเพิ่มมากขึ้นผ่านทางสายประคำนี้ดังนั้นในคอลัมน์คิดสักนิด..สะกิดใจสำหรับอาทิตย์นี้พ่อจึงอยากนำเสนอเกี่ยวกับที่มาและการฉลองแม่พระแห่งสายประคำสักเล็กน้อย

     ที่มาของการสวดสายประคำให้เกียรติแก่พระแม่มารีย์เชื่อกันว่าเริ่มต้นในอารามฤษีซึ่งได้มีการสวดทำวัตรเป็นหมู่คณะโดยใช้บทสวดจากบทเพลงสดุดี150 บทแต่มีฤาษีบางคนมีความรู้น้อยและไม่สามารถอ่านหนังสือทำวัตรได้พวกท่านจึงใช้การสวดบทวันทามารีอา150 บทแทนการสวดบทเพลงสดุดี150 บทต่อมาการสวดสายประคำได้มีพัฒนามาเรื่อยๆจนกระทั่งในปีค.ศ. 1214 ที่แม่พระได้ประทานลูกประคำแก่นักบุญดอมินิกผู้ก่อตั้งคณะดอมินิกันเพื่อจะได้ใช้เป็นเครื่องมือต่อสู้กับพวกเฮเรติกเนื่องจากในเวลานั้นท่านนักบุญพยายามเทศน์สอนให้พวกอัลบีเจนเซียนกลับใจแต่ไม่สำเร็จท่านจึงท้อแท้และหนีไปจำศีลภาวนาเพื่อสวดภาวนาวอนขอกับพระเจ้านานถึง40 วันจนในที่สุดพระแม่มารีย์และทูตสวรรค์ 3 องค์ได้มาประจักษ์และประทานสายประคำแก่นักบุญดอมินิกพร้อมทั้งแนะนำให้ท่านใช้สายประคำนี้เป็นเครื่องมือในการอธิษฐานเพื่อให้พวกเฮเรติกเหล่านั้นกลับใจผลปรากฏว่าสามารถทำให้ผู้หลงผิดเหล่านี้กลับใจได้จริงท่านนักบุญจึงได้เผยแพร่การสวดสายประคำและทำให้การสวดสายประคำแพร่ไปทั่วในพระศาสนจักร

     สำหรับเรื่องของการฉลองแม่พระแห่งสายประคำนั้นเกิดขึ้นเมื่อกองทัพเรือฝ่ายสันนิบาตศักดิ์สิทธิ์ได้ปะทะกับกองทัพเรือจักรวรรดิออตโตมัน 5 ในเวลานั้นสมเด็จพระสันตะปาปาปีโอที่5 จึงได้เรียกร้องให้คริสตชนสวดสายประคำต่อพระแม่มารีย์เพื่อให้พระเจ้าประทานชัยชนะแก่กองกำลังฝ่ายคริสตชนและเมื่อกองทัพฝ่ายสันนิบาตศักดิ์สิทธิ์ได้รับชัยชนะเมื่อวันที่7 ตุลาคมค.ศ. 1571 สมเด็จพระสันตะปาปาจึงได้กำหนดให้เป็นวันฉลองแม่พระแห่งชัยชนะต่อมาสมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่11 ได้กำหนดวันฉลองอย่างเป็นทางการของพระศาสนจักรและเรียกวันนี้ว่าวันฉลองแม่พระแห่งลูกประคำ

 และท้ายที่สุดนี้พ่อจึงอยากให้พี่น้องรักการสวดประคำนี้เสมอซึ่งคงไม่ใช่เฉพาะในเดือนตุลาคมนี้เท่านั้นแต่หมายถึงทุกวันเพราะแม่พระทรงห่วงใยและปรารถนาให้เราซึ่งเป็นลูกของพระนางได้คิดถึงพระแม่และสวดภาวนาบ่อยๆโดยเฉพาะการสวดสายประคำดังที่พระเยซูเจ้าได้ทรงฝากฝังเราทุกคนไว้แก่พระแม่ณแทบเชิงกางเขนโดยมีศิษย์ที่พระเยซูเจ้าทรงรักเป็นตัวแทนของพวกเราทุกคนว่าแม่นี่คือลูกของแม่แล้วตรัสกับศิษย์ผู้นั้นว่านี่คือแม่ของท่าน” (ยน.19:26-27)