Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 42 guests and no members online

2017-06-11 รหัสธรรมความเชื่อของเราคริสตชน

สวัสดีครับพี่น้องที่รัก อาทิตย์นี้เราทำการสมโภชพระตรีเอกภาพ รหัสธรรมความเชื่อของเราคริสตชนที่เชื่อว่า พระเจ้าแท้นั้นมีเพียงพระองค์เดียว แต่มีสามพระบุคคล คือ พระบิดา พระบุตร และพระจิต เป็นรหัสธรรมลึกซึ้งที่ท้าทายสติปัญญาและความเชื่อของเรา เพราะเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าถึงได้ และไม่สามารถอธิบาย หรือให้เหตุผลในเรื่องดังกล่าวได้ทั้งหมด

สำหรับอาทิตย์นี้ หลายๆท่านคงคิดว่า พ่อจะอธิบายเรื่องของพระตรีเอกภาพเหมือนที่ผ่านๆ มา แต่ไม่เป็นเช่นนั้น แต่พ่อจะนำเสนอเรื่องของ ที่มาแห่งความศรัทธา วันเสาร์ต้นเดือน ตามข้อเสนอจากที่ประชุมสภาวัดในเดือนพฤษภาคม เพื่อพี่น้องหลายๆ ท่านจะได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีความเชื่อความศรัทธาในวันเสาร์ต้นเดือนของแม่พระกันมากขึ้นครับ

ที่มาแห่งศรัทธา วันเสาร์ต้นเดือน     

แม่พระได้ประจักษ์แก่ซิสเตอร์ลูซีอา (หนึ่งในสามที่เห็นการประจักษ์มาของแม่พระฟาติมา) เมืองปอนเตเวดรา ประเทศสเปน เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม .. 1925 และกล่าวกับซิสเตอร์ว่าดูสิ ซิสเตอร์ ดวงใจของแม่ถูกหนามทิ่มแทงไปทั่ว เพราะมนุษย์ได้แสดงความอกตัญญูและสบประมาทอยู่ตลอดเวลา แต่อย่างน้อยก็ยังมีซิสเตอร์ที่ช่วยปลอบประโลมใจแม่อยู่ และดังนั้นแม่สัญญาจะให้พระหรรษทานที่จำเป็น เพื่อช่วยวิญญาณทุกดวงให้รอดก่อนจากโลกนี้ไป หากทุกวันเสาร์ต้นเดือนติดต่อกัน 5 ครั้ง พวกเขารับศีลอภัยบาป รับศีลมหาสนิท สวดลูกประคำ และคิดถึงข้อรำพึงแห่งลูกประคำ 15 ข้อ โดยมีความตั้งใจในการคืนดีกับแม่

นี่คือการที่แม่พระเผยให้เห็นดวงหทัยของพระนางที่ถูกหนามทิ่มแทงเพราะบาปของเรา แม่พระได้บอกวิถีถอนหนามเหล่านั้นด้วยการแสดงความศรัทธาเป็นพิเศษทุกวันเสาร์ต้นเดือนติดต่อกัน 5 ครั้ง โดยแม่พระได้สัญญาจะประทานพระหรรษทานเป็นพิเศษ เพื่อความรอดของทุกคนที่ปฏิบัติตาม

ซิสเตอร์ลูซีอาได้บันทึกไว้ว่าการเกิดสงคราม หรือมีสันติภาพในโลกมนุษย์ ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติกิจศรัทธาทุกวันเสาร์ต้นเดือน ซึ่งเป็นการถวายตัวร่วมกับดวงหทัยอันบริสุทธิ์ของพระนางมารีย์

ทำไมต้องวันเสาร์ 5 ครั้ง ที่เป็นเช่นนี้เพราะพระเยซูเจ้าทรงไขแสดงให้ทราบว่า มีการดูหมิ่น และกระทำผิดต่อดวงหทัยนิรมลของพระนางมารีย์ 5 ประการ ดังนี้

1. การสบประมาทเรื่องการปฏิสนธินิรมลของแม่พระ

2. การปฏิเสธการที่พระนางมารีย์ทรงเป็นพรหมจารีตลอดกาล

3. การปฏิเสธการเป็นพระมารดาของพระคริสตเจ้า และการเป็นมารดาของมนุษย์ทุกคน

4. การละเลยไม่สอนให้เด็กๆ เคารพและรักพระมารดาผู้บริสุทธิ์ผุดผ่อง

5. การเหยีดหยามพระรูปและรูปปั้นแม่พระ     

ข้อมูลจากนิตยสารแม่พระยุคใหม่