Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 38 guests and no members online

2017-01-22 วันอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพของคริสตชน

           สวัสดีครับพี่น้องที่รักพบกันอีกในคอลัมน์คิดสักนิดสะกิดใจในอาทิตย์ที่3 ของเทศกาลธรรมดาซึ่งสำหรับวันเสาร์ที่ผ่านมานี้ทางคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ร่วมกับคณะกรรมคริสตชนไทยได้จัดกิจกรรมวันอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพของคริสตชนโดยหัวข้อสำหรับการอธิษฐานในปีค.ศ. 2017 นี้คือความรักพระคริสตเจ้าผลักดันเราให้เป็นหนึ่งเดียวกัน” (เทียบ2 คร. 5:14-20)ทั้งนี้เพื่อให้คริสตชนได้ตระหนักถึงหน้าที่ของความรักและความสามัคคีในฐานะที่เราเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าเหมือนกันและเป็นผู้หนึ่งที่ต้องช่วยรักษาบาดแผลที่มีมาในอดีตด้วยการขออภัยจากพระเจ้าซึ่งทางวัดอัสสัมชัญก็ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพสถานที่ในการอธิษฐานภาวนาดังกล่าว

          วันอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพนี้ทำให้พ่อคิดถึงบทอ่านที่2 ในอาทิตย์นี้ซึ่งนักบุญเปาโลได้กล่าวเตือนใจคริสตชนชาวโครินทร์ในเวลานั้นซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆไว้ว่าพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าขอร้องท่านในนามของพระเยซูคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราขอให้ท่านรักใคร่ปรองดองกันแต่จงมีจิตใจและความเห็นตรงกันเถิด” (1 คร.1:10)ทั้งนี้เพราะท่านเห็นว่าความแตกแยกของหมู่คริสตชนนี้เป็นที่สะดุดเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเป็นสาเหตุของการทะเลาะแบะแว้งและทำให้ข่าวดีของพระคริสตเจ้าเสื่อมประสิทธิภาพไปท่านนักบุญเปาโลจึงเตือนใจแก่คริสตชนในเรื่องนี้อย่างจริงจังว่าเราต้องเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริงโดยเฉพาะในหมู่พี่น้องคริสตชน

         มีคนกล่าวไว้ว่าในอดีตเมื่อชาวจีนต้องการสร้างเมืองของพวกเขาให้มั่นคงและปลอดภัยพวกเขาจึงสร้างกำแพงเมืองจีนที่ยิ่งใหญ่และแน่นหนานี้ขึ้นเพราะเชื่อว่าจะไม่มีมนุษย์หน้าไหนสามารถปีนข้ามไปได้เพราะกำแพงสูงมากนี้ได้แต่ทว่า...ภายในร้อยปีแรกหลังการสร้างกำแพงใหญ่ปรากฏว่าเมืองจีนกลับถูกรุกรานถึงสามครั้งและในแต่ละครั้งกองทัพของศัตรูไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทะลวงหรือปีนข้ามกำแพงเลยแม้แต่น้อยเพราะทุกครั้งพวกเขาจะใช้วิธีเข้าเมือง2 แบบคือการติดสินบนยามเฝ้าประตูจากนั้นจึงเข้าทางประตูนั่นเองหรือการใช้วิธีการยุยงให้คนภายในเมืองนั้นแตกแยกกันเองจนเมืองนั้นอ่อนแอในที่สุดเรื่องนี้จึงสอนใจเราได้เป็นอย่างดีว่าหากเรามัวแต่ห่วงเรื่องสร้างกำแพงแต่ไม่พยายามสร้างคนเฝ้าประตูที่ดีหรือสร้างคนให้เป็นหนึ่งเดียวกันเราก็จะไม่มีวันรักษาเมืองของเราไว้ได้

       ดังนั้นพี่น้องครับเราคริสตชนจึงควรเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริงในฐานะที่เราเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าเช่นเดียวกันเพื่อทำให้อาณาจักรของพระเจ้าแผ่ขยายเติบโตและคงอยู่อย่างมั่นคงดังคำที่พระเยซูเจ้ากล่าวไว้ว่า“หากท่านทั้งหลายรักกันคนทั้งหลายจะรู้ว่าท่านเป็นศิษย์ของเรา"
 

...คุณพ่อปลัด...