Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 20 guests and no members online

2017-11-18 วันระลึกถึงผู้ยากจนสากลครั้งแรก

         สวัสดีครับพี่น้องที่รักพบกันอีกครั้งในช่วงท้ายๆของปีพิธีกรรม ในอาทิตย์ที่ 33 ของเทศกาลธรรมดากับ “วันระลึกถึงผู้ยากจนสากลครั้งแรก” ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ออกสาสน์ถึงบรรดาคริสตชนคาทอลิกทั่วโลก ในหัวข้อ “ขอให้พวกเรารักกัน ไม่ใช่ด้วยปาก แต่ด้วยการกระทำ” (1 ยน.3:18)เพื่อให้เราแต่ละคนจะได้รู้จักเลียนแบบอย่างความรักของพระคริสตเจ้าที่ทรงรักมนุษย์ และทรงมีเมตตาต่อบรรดาผู้ต่ำต้อย และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ เหมือนกับบรรดาคริสตชนสมัยแรกในหนังสือกิจการอัครสาวกที่พวกเขาได้ร่วมกันดูแลคนยากจนขัดสนซึ่งมิใช่ด้วยคำพูด แต่ด้วยกิจการที่จริงจัง ดังนั้น ในปีนี้สมเด็จพระสันตะปาปา จึงเชิญชวนให้บรรดาคริสตชนหาเวลาไปสัมผัสกับผู้ต่ำต้อย สร้างมิตรภาพ แสดงความเอื้ออาทร และมอบความช่วยเหลือแก่บรรดาผู้ยากจนอย่างเป็นรูปธรรม ตามคำสอนแห่งพระวรสาร (เทียบ ปฐก 18:3-5; ฮบ.13:2) ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาทรงเชื่อว่า การทำเช่นนี้ในพันธกิจที่ต้องสนับสนุนคนยากจนในวันระลึกถึงผู้ยากจนสากลนี้จะมีส่วนช่วยในการประกาศข่าวดีในโลกของเรา และทำให้ชีวิตคริสตชนสามารถปฎิบัติตามคุณค่าแห่งพระวรสารในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างดี

          นอกจากนี้ยังมีข่าวที่น่าใจเกี่ยวกับพระศาสนจักรคาทอลิกของเรา คือ เมื่อวันพฤหัสฯที่ 9พฤจิกายน ที่ผ่านมา ขณะที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสกำลังออกพบปะประชาชนที่ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตรเพื่อประกอบพิธีบูชามิสซา ทรงตักเตือนโดยทรงวอนให้เราคริสตชนคาทอลิก พระสังฆราชและพระสงฆ์งดใช้มือถือและถ่ายรูปขณะร่วมมิสซา โดยทรงมีรับสั่งว่า “การประกอบพิธีมิสซาไม่ใช่การแสดงโชว์ จึงไม่ควรใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพใดๆ ในขณะที่มีการประกอบพิธี เพราะเป็นช่วงเวลาที่ควรให้ความสนใจต่อพระเจ้ามากกว่าการถ่ายรูป” และเมื่อพระสงฆ์ที่ประกอบพิธีมิสซากล่าวว่า “ให้เรายกจิตใจขึ้น ไม่ได้กล่าวว่าให้ยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายรูป” นอกจากนี้พระองค์ยังทรงเรียกร้องถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ตระหนักถึงพระคัมภีร์มากกว่าโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเรียกเสียงหัวเราะและเสียงปรบมือจากประชาชนที่ชุมนุมกันที่จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ได้ไม่น้อย ซึ่งรับสั่งของสมเด็จพระสันตะปาปาในครั้งนี้ ทำให้ผู้ที่อยู่ในพิธีจำนวนมากหัวเราะและปรบมือให้ เนื่องจากในระหว่างที่ทรงประกอบพิธีนั้นมีทั้งพระสงฆ์ พระสังฆราช จนถึงบรรดาคริสตชนคาทอลิกหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูป...... 

...คุณพ่อปลัด...