Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 23 guests and no members online

2018-01-07 ศีลสง่า

 สวัสดีปีใหม่ปี2018 ครับพี่น้องที่รักอาทิตย์นี้เราทำการสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์วันที่พระเจ้าทรงเปิดเผยความรักของพระองค์แก่โลกและเผยแสดงให้เรามนุษย์รับรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ไถ่และเป็นพระเจ้าของมนุษยชาติทุกชาติทุกภาษาโดยมีพญาสามองค์หรือนักปราชญ์ทั้งสามเป็นเสมือนภาพลักษณ์แทนของมนุษยชาติที่เข้ามาถวายการยอมรับด้วยการมนัสการพระองค์วันนี้จึงเป็นวันสมโภชยิ่งใหญ่วันหนึ่งของพระศาสนจักร

          นอกจากนี้ในวัดของเรายังเป็นวันแห่งความชื่นชมยินดีสำหรับบรรดาเด็กนักเรียนจำนวนหนึ่งในบริเวณรอบๆวัดของเราทั้งสามโรงเรียนที่พวกเขาจะได้โอกาสรับศีลมหาสนิทเป็นครั้งแรกและพิธีรื้อฟื้นคำมั่นสัญญาแห่งศีลล้างบาปอย่างสง่าหรือเรียกสั้นๆว่า“ศีลสง่า” โดยในพิธีกรรมวันนี้หลังจากเทศน์จะมีพิธีปฎิญาณความเชื่อการเสกและมอบสายจำพวกให้แก่ผู้รับสง่าและเพื่อพี่น้องจะเข้าใจเรื่องนี้ดียิ่งขึ้นพ่อจึงขอนำบทความเกี่ยวกับเรื่อง“สายจำพวกมาเล่าให้กับพี่น้องฟังกันนะครับ

เสื้อหรือสายจำพวกคืออะไร?

คือเสื้อของคณะนักบวชซึ่งในอดีตเรียกว่าจำพวกนักบวชต่อมามีการย่อขนาดให้เล็กลงสำหรับฆราวาสใช้เสื้อจำพวกนี้ที่จริงมิใช่เครื่องแบบของนักบวชแต่เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแบบคือส่วนที่สวมทับลงบนเครื่องแบบของนักบวชขณะที่ทำงานซึ่งจะเรียกว่าเสื้อกันเปี้อนก็คงไม่ผิดรูปร่างเป็นผ้าแคบๆกว้างขนาดไหล่และยาวเกือบถึงพื้นมีช่องกลมตรงกลางสำหรับสวมลงทางศีรษะและปล่อยชายทั้งสองให้ตกไปข้างหน้าและข้างหลังคล้ายกับชุดซิสเตอร์ที่อารามคาร์เมลสวมเวลาเข้าโบสถ์

ส่วนคาร์เมลเป็นชื่อภูเขาเล็กๆริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตอนกลางของประเทศอิสราเอลระหว่างนาซาเร็ธที่อยู่ทางเหนือและเยรูซาเลมที่ทางใต้ภูเขาคาร์เมลมีชื่อเสียงมานานตั้งแต่สมัยพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมแล้วเพราะเป็นที่พำนักของท่านประกาศกเอลียาห์และทุกวันนี้ยังมีถ้ำเก่าแก่เล็กๆบนภูเขาคาร์เมลนี้ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นที่อยู่ของประกาศกเอลียาห์ในสมัยกระโน้นและมีอารามนักบวชคาร์เมลทั้งชายและหญิงใกล้ๆกับถ้ำนี้ด้วย

ในศตวรรษที่13 ได้มีการเริ่มตั้งคณะชั้นสามของคณะฤาษีต่างๆพวกที่อยู่ในคณะนี้คือฆราวาสที่เสื่อมใสในคณะฤาษีคณะใดคณะหนึ่งจึงมารวมกันภายใต้การดูแลขอฤาษีมีระเบียบวินัยที่ไม่ขัดกับการเจริญชีวิตของฆราวาสและฤาษีก็มักจะอนุญาตให้ฆราวาสพวกนี้สวมเสื้อแบบของคณะของตนแต่เป็นแบบที่ย่อที่สุดจากเสื้อทำงานหรือเสื้อกันเปื้อนโดยทำเป็นแผ่นสี่เหลี่ยม2 แผ่นต่อกันด้วยเชือกสำหรับสวมเข้าทางศรีษะและปล่อยให้ห้อยลงมาข้างหน้าแผ่นหนึ่งข้างหลังอีกแผ่นหนึ่งใช้ผ้าสีเดียวกันกับเสื้อของฤาษี

ในศตวรรษที่16 เสื้อจำพวกของคณะชั้นสามของคาร์เมลนี้ได้ลดขนาดลงมาอีกจนเหลือเป็นผ้าเล็กๆ2 แผ่นมีเนื้อที่ประมาณ2 ตารางนิ้วมีเชือกต่อให้ติดกันสำหรับคล้องทางศรีษะได้แต่เนื่องด้วยการใช้เสื้อจำพวกไม่สะดวกแม้จะเป็นแบบย่อให้เล็กลงแล้วก็ตามเพราะติดเหงื่อไคลทำให้ดูไม่สะอาดดังนั้นเมื่อวันที่16 ธันวาคม1910 พระสันตะปาปาจึงทรงอนุญาตให้ใช้เหรียญจำพวกแทนเสื้อจำพวกได้โดยมีเงื่อนไขว่าเหรียญนั้นด้านหนึ่งเป็นรูปแม่พระและเหรียญแทนจำพวกนี้เหรียญเดียวใช้แทนเสื้อจำพวกของหลายคณะได้เพราะเหรียญแทนจำพวกนี้จะต้องได้รับการเสกเหมือนกับเสื้อแทนจำพวกด้วย

การสวมเสื้อแทนจำพวกเป็นเครื่องหมายว่าได้รับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของคณะฤาษีหรือนักบวชทำให้ผู้สวมได้มีส่วนแบ่งในคำภาวนา, กิจกรรมต่างๆตลอดจนจิตตารมณ์ของคณะตามหลักของความสัมพันธ์ของผู้ศักดิ์สิทธิ์และมีการรับรองเป็นทางการจากพระศาสนจักรด้วยจึงเป็นที่นิยมกันทั่วไปอย่างรวดเร็ว

ในศตวรรษที่14 ยอห์นไวคลิฟตำหนิพวกฤาษีบางท่านที่โฆษณาอ้างว่าใครสวมเสื้อของคณะตนแล้วจะไม่มีตกนรกและเรื่องนี้ก็ลามไปถึงเสื้อจำพวกของฆราวาสด้วยและเป็นต้นเสื้อแทนจำพวกของคณะคาร์เมลทั้งนี้เพราะมีเรื่องเล่าว่าเมื่อค.ศ. 1251 แม่พระได้ทรงประจักษ์แก่นักบุญซีมอนสต็อกฤษีคณะคาร์เมลชาวอังกฤษและสัญญาว่าผู้ถือเสื้อแทนจำพวกนี้จนวันตายจะไม่ตกนรกและในวันเสาร์แรกนับจากวันตายแม่พระจะนำเขาเข้าสวรรค์”.ความจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องถกเถียงกันว่าจะเป็นเรื่องที่แท้จริงหรือแต่งขึ้นภายหลังเพราะดูเหมือนว่าฤาษีคณะคาร์เมลจะไม่รู้เรื่องนี้เลยในศตวรรษที่13 เพราะไม่ปรากฏอยู่ในเอกสารของคณะเลยเกี่ยวกับคำสัญญาของแม่พระเราก็น่าจะศึกษาพิจารณาตามหลักแห่งความเชื่อที่ว่าแม่พระพูดถึงเรื่องสวมเสื้อจำพวกนี้ก็ต้องเข้าใจให้ดีว่าไม่ใช่สวมเฉยๆเหมือนเราสวมเสื้อผ้าธรรมดาโดยไม่คำนึงถึงความประพฤติของบุคคลที่สวมนั้นหากคิดเช่นนี้ก็เหมือนเครื่องลางของขลังซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับคริสตชนการที่คนใช้เสื้อแทนจำพวกพ้นจากนรกนั้นขึ้นอยู่กับความประพฤติของเขาต่างหากเสื้อจำพวกเป็นเพียงเครื่องแสดงภายนอกเท่านั้น

ส่วนการช่วยให้ขึ้นสวรรค์ในวันเสาร์แรกนั้นเป็นการอ้างถึงเอกสารของพระสันตะปาปายวงที่22 ซึ่งในปัจจุบันนักศึกษาเทวศาสตร์ถือว่าเป็นของปลอมชาวคาทอลิกเชื่อว่าแม่พระผู้มีพระทัยเมตตาเยี่ยงมารดาจะยินดีช่วยวิญญาณซึ่งเคยเป็นข้ารับใช้ผู้ซื่อสัตย์ขณะชีวิตอยู่ในโลกนี้ให้เขาขึ้นสวรรค์ในวันเสาร์แรกก็ได้เพราะวันเสาร์เป็นวันที่เราชาวคริสตชนถวายแด่แม่พระเป็นพิเศษ

ที่มา...พลมารีสารกรกฎาคม'93