Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 39 guests and no members online

2018-04-28 เถาองุ่นที่ให้ชีวิต

สวัสดีครับพี่น้องที่รักพบกันอีกครั้งในคอลัมน์คิดสักนิด..สะกิดใจในอาทิตย์แห่งความชื่นชมยินดีสำหรับพระศาสนจักรประเทศไทยโดยเฉพาะในสังฆมณฑลของเราที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ทรงแต่งตั้งให้คุณพ่อยอแซฟวุฒิเลิศแห่ล้อมอุปสังฆราชของสังฆมณฑลกรุงเทพฯของเราให้เป็นพระสังฆราชคนแรกแห่งสังฆมณฑลใหม่คือสังฆมณฑลเชียงรายเมื่อวันที่25 เมษายน2018 ที่ผ่านมาและในเวลาเดียวกันเราก็ยังมีอุปสังฆราชคนใหม่ด้วยเช่นกันคือคุณพ่อสมเกียรติตรีนิกรดังนั้นขอพี่น้องช่วยกันภาวนาเพื่องานอภิบาลของพระศาสนจักรและหน้าที่ใหม่ของพระคุณเจ้าและอุปสังฆราช2 ท่านนี้ด้วยนะครับ

อาทิตย์ที่แล้วเราได้ยินพระองค์ทรงบอกกับเราว่าพระองค์เป็นนายชุมพาบาลที่ดีแต่ในอาทิตย์นี้พระองค์ทรงบอกกับเราว่าพระองค์ทรงเป็นเถาองุ่นที่ให้ชีวิตและพวกเราแต่ละคนเป็นกิ่งก้านที่ต้องยึดติดกับเถาองุ่นเพื่อต้องการจะเตือนเราว่าชีวิตของเรามนุษย์นั้นต้องเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าผู้ทรงชีวิตและติดต่อสัมพันธ์กับพระองค์อยู่ตลอดเวลาเพราะหากชีวิตของเราไม่ติดต่อและสัมพันธ์กับพระองค์ก็จะเป็นเสมือนกิ่งองุ่นที่ไม่ยึดติดอยู่กับลำต้นซึ่งจะทำให้กิ่งองุ่นนั้นเหี่ยวเฉาและตายไปโดยกิ่งองุ่นใดที่ไม่เกิดผลนั้นก็จะต้องถูกตัดทิ้งไว้ในกองไฟดังนั้นเพื่อให้เราชีวิตหรือกิ่งก้านของเรานั้นบังเกิดผลสิ่งที่เราควรกระทำ...

ประการแรกคือการทำให้ดินให้สะอาดและหยั่งรากลึกในเถาองุ่นโดยอาศัยการภาวนาการรับฟังพระวาจาของพระเจ้าการหมั่นไปรับศีลมหาสนิทและศีลอภัยบาปเพื่อให้พระเจ้าสามารถทำงานในตัวเราอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์อย่างแท้จริง

ประการที่สองคือการลิดกิ่งที่ไม่เกิดผลเพื่อให้กิ่งนั้นเติบโตและเกิดผลซึ่งหมายถึงการตัดสละน้ำใจของเราลดความเห็นแก่ตัวความอิจฉาริษยาการคดโกงความเกลียดชังใจร้ายใจคับแคบและความเหยิ่งหยิ่งจองหองออกไปจากตัวเรารวมทั้งเราจะต้องรู้จักฝึกฝนบังคับตนเองไม่ให้โน้มเอียงต่างๆไม่ว่าจะเป็นการพนันยาเสพติดความลุ่มหลงทางเพศฯลฯซึ่งอาจทำให้ผิดหลงได้

และประการสุดท้ายคือการหยั่งรากลึกเติบโตบังเกิดผลและแพร่ขยายออกไปด้วยการแสดงออกในกิจการแห่งความรักซึ่งเป็นพื้นฐานของชีวิตคริสตชนดังที่นักบุญยอห์นอัครสาวกกล่าวไว้ในบทอ่านที่สองว่าลูกที่รักทั้งหลายเราอย่ารักกันแต่ปากเพียงด้วยคำพูดเท่านั้นแต่เราจงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริงคุณแม่เทเรซาแห่งกัลกัตตาเป็นตัวอย่างที่ดีและเด่นชัดในเรื่องนี้เพราะคุณแม่นั้นสามารถเอาชนะใจคนได้หลายล้านคนทั้งที่เป็นคาทอลิกและไม่ใช่คาทอลิกทั่วโลกและแม้คุณแม่เทเรซาจะเป็นคนพูดไม่เก่งแต่สิ่งที่คุณแม่ทำนั้นยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งมีนักข่าวท่านหนึ่งถามคุณแม่ว่างานอาบน้ำให้คนป่วยการสวมกอดคนที่กำลังจะตายคนที่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจงานที่น่ารังเกียจเหล่านี้คุณแม่ทำได้อย่างไร?”คุณแม่ตอบด้วยน้ำเสียงเรียบง่ายว่า“เพราะฉันเห็นองค์พระเยซูเจ้าของฉันในบุคคลต่างๆเหล่านี้คุณแม่ตอบด้วยความมั่นใจเช่นนี้เพราะคุณแม่ยึดติดกับพระเยซูเจ้าตลอดเวลาจึงทำให้เธอมีพลังเข้มแข็งที่จะทำอะไรก็ได้ที่แสดงให้เห็นความรักของพระเยซูเจ้าและเกิดผลที่ดีในชีวิตของผู้อื่นโดยเฉพาะบุคคลที่ยากไร้และถูกทอดทิ้ง

          ดังนั้นขอให้อาทิตย์นี้พี่น้องได้ฟังคำเตือนใจของพระเยซูเจ้าและเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าเสมอในคำพูดและกิจการเพราะพระองค์ทรงตรัสว่า“กิ่งองุ่นเกิดผลด้วยตนเองไม่ได้ถ้าไม่ยึดติดกับเถาองุ่นฉันใดท่านทั้งหลายก็เกิดผลไม่ได้ถ้าไม่ดำรงอยู่ในเรา”  และ“ถ้าไม่มีเราท่านก็ทำอะไรไม่ได้เลย”

...คุณพ่อปลัด...