Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 44 guests and no members online

2018-05-13 : 40 วัน

พี่น้องที่รักอาทิตย์นี้เราทำการสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์หลังจากพระองค์ทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายและพระองค์ทรงใช้เวลานี้อยู่กับอัครสาวก40 วันเพื่อสอนให้บรรดาศิษย์มีความเชื่อและมีพลังในองค์พระจิตเจ้านี้เองเมื่อคิดถึงเลข40 ก็ทำให้พ่อคิดถึงเหตุการณ์สำคัญๆในพระคัมภีร์อยู่หลายตอนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ

40 วันในสมัยของโนอาห์เมื่อน้ำท่วมโลกเพื่อชำระล้างทุกสิ่งเป็นเวลา40 วัน

40 วันของโมเสสที่ท่านขึ้นไปรับพระบัญญัติจากพระเจ้าที่ภูขาซีนาย

40 ปีของชาวอิสราเอลที่ออกจากประเทศอียิปต์และร่อนเรในถิ่นทุกกันดารก่อนที่พวกเขาจะเข้าสู่แผ่นดินพันธสัญญา

 และ40 วันของพระเยซูเจ้าในการจำศีลอดอาหารในที่เปลี่ยวก่อนเริ่มต้นประกาศข่าวดีและพันธกิจของพระองค์

ซึ่งแน่นอนสำหรับการเสด็จสู่สวรรค์พระองค์ก็ใช้เวลา40 วันในการอยู่กับบรรดาอัครสาวกเช่นกันเมื่อหน้าที่ของพระองค์บนโลกนี้จบลงพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ต่อหน้าต่อตาบรรดาอัครสาวกและทรงมอบหน้าที่การประกาศข่าวดีนี้ให้แก่พวกเขาเพื่อให้พวกเขาจะได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการสานต่องานไถ่กู้มนุษยชาติของพระองค์ในโลกนี้ให้สำเร็จไปดังที่พระองค์ตรัสว่าพวกท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวดีแก่มนุษย์ทั้งปวงและเนื่องจากหน้าที่การประกาศข่าวดีนี้มีความสำคัญมากจริงๆและมีอันตรายอยู่มากมายซึ่งบรรดาศิษย์ไม่สามารถทำให้งานนี้สำเร็จได้โดยลำพังพระองค์จึงให้คำมั่นสัญญาว่าจะอยู่กับพวกเขาเสมอไปจนสิ้นพิภพรวมทั้งจะประทานพระผู้ช่วยเหลือให้แก่พวกเขานั่นคือพระจิตเจ้าเพื่อให้งานนี้ดำเนินต่อไปและสำเร็จสมบูรณ์

          อาทิตย์สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ในวันนี้จึงเตือนใจเราถึงความยินดีของพระเยซูเจ้าที่ได้รับพระสิริรุ่งโรจน์กับพระบิดาเจ้าอีกทั้งยังเตือนใจเราว่าการไปสวรรค์หรือการมีชีวิตนิรันดรอยู่กับพระเจ้าเป็นจุดหมายปลายทางและความหวังสำหรับเราว่าสักวันหนึ่งเราจะได้อยู่กับพระองค์ในสวรรค์เช่นเดียวกันหากเราดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระองค์ดังนั้นขอให้เราทุกคนมีสวรรค์เป็นแรงบันดาลใจสำหรับเราในโลกนี้อย่าให้โลกนี้เป็นแรงบันดาลใจของเราโลกนี้มีอันตรายอยู่มากมายอันตรายทั้งทางร่างกายและจิตใจเราจึงต้องแหงนมองดูท้องฟ้าสวรรค์บ่อยๆเพื่อคิดถึงเป้าหมายปลายทางของเราคือนำตัวเราไปสวรรค์และช่วยคนทั้งหลายในชีวิตของเราให้ไปสวรรค์ด้วยทำหน้าที่ของเราทุกๆวันด้วยความซื่อสัตย์อุทิศตนให้โลกนี้กลายเป็นสวรรค์และประการข่าวดีในทุกๆโอกาสเพราะหน้าที่ประกาศข่าวดีเป็นหน้าที่ของคนทุกคนและความเชื่อที่เรามีนั่นมิใช่สมบัติส่วนบุคคลที่ต้องเก็บรักษาไว้กับตนเองเท่านั้นแต่จะต้องแบ่งปันกับผู้อื่นด้วยชีวิตของเรา

...คุณพ่อปลัด...