Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 17 guests and no members online

2019-04-21 สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ระลึกถึงพระทรมานของพระเยซูเจ้า

พิธีกรรมสำคัญของวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์คือพิธีระลึกถึงพระทรมานของพระเยซูเจ้าที่มีการอ่านบทพระมหาทรมานอีกครั้งมีบทภาวนาเพื่อมวลชนแบบดั้งเดิมและการนมัสการไม้กางเขนต่อด้วยการรับศีลมหาสนิท

เดิมนั้นระบุว่าหากเห็นเหมาะสมและสามารถทำได้ให้ประกอบพิธีนี้เวลาบ่ายสามโมงแต่ปัจจุบันเพื่อการอภิบาลซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญคือให้สัตบุรุษสามารถมาร่วมพิธีได้อย่างพร้อมเพรียงจึงเลื่อนเป็นเวลาอื่นได้

เวลาบ่ายสามโมงนั้นมีที่มาและมีความหมายความหมายแรกที่พวกเราคุ้นเคยดีคือเป็นเวลาที่พระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและทำไมต้องเป็นบ่ายสามโมงมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ในพระคัมภีร์เสมอโดยปกติชาวยิวเมื่อเขามาถวายเครื่องบูชายามเย็นที่พระวิหารคือมาถวายแกะเขาจะนำแกะไปเตรียมณสถานที่ที่อยู่ไม่ไกลนักจากพระวิหารแกะที่จะนำไปถวายจะถูกฆ่าเวลาบ่ายสามโมงคือเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับเตรียมแกะเป็นเครื่องบูชายามเย็นและพระเยซูเจ้าคือลูกแกะที่ถูกฆ่าเพื่อไถ่บาปนำความรอดพ้นมาสู่มวลมนุษย์

เสาร์ศักดิ์สิทธิ์คืนตื่นเฝ้า

ในวันนี้พระศาสนจักรจะรำพึงถึงการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้าทรงอยู่ในคูหาและเสด็จลงไปยังแดนผู้ตายส่วนเราคริสตชนก็จะตื่นเฝ้าปัสกา(Easter Vigil)ด้วยพิธีกรรมที่สำคัญที่สุดในรอบปีพิธีกรรมของคริสตชน

พิธีกรรมในค่ำคืนนี้จะร่ำรวยด้วยสัญลักษณ์ต่างๆที่มีความหมายพิเศษแบ่งเป็น4 ภาคด้วยกันคือ1) ภาคแสงสว่างที่จะมีการเสกไฟแห่เทียน  และประกาศสมโภชปัสกาต่อด้วย2) ภาคพระวาจาที่เราจะฟังพระวาจาหลายบทหลายตอนที่ย้อนรอยสู่ประวัติศาสตร์แห่งความรอด

 หลังจากนั้นจะเป็น3) ภาคศีลล้างบาปจะมีพิธีเสกน้ำพิธีโปรดศีลล้างบาปซึ่งเราทุกคนก็จะถือเทียนที่จุดอยู่  เพื่อรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาปด้วยกันต่อด้วย4) ภาคศีลมหาสนิทที่พิธีจบด้วยการอวยพรอย่างสง่าและการตอบรับต่อท้ายว่าอัลเลลูยาอัลเลลูยา

พิธีกรรมในวันนี้จะนานกว่าพิธีกรรมในวันอื่นๆ  เป็นวันพิเศษสุดในรอบปีพิธีกรรม  จึงเรียกร้องให้สัตบุรุษร่วมฉลองพิธีกรรมในวันนี้อย่างพร้อมเพรียงและตั้งใจ  สมกับที่เรารอคอยการฉลองอันสำคัญยิ่งนี้วันปัสกา

วันอาทิตย์สมโภชปัสกา

พิธีกรรมวันนี้แสดงถึงความชื่นชมยินดีแห่งการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าเทียนปัสกาหมายถึงพระเยซูเจ้าผู้กลับคืนชีพซึ่งจะตั้งอยู่ใกล้พระแท่นและจะเก็บหลังจบเทศกาลปัสกา(วันสมโภชพระจิตเจ้า)เทียนปัสกานี้จะถูกไว้อย่างมีเกียรติ

เทียนปัสกาจะนำมาใช้ในเวลาจุดเทียนของผู้รับศีลล้างบาปเพื่อแสดงถึงชีวิตใหม่และในพิธีศพเพื่อแสดงว่าความตายของคริสตชนเป็นปัสกา(การผ่านไปรับชีวิตนิรันดร) ของเขา...

...พ่อปลัด...