Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 27 guests and no members online

2019-05-05 อัฐมวารปัสกา สัปดาห์สีขาว

แทนคิดสักนิด...สะกิดใจ

อัฐมวารปัสกาสัปดาห์สีขาว

หลังจากที่เราใช้เวลายาวนา 40 วันตลอดเทศกาลมหาพรตเพื่อเตรียมฉลองปัสกาและยังเตรียมอย่างเข้มข้นในช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์เมื่อถึงวันสมโภชปัสกาซึ่งเป็นวันฉลองที่สำคัญที่สุดพระศาสนจักรก็ปรารถนาให้เราได้ฉลองยาวนานต่อเนื่องไปอีก8 วันซึ่งเรียกช่วงเวลานี้ว่า"อัฐมวาร(จากวันอาทิตย์ปัสกาถึงวันอาทิตย์ถัดมา)

สมัยก่อนคริสตชนใหม่ที่รับศีลล้างบาปในคืนตื่นเฝ้าจะสวมชุดขาวมาวัดทุกวันต่อเนื่อง8 วันจนถึงวันอาทิตย์ถัดมาจึงถอดชุดขาวเราจึงเรียกสัปดาห์นี้ว่าสัปดาห์สีขาว

มีความพิเศษ3 ประการในมิสซาระหว่างอัฐมวาร

  1. เราจะแสดงความชื่นชมยินดีด้วยการขับร้องบทเพลงพระสิริรุ่งโรจน์ทุกวันตลอดอัฐมวาร
  2. บทสร้อยก่อนพระวรสารซึ่งเป็นข้อความจากเพลงสดุดีที่118 ข้อ24 จะถูกนำมาประกาศย้ำทุกวัน

    นี่คือยอดวันพระสร้างสรรค์ขึ้นไว้วันแสนสำราญสุขศานติ์ปรีดา

  1. บทปิดพิธียังเน้นการประกาศการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้าและต่อท้ายด้วย  อัลเลลูยาอัลเลลูยาไปต่อเนื่อง8 วันนี้

 

การดับเทียนและเก็บเทียนปัสกา

ตลอดห้าสิบวันของเทศกาลปัสกาสิ่งที่เราเห็นโดดเด่นเคียงข้างพระแท่นหรือข้างบรรญฐานคือเทียนปัสกาที่จุดสว่างไสวเมื่อมีการฉลองพิธีกรรม

การจุดเทียนเพื่อประกอบพิธีกรรมแต่ละครั้งควรเริ่มจากการจุดเทียนปัสกานี้ก่อนแล้วจึงค่อยจุดเทียนอื่นๆจนถึงวันสุดท้ายของเทศกาลปัสกามิสซาสุดท้าย(หรือพิธีกรรมสุดท้าย) ของวันสมโภชพระจิตเจ้าเทียนปัสกานี้จะถูกดับลงถ้าเห็นเหมาะสมเมื่อกล่าวปิดพิธีพระสงฆ์ผู้เป็นประธานพิธีอาจเดินไปยังที่ตั้งเทียนปัสกาแล้วดับเทียนปัสกาท่ามกลางสายตาของสัตบุรุษ

เทียนปัสกาจะถูกนำมาเก็บในที่ที่เหมาะสมและยังสะดวกสำหรับนำกลับมาใช้ในโอกาสพิเศษเช่นในพิธีโปรดศีลล้างบาปพิธีมิสซาปลงศพพิธีการประชุมสมัชชาหรือประชุมสำคัญของพระสงฆ์นักบวชฯลฯ

ทุกวันของเทศกาลปัสกาเรื่องราวในหนังสือกิจการอัครสาวกจะถูกนำมาอ่านให้เราก้าวเดินตามความเชื่อความศรัทธาของคริสตชนยุคเริ่มแรกที่ค่อยๆเติบโตควบคู่ไปกับเรื่องราวจากพระวรสารของนักบุญยอห์น

ในเทศกาลปัสกานี้ยังมีวันสมโภชสำคัญอื่นๆให้เราได้ฉลองในบางอาทิตย์ซึ่งล้วนเป็นการฉลองที่เชื่อมโยงกับการฉลองธรรมล้ำลึกปัสกาทั้งสิ้น