Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 27 guests and no members online

2019-05-26 ตราประทับทางการของมิสซังสยามในอดีต

แทนคิดสักนิด...สะกิดใจ

ตราประทับทางการของมิสซังสยามในอดีต

ในโอกาสการสถาปนามิสซังสยามครบรอบ350 ปีน้อยคนที่จะเคยเห็นหรือมีความทรงจำในดวงตราซึ่งเป็นตราประทับทางการของมิสซังสยามในอดีต

ดวงตรานี้ได้ถูกแกะออกจากตราประทับซึ่งสามารถย้อนอายุการใช้งานของตราไปถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์เป็นดวงตราที่พระสังฆราชผู้เป็นประมุขมิสซังสยามใช้ประทับในเอกสารทางการต่างๆโดยเฉพาะเอกสารสำคัญของมิสซังที่ส่งไปยังต่างประเทศ(ประมุขมิสซังจะมีตราเฉพาะของตัวเองอีกท่านละอย่างน้อยหนึ่งดวง) ตามรูปแบบของดวงตรานี้เป็นรูปแบบที่นิยมใช้ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่17-18 โดยความหมายที่ปรากฏในดวงตรามิสซังสยามมีดังนี้คือ

ตัวอักษรภาษาลาตินVICARIATUS APOSTOLICUS SIAMENSISแปลโดยรวมคือมิสซังสยามหรือในภาษาอังกฤษคือThe Apostolic Vicariate of Siamพระศาสนจักรไทยมีสถานะเป็นมิสซังตั้งแต่วันอังคารที่4 มิถุนายนค.ศ. 1669 ถึงวันเสาร์ที่18 ธันวาคมค.ศ. 1965 รวมเวลาทั้งสิ้น296 ปี6 เดือน14 วัน

หมวกgaleroเป็นสีเขียวมีพู่สองข้างรวมทั้งสิ้น12 พู่เป็นสัญลักษณ์แทนตำแหน่งของพระสังฆราชสำหรับมิสซังสยามสื่อถึงผู้แทนของสมเด็จพระสันตะปาปาผู้ปกครองมิสซัง

บริเวณด้านบนของโล่มีสามสิ่งซึ่งประดับอยู่ด้านบนถือว่ามีความพิเศษคือหมวกสูง(mitra) และคฑาพระสังฆราช(baculus pastoralis)ทั้งสองสิ่งนี้มีความหมายถึงความเป็นพระสังฆราชและผู้ทำหน้าที่อภิบาลสัตบุรุษแต่สิ่งที่พิเศษสุดคือจุลมงกุฎ(coronet)ซึ่งปกติในตราประจำตำแหน่งของพระศาสนจักรคาทอลิกจะไม่ค่อยใส่จุลมงกุฎสำหรับเจ้าชายแต่มักจะใช้มงกุฎระดับดุ๊ก(Duke) เท่านั้นส่วนใหญ่แล้วจุลมงกุฎจะปรากฏบนตราของพระสังฆราชฝรั่งเศสเนื่องจากเป็นอภิสิทธิ์ที่กษัตริย์ฝรั่งเศสมอบให้เพื่อสื่อถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับศาสนจักรอย่างไรก็ตามตราสัญลักษณ์ซึ่งประดับด้านบนของโล่เหล่านี้ได้ถูกยกเลิกโดยสมเด็จพระสันต ะปาปาเปาโลที่6 ในวันที่31 มีนาคม1969

ส่วนของโล่มีเพียงสัญลักษณ์ME และมีไม้กางเขนอยู่ด้านบนอันเป็นตราของคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส(Missions étrangères de Paris) บ่งบอกถึงมิชชันนารีคณะดังกล่าวที่มีส่วนในการดูแลมิสซังสยาม

บริเวณด้านล่างของโล่คือช่อมะกอกอันเป็นสัญลักษณ์เก่าแก่ที่เป็นสัญลักษณ์ของผู้เสียสละชีวิตเพื่อพระเป็นเจ้า

ขอบคุณพระด้วยความนอบน้อมสำหรับการประทับอยู่ตลอด452 ปีที่ศาสนาคริสต์เข้ามาในกรุงศรีอยุธยาโดยมิชชันนารีโปรตุเกสและเรายังคงสัมผัสถึงพระองค์ได้อยู่เสมอขอบคุณสำหรับพระเมตตาตลอด357 ปีที่คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีสกลุ่มแรกเข้ามาถึงกรุงศรีอยุธยาและยังคงอยู่เป็นแรงสนับสนุนให้เราถึงทุกวันนี้ขอบคุณสำหรับพระญาณสอดส่องตลอด350 ปีที่มิสซังสยามได้รับการสถาปนาและเติบโตขึ้นอย่างดีท่ามกลางความผันแปรขอบคุณสำหรับความร่มเย็นตลอด54 ปีของการสถาปนาพระฐานานุกรมแห่งพระศาสนจักรไทยสุดท้ายนี้สิ่งใดๆที่ถูกสรรค์สร้างบนหน้าประวัติศาสตร์ขอให้เป็นไปเพื่อพระเกียรติแห่งพระผู้ทรงรจนาหนังสือเล่มใหญ่นามว่าพระศาสนจักรไทยนี้สืบไป

บทความจากFacebook: Puttipong Puttansri

#350ปีมิสซังสยาม