Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 26 guests and no members online

2020-01-19 สรุปเหตุการณ์สำคัญปี 2019 ที่ผ่านมา ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

สรุปเหตุการณ์สำคัญปี 2019 ที่ผ่านมา ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

วันที่01 มกราคม         มิสซาสมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเป็นเจ้าและขอพรพระเจ้าโอกาสปีใหม่

                              เวลา 09.00 น. ภาษาไทย และ 10.30 น. ภาษาอังกฤษ

วันที่02 กุมภาพันธ์     มิสซาเสกและแห่เทียน เวลา17.00 น.

วันที่05 กุมภาพันธ์     มิสซาวันตรุษจีน เวลา 09.00 น.

วันที่06 มีนาคม          วันพุธรับเถ้าเวลา 19.00 น.

วันที่ 17 มีนาคม         มิสซาฉลองครบรอบปีที่ 6 แห่งสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

วันที่14เมษายน         เสกและแห่ใบลาน

วันที่18 เมษายน        วันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์

วันที่ 19 เมษายน       วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์

วันที่ 20 เมษายน       วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ล้างบาปคริสตชนใหม่

วันที่21เมษายน          สมโภชปัสกาแจกไข่/พิธีต้อนรับคริสตชนใหม่

วันที่ 27 เมษายน        รับศีลกำลังนักเรียน 6 เขต

วันที่ 22-26 เมษายน    เข้าเงียบพระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ /ประกาศโยกย้ายพระสงฆ์

วันที่ 12 พฤษภาคม     พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10

วันที่ 17 พฤษภาคม     พระคาร์ดินัล แฟร์นันโด ฟิโลนี สมณมนตรีแห่งสมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่  

                               ปวงชน เดินทางมาเยี่ยมชมอาสนวิหารอัสสัมชัญร่วม โอกาสเป็นประธาน พิธีบูชา

                               ขอบพระคุณ เปิดปีฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม (ค.ศ.1669 - 2019) ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน    

วันที่ 31 พฤษภาคม     พิธีมิสซาปิดเดือนแม่พระ เวลา 19.00 น.

วันที่ 4 มิถุนายน          พิธีมิสซาโอกาสครบรอบ 350 ปี การสถาปนามิสซังสยาม (มิ.ย. 1669–มิ.ย. 2019)  

                              “วันปีติสุข 350 ปี” โดยพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

วันที่ 08 มิถุนายน       วินเซนต์ เดอ ปอล อาสนวิหารอัสสัมชัญ เดินทางไปบริจาคของและปัจจัย แก่เด็ก

      และผู้สูงอายุ ณ บ้านเด็กคอมโมนิต้า และบ้านผู้สูงอายุ ลำไทร

วันที่ 23 มิถุนายน       สมโภชพระกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า แห่ศีล เวลา15.00น.

วันที่ 30 มิถุนายน       เริ่มเรียนคำสอน เยาวชนและผู้ใหญ่ ที่สนใจเรียนคำสอนศาสนาคริสต์ รวมทั้ง

                             คริสตชนที่ยังมิได้รับศีลกำลัง เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00-11.30 น.

                             รณรงค์บริจาคเงิน/ถุงทาน เพื่อนำส่งสันตะสำนัก ในการช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุนงานของสมเด็จพระสันตะปาปา ตามพระราชอัธยาศัย

วันที่ 28 กรกฎาคม     มิสซาตรีวารเตรียมจิตใจโอกาสฉลองอาสนวิหารอัสสัมชัญ ครบรอบ 100 ปี โดย

                             พระสังฆราชยอแซฟวุฒิเลิศ แห่ล้อม

วันที่ 4 สิงหาคม         มิสซาตรีวารเตรียมจิตใจโอกาสฉลองอาสนวิหารอัสสัมชัญ ครบรอบ 100 ปี โดย

     พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย

วันที่ 28 กรกฎาคม    มิสซาตรีวารเตรียมจิตใจโอกาสฉลองอาสนวิหารอัสสัมชัญ ครบรอบ 100 ปี โดย

                            พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์

วันที่ 15 สิงหาคม      สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ครบรอบ 100 ปี  อาสนวิหารอัสสัมชัญ(1919-2019)

เดือนกันยายน-พฤศจิกายน รณรงค์บริจาคเพื่อซื้อข้าวสารมอบให้ ศูนย์อบรมเด็กชาวเขา แม่ปอน จ.เชียงใหม่

วันที่ 21-22 กันยายน  วินเซนต์ เดอ ปอล เก็บถุงทานรอบ 2 หลังมิสซาทุกรอบเพื่อนำเงินที่ได้ไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ รวบรวมได้ทั้งหมด 63,310 บาท

เดือนกันยายน           รณรงค์บริจาคช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วม สังฆมณฑลอุบลราชธานี

                           รวบรวมได้ทั้งหมด 280,617 บาท

เดือนตุลาคม             รณรงค์สวดสายประคำตลอดเดือนตุลาคม ตามโครงการ “เดือน ‘คาทอลิกไทยพร้อมเพรียง ไม่สิ้นเสียงสายประคำ’”

วันที่ 01 ตุลาคม        มิสซาเปิดเดือนแม่พระ

วันที่02ตุลาคม          มิสซาครบรอบ 21ปีมรณภาพของพระคุณเจ้ายอแซฟ ยวงนิตโย

วันที่ 05 ตุลาคม        วัน “ทั่วโลกพร้อมเพรียง ไม่สิ้นเสียงสายประคำ” ณ วัดเซนต์หลุยส์ สาทร

วันที่ 11 ตุลาคม        มิสซาชุมนุมเยาวชนระดับชาติ

วันที่ 12 ตุลาคม        จัดสมรสหมู่ เขต 1 สำหรับคู่สมสรที่ยังแต่งงานไม่เรียบร้อย

วันที่ 20 ตุลาคม        พิธีมิสซา วันแพร่ธรรมสากล เวลา 08.30 น.

วันที่ 25 ตุลาคม        คอนเสิร์ตการกุศล ฉลองครบรอบ 100 อาสนวิหารอัสสัมชัญ The Fun Festive Festival Concert

วันที่ 27 ตุลาคม         กิจกรรม เดิน-วิ่งมินิมาราธอน “ก้าวที่ 100 อาสนวิหารอัสสัมชัญ”

วันที่ 31 ตุลาคม         ปิดเดือนแม่พระ พิธีมิสซา เวลา 17.00 น.

วันที่02 พฤศจิกายน   พิธีมิสซาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับเวลา17.00 น.

วันที่ 20-23 พฤศจิกายน สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยของ ระหว่างวันที่ 20– 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

วันที่ 22 พฤศจิกายน สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณสำหรับเยาวชน ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก

วันที่14 ธันวาคม       พิธีมิสซาโอกาสวันครบรอบปีการถวายอาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 17.00 น.หลัง

                           มิสซามีการแสดงแสง-สีและรับประทานโต๊ะจีน บริเวณลานด้านหน้าอาสนวิหาร

วันที่11-23 ธันวาคม   คณะนักขับร้องฯ ร้องเพลงอวยพรส่งความสุขตามบ้านในเทศกาลพระคริสตสมภพ

วันที่24 ธันวาคม       มิสซาสมโภชพระคริสตสมภพโดยพระอัครสังฆราชเวลา24.00 น.

วันที่25 ธันวาคม       มิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ เวลา 09.00 น. ภาษาไทย และ 10.30 น. ภาษาอังกฤษ

วันที่31 ธันวาคม       เวลา21.30 น. ตั้งศีลและอวยพรศีลมหาสนิทและมิสซาส่งท้ายปีเก่า เวลา22.00 น. โดยคุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร อุปสังฆราช