Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 268 guests and no members online

2020-03-01 7 หัวข้อหลักในสมณลิขิต “อะมาซอนที่รัก

แทนคิดสักนิด...สะกิดใจ

7 หัวข้อหลักในสมณลิขิต “อะมาซอนที่รัก

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ออกสมณลิขิตเตือนใจชื่อQuerida Amazonia (แปลว่าอะมาซอนที่รัก) เมื่อวันที่12 กุมภาพันธ์2020 มีหลายเรื่องพื้นฐานสำหรับเขตอะมาซอน(อเมริกาใต้) และสำหรับพระศาสนจักรสากลรวมทั้งประเด็นการแก้ไขปัญหาการถือพรหมจรรย์ของพระสงฆ์โดยมิได้เปิดประตูเรื่องการบวชผู้แต่งงานแล้ว

1. อย่าหยุดประกาศพระวรสารสมเด็จพระสันตะปาปายืนยันเรื่องบริการศีลศักดิ์สิทธิ์แม้ยังขาดพระสงฆ์อภิบาลสัตบุรุษในเขตนี้ดังนั้นพระองค์เน้นบทบาทของฆราวาสมากกว่าการส่งเสริมบวชผู้แต่งงานแล้วส่งเสริมบทบาทสตรีแต่มิใช่ให้บวชเป็นสังฆนุกรหรือบวชสตรีเป็นพระสงฆ์คาร์ดินัลมีคาแอลเชร์นี

การตอบสมัชชาและสมณลิขิตนี้เราต้องมองด้านความเป็นไปได้และความสามารถที่จะเป็นเรายังมิได้ใช้ประโยชน์และเหนืออื่นใดต้องสนับสนุนบรรดาบิชอปให้ส่งธรรมทูตไปเขตนี้สนับสนุนการอบรมสังฆานุกรและพัฒนาศาสนบริการอื่นๆที่ทำให้พระศาสนจักรอยู่ท่ามกลางประชาชนแม้ในเขตที่ห่างไกลที่สุด

สมณลิขิตฉบับนี้เน้นชาวอะมาซอนมีสิทธิ์ได้รับการประกาศข่าวดีมิฉะนั้นโครงสร้างพระศาสนจักรแต่ละแห่งจะกลายเป็นหน่วยงานเอกชนเพิ่มขึ้น

2. การสอดแทรกความเชื่อเข้าในวัฒนธรรมสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสกล่าวชัดเจนว่าไม่ใช่แบบของขลังหรือลัทธินอกศาสนาที่ต้องทำพิธีให้ถูกต้องต้องเกิดจากชีวิตประชาชนเป็นธรรมชาติเป็นไปได้ที่จะยอมรับสัญลักษณ์ของชนเผ่าพื้นเมืองโดยอย่าคิดว่าเป็นการนับถือรูปปฏิมาอย่าทำให้อะมาซอนเป็นเมืองขึ้น

สมเด็จพระสันตะปาปาขออย่าทำให้เขตนี้เป็นเมืองขึ้นด้านวัฒนธรรมแต่เพื่อช่วยเขาเองให้ทำดีที่สุดเพราะฉะนั้นคนภายนอกอย่าวิจารณ์อย่างอยุติธรรมและสรุปบนพื้นฐานความคิดและประสบการณ์ของตนเองเท่านั้น

เมาริซซีโอโลเปซ เลขาธิการของREPAM “ประการแรกต้องลบอคติต่อต้านชนเผ่าพื้นเมืองมีบางคนคิดว่าชนเผ่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้ชุมชนต่างๆมีชีวิตชีวาและมีข้อเสนอของตนเอง

อีกด้านหนึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาทรงเชิญชวนประชาชนเหล่านี้ให้ปกป้องตนเองจากการถูกบุกรุกด้านวัฒนธรรมในเวลาเดียวกันพระองค์ทรงขอพวกเขาก็อย่ายึดเผ่านิยมเกินไปคือปฏิเสธการบูรณาการทุกอย่าง

3. การปกป้องคุ้มครองด้านกฎหมายพระองค์อธิบายว่า“ความอยุติธรรมและอาชญากรรม” ทำให้คิดว่า“พวกเขาทำลายอะมาซอนและไม่เคารพสิทธิของประชาชนดั้งเดิมในที่ดินและสิ่งแวดล้อม”เซตามารูโบ

“พวกเขายังต้องการที่ดินเพิ่มขึ้นไหม? เราเคยมีมากมายแต่ปัจจุบันเราเกือบไม่เหลืออะไรพวกเขาก็ยังต้องการมากขึ้นพวกเขาต้องการยึดที่ดินและฆ่าเรา”ดอมีนิกสกาตูลา***
        4. ธรรมทูตฆราวาสรัฐบาลเปรูเห็นประชาชนเหล่านี้ราวกับความชั่วร้ายราวกับเป็นประชาชนชั้น2 ถูกทอดทิ้งในเขตนี้ว่าต้องถูกกำจัดเป็นคนไม่มีความสามารถอะไร

ดังนั้นพระองค์ขอให้มีกฎเกณฑ์ที่“จำกัดและคุ้มครองปกป้องระบบนิเวศจากการแสวงหาผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจมหาศาล” พระองค์ตรัสว่า“ทางแก้ไขมิใช่ทำให้อะมาซอนเป็นเรื่องนานาชาติ”

5. การเปลี่ยนรูปแบบการบริโภคสมเด็จพระสันตะปาปาเสนอว่าแต่ละคนควรเปลี่ยนวิถีชีวิตและรูปแบบการบริโภคทุกคนควรเรียนรู้จากชนเผ่าพื้นเมืองบ้างเพราะหลายๆโอกาสเรากีดกันสติไตร่ตรองและความงดงามที่พระเจ้าประทานให้เรา***

6. การดูแลเอาใจใส่ระบบนิเวศสมณลิขิตฉบับนี้ชวนเราร่วมดูแลเอาใจใส่ชาวอะมาซอนและระบบนิเวศสมเด็จพระสันตะปาปาเตือนใจเราว่าหากพวกเขาถูกแยกชีวิตและความงามของอะมาซอนจะถูกทำลาย“ถึงแม้ประชาชนคงจะไม่คิดว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นขอให้ทุกคนฟังปรีชาญาณของชนเผ่าเหล่านี้ที่พยายามดูแลเอาใจใส่และเคารพสิ่งสร้างและห้ามการละเมิด***

7. การควบคุมการลงทุนของพระศาสนจักรสมเด็จพระสันตะปาปาปรารถนาให้พระศาสนจักรเป็นแนวหน้าเรื่องการดูแลเอาใจใส่คุณค่าและรูปแบบชีวิตชาวอะมาซอนพระองค์ปรารถนาให้ทำแบบโปร่งใสทั้งหมดนี่คือเหตุผลที่พระองค์ทรงขอให้สนใจเป็นพิเศษเรื่องที่มาของการบริจาคหรือผลประโยชน์และการลงทุนต่างๆที่สถาบันพระศาสนจักรหรือคริสตชนแต่ละคนกระทำด้วย

**********
.วีระอาภรณ์รัตน์แปลจากRomeReport

14 กุมภาพันธ์2020