Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 156 guests and no members online

2020-03-15 19 มีนาคม สมโภชนักบุญยอแซฟ ภัสดาของพระนางมารีย์พรหมจารี

แทนคิดสักนิด...สะกิดใจ

19 มีนาคม สมโภชนักบุญยอแซฟ ภัสดาของพระนางมารีย์พรหมจารี

องค์อุปถัมภ์พระศาสนจักรสากล บิดา ช่างไม้ กรรมกร คนที่จวนจะสิ้นใจ และความเสมอภาคในสังคม

ฉลองวันที่ 19มีนาคม และ 1พฤษภาคม ทุกสิ่งที่เราทราบเกี่ยวกับพระภัสดาของพระนางมารีอา และพระบิดาเลี้ยงของพระเยซูเจ้ามาจากพระคัมภีร์

เรารู้ว่าท่านเป็นช่างไม้และกรรมกร ท่านไม่ร่ำรวย เพราะเมื่อท่านพาพระเยซูเจ้าไปพระวิหาร เพื่อรับศีลตัด และพระนางมารีอาไปทำพิธีชำระให้สะอาดบริสุทธิ์ ท่านถวายเครื่องบูชาแด่พระเป็นเจ้าเป็นนกพิราบสองตัว อนุญาตสำหรับคนจนที่ไม่มีเงินซื้อลูกแกะ (ลก. 2:24) ถึงแม้งานของท่านต้องใช้แรงกาย และรายได้พอประทังชีวิตวันต่อวัน แต่ท่านก็มีเชื้อสายของดาวิดกษัตริย์ของอิสราเอล (มธ 1:1-16และ ลก 3:23-38) เมื่อเทวดามาบอกท่านถึงพระเยซูเจ้าและทักทายท่านว่า: "บุตรของดาวิด" ซึ่งเป็นพระนามที่ใช้เรียกพระเยซูเจ้าด้วย

มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราอยากรู้เกี่ยวกับนักบุญยอเซฟ ท่านเกิดที่ไหน เมื่อไหร่ และใช้ชีวิตอย่างไร ท่านตายเมื่อไหร่และอย่างไร แต่พระคัมภีร์ได้ให้เราความรู้อันหนึ่งที่สำคัญมาก: "ท่านคือผู้ทรงธรรม" (มธ 1:18)

เรารู้ว่านักบุญยอเซฟเคารพรักพระเป็นเจ้า ท่านนบนอบพระบัญญัติของพระองค์ในการแก้ไขสถานการณ์ของพระนางมารีอา และในการไปกรุงเยรูซาเลม เพื่อพระเยซูเจ้าจะได้รับศีลตัด และพระนางมารีอาจะได้รับการชำระให้สะอาดบริสุทธิ์หลังคลอดบุตร เราทราบว่าท่านได้พาครอบครัวไปกรุงเยรูซาเลมทุกปีเพื่อฉลองปัสกา ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายๆ สำหรับคนที่ต้องทำงานตลอดเวลา

เนื่องจากนักบุญยอเซฟไม่เคยปรากฏตัวให้เห็นในชีวิตแพร่ธรรมของพระเยซูเจ้า การสิ้นพระชนม์ของพระองค์ หรือการกลับเป็นขึ้นมาของพระองค์ นักประวัติศาสตร์หลายคนเห็นพ้องกันว่านักบุญยอเซฟได้สิ้นใจก่อนที่พระเยซูเจ้าออกเทศนา

นักบุญยอเซฟเป็นองค์อุปถัมภ์คนที่จวนจะสิ้นใจ สมมุติท่านหมดลมหายใจก่อนพระเยซูเจ้าออกเทศนา ท่านต้องสิ้นใจในอ้อมแขนของพระเยซูเจ้าและของพระนางมารีอาอย่างแน่นอนที่สุด ซึ่งเป็นความปรารถนาของเราทุกคนเมื่อลาจากโลกนี้

ในปี 1955พระสันตะปาปาปีโอที่ 12ได้ทรงตั้งวันฉลอง “นักบุญ ยอแซฟ กรรมกร” ขึ้น เพื่อจะให้คนงานทั้งหลายได้มีนักบุญองค์อุปถัมภ์ของตน และเพื่อให้ความหมายแบบคริสตชนแก่ “วันกรรมกร” ด้วย

นักบุญยอเซฟจึงเป็นองค์อุปถัมภ์พระศาสนจักสากล บิดา ช่างไม้ กรรมกร คนที่จวนจะสิ้นใจ และความเสมอภาคในสังคม

เราฉลองนักบุญยอเซฟปีละสองครั้ง คือ วันที่ ๑๙ มีนาคมฉลองนักบุญยอเซฟ พระภัสดาของพระนางพรหมจารีมารีอา และวันที่ ๑ พฤษภาคมฉลองนักบุญยอเซฟ กรรมกร

ในทุกวันนี้ พระศาสนจักรได้ยอมรับการฉลองวันกรรมกร เพื่อต้องการจะประกาศค่านิยมที่แท้จริงของการงาน และเพื่ออวยพรกิจการและพฤติกรรมต่างๆ ของชนชั้นกรรมาชีพในการต่อสู้ที่เขากำลังทำอยู่ในบางประเทศ ทั้งนี้เพื่อจะได้มาซึ่งความยุติธรรมทางสังคมที่ถูกต้องและเสรีภาพด้วย พระศาสนจักรได้กระทำสิ่งนี้ลงไปเพื่อเป็นการขอร้องให้สัตบุรุษทุกคน ได้ทำการคิดทบทวนถึงคำสอนต่างๆ ที่พระศาสนจักรได้ให้ไว้ในระหว่างปีหลังๆ นี้ เป็นต้นสมณสาสน์ “Mater et Magistra” ของพระสันตะปาปา ยวง ที่ 23และ “Populorum Progressio” ของพระสันตะปาปา เปาโลที่ 6

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ

1. ขอให้โลกของคนงานได้รับการแพร่ธรรมประกาศพระวรสารอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ขอให้กรรมกรทั้งหลายได้รู้จักพระคริสตเจ้า เพราะพระองค์คือพระผู้ช่วยให้รอดอย่างแท้จริงของมนุษย์

3. ขอให้บรรดาผู้ที่ต้องทนทุกข์ยากลำบากเพราะการงานของตนได้พบกับความยุติธรรม

4. ขอให้เกิดความเข้าใจและการร่วมมือกันในระหว่างชนชั้นต่างๆ ของสังคม