Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 10 guests and no members online

2020-09-13 ว่าด้วย…กำเนิดของพระนางมารีย์

แทนคิดสักนิด...สะกิดใจ

ว่าด้วย…กำเนิดของพระนางมารีย์

พระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวถึงกำเนิดของพระนางพรหมจารีมารีย์ มีเพียงบันทึกธรรมประเพณีที่เล่าเรื่องอย่างน่าอัศจรรย์ ถึงคู่สามีภรรยา ยออากิมและอันนา จากพงศ์พันธุ์ดาวิด ทั้งสองมีอายุมากแล้ว แต่ไม่มีบุตร และรู้สึกสิ้นหวังในเรื่องการกำเนิดพระผู้ไถ่ที่ประชากรรอคอย

เทวดาองค์หนึ่งประจักษ์มาแก่อันนา กล่าวว่า “พระเจ้าทรงสดับฟังคำภาวนาของเธอแล้ว เธอจะให้กำเนิดบุตร และผู้คนจะพูดถึงการมีบุตรนี้ไปทั่วทั้งแผ่นดิน” อันนาตอบว่า “เมื่อฉันให้กำเนิดบุตร ฉันจะถวายเขาแด่พระเจ้า เพื่อเขาจะได้ถวายการรับใช้พระองค์ทุกวันจนตลอดชีวิต” ในเวลาเดียวกันนั้น ยออากิมเดินทางไปยังทะเลทรายเพื่อสวดภาวนาขอพระเจ้า ทูตสวรรค์ได้มาหาท่านเช่นกัน กล่าวว่า “พระเจ้าทรงได้ยินความทุกข์ของท่านแล้ว จงไปที่เยรูซาเล็ม เนื่องจากภรรยาของท่านจะตั้งครรภ์” ยออากิมได้ปฏิบัติตาม

ทั้งสองพบกันด้วยความปลาบปลื้มที่ธรณีประตูทอง ตามที่เราเห็นอยู่บ่อยๆ ในภาพเขียนยุคกลาง นางอันนาโผเข้ากอดสามี กล่าวว่า “บัดนี้ ฉันทราบแล้วว่าพระเจ้าทรงอวยพระพรให้เราอย่างเปี่ยมล้น เพราะก่อนหน้านี้ฉันเป็นเสมือนหญิงม่าย ฉันเคยเป็นหมัน และขณะนี้ฉันกำลังตั้งครรภ์” และพระนางมารีย์ก็ได้ถือกำเนิดจากสามีภรรยาที่เป็นหมันนี้

เราไม่ทราบแน่ชัดถึงที่มาของข้อความเหล่านี้ แต่เชื่อกันว่าส่วนหนึ่งมาจากนักบุญ เกรโกรีแห่งนิส (Gregoire de Nysse นักเทววิทยามณกรรมประมาณ ค.ศ. 394) ซึ่งกล่าวว่าอันนาและยออากิมเป็นบิดามารดาของพระนางมารีย์ และมีที่มาอีกส่วนหนึ่งจากนักบุญโซโฟรน (Sophrone : มรณกรรม ค.ศ. 638) พระสังฆราชแห่งกรุงเยรูซาเล็ม ที่ระบุถึงบริเวณสถานที่ตั้งบ้านของทั้งสอง ผู้ให้กำเนิดพระนางพรหมจารี และได้มีการสร้างมหาวิหารขึ้นในบริเวณนั้นตั้งแต่คริสตศตวรรษที่ 5 และเป็นบริเวณนี้เองที่มีการถวายพระเกียรติต่อเหตุการณ์แห่งความ ชื่นชมยินดีนี้ ส่วนในฝรั่งเศส นักบุญพระสังฆราชชาร์ต ฟุลแบรต์ (Chartres Fulbert : 960-1028) โดยการสนับสนุนจากกษัตริย์โรแบรต์ ผู้มีใจศรัทธา (ครองราชย์ ค.ศ. 996-1031) ได้มีส่วนอย่างมากในการเริ่มจัดวันฉลองการถือกำเนิดของพระนางพรหมจารี รวมทั้งการถวายพระมหาวิหารเป็นเกียรติแด่พระนางด้วย

สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ตรัสในพระสมณสาสน์ “มารดาของพระผู้ไถ่” (Redemptoris Mater) ปี ค.ศ. 1987 มีข้อความตอนหนึ่งว่า

“การทราบถึงแผนการของพระญาณสอดส่องในเรื่องพระตรีเอกภาพ ที่เป็นศูนย์กลางของการเผยแสดงและความเชื่อ ทำให้เรารู้สึกถึงความจำเป็นที่จะแสดงภาพลักษณ์พระมารดาของพระคริสตเจ้า ซึ่งเป็นเรื่องเดียวที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ”

ให้เราฉลองด้วยความชื่นชมยินดี ในพระพรการกำเนิดของพระนางมารีย์ ผู้ได้รับเลือกเป็นพระมารดาของพระเจ้าตั้งแต่แรกเริ่ม เนื่องจากพระนางเป็นผู้ประกาศการเสด็จมาของพระผู้ไถ่ เช่นเดียวกับรุ่งอรุณ

“พระนางเป็นผู้นำความหวังและรุ่งอรุณแห่งสันติสุข เข้ามาในโลก”

(บทภาวนาหลังรับศีลในมิสซาฉลองแม่พระบังเกิด)