Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 8 guests and no members online

2021-01-10 เรื่องน่าทึ่งของนักบุญโยเซฟช่างไม้ (มัทธิว 1:18-25)

เรื่องน่าทึ่งของนักบุญโยเซฟช่างไม้ (มัทธิว 1:18-25)

นักบุญโยเซฟเป็นบิดาเลี้ยงของพระเยซูคริสตเจ้า เป็นผู้มีบุคลิกที่น่าสนใจที่สุดคนหนึ่งในชีวิตของพระเยซูเจ้า พระองค์คงได้รับผลจากนักบุญโยเซฟ พระนางมารีย์ และเด็กอื่นๆ

ท่านเป็นคนมีความเชื่อมั่นสูง รักพระนางมารีย์ มารดาของพระเยซูเจ้า เรื่องราวของท่านมีอยู่ในพระวรสารเพียง 4บทเท่านั้น และคงสิ้นชีวิตก่อนพระเยซูเจ้าทรงเริ่มพันธกิจสาธารณะ...เรารู้เรื่องราวของท่านเพียงเล็กน้อยในพระคัมภีร์ แต่จากภูมิหลังในประวัติศาสตร์อิสราเอล ทำให้เราเห็นภาพถักทอที่สวยงามของพระผู้ไถ่โลก ในชีวิตของท่าน

โยเซฟมาจากเผ่ายูดาห์ และสืบเชื้อสายกษัตรดาวิด หมายความว่า... พระเยซูเจ้าจึงมีฐานะเดียวกัน  ในพระคัมภีร์บอกว่า ท่านเป็นช่างไม้ หรือ ช่างแกะสลัก แต่ประเทศอิสราเอลมีต้นไม้จำกัด และมีหินมากมาย โยเซฟจึงน่าเป็นช่างแกะสลักหินเป็นส่วนใหญ่ ตามธรรมประเพณีชาวยิว โยเซฟยังหนุ่มมาก

ประมาณ 17-20ปี เวลาหมั้นกับมารีย์ เรารู้ด้วยว่าในวัยรุ่น โยเซฟได้รับการอบรมในศาลาธรรม จึงเข้าใจพระคัมภีร์ลึกซึ้ง จึงซื่อสัตย์ และนบนอบตามธรรมบัญญัติ เพื่อให้เข้าใจชีวิตของโยเซฟ และมารีย์ดีขึ้น เราควรเข้าใจพิธีแต่งงานในสมัยพันธสัญญาใหม่

การแต่งงานของชาวยิว แบ่งเป็น 3ขั้นตอน คือ การหมั้น ช่วงการเตรียม และ งานฉลองการแต่งงาน

การหมั้นเจ้าสาว อายุประมาณ 13ปี จะหมั้นกับเจ้าบ่าวที่อายุประมาณ 17 -20ปี เมื่อเปรียบเทียบการหมั้นในปัจจุบัน สมัยก่อนจะมีการให้คำมั่นสัญญาจริงจังกว่ามากปัจจุบัน เจ้าบ่าวและเจ้าสาวจะเข้าพิธีแต่งงานตามกฎหมาย หลังจากการหมั้นแล้ว มีการให้คำสัญญาต่อกัน แตกต่างกันตรงที่ยังไม่เข้าร่วมหอ หรือครองชีวิตอยู่ด้วยกัน

ช่วงการเตรียม เจ้าบ่าวเรียนรู้จักการค้าขาย ในกรณีของโยเซฟ เป็นช่างไม้ จึงสร้างบ้าน เตรียมให้เจ้าสาวในอนาคต สมาชิกในครอบครัวก็เตรียมงานแต่ง ไม่เหมือนสมัยปัจจุบันมีร้านค้ามากมาย แต่สมัยก่อนต้องเตรียมด้วยมือ ค้าขายในตลาด รวมทั้งเตรียมอาหาร เชือกขาวสำหรับผู้ร่วมงาน เป็นสิ่งจำเป็น บางทีต้องรอถึง 4ปี กว่าจะถึงพิธีแต่งงาน ขบวนเจ้าบ่าวแห่ไปที่บ้านเจ้าสาว มือถือคบไฟ หรือตะเกียงน้ำมัน แล้วไปพาเจ้าสาวกลับมาที่บ้านบิดาของเจ้าบ่าว จัดพิธีแต่งงาน แล้วจึงครองชีวิตร่วมกัน

งานฉลองการแต่งงานยิ่งใหญ่มาก นานถึง 7วัน เพราะใช้เวลาเตรียมงานเป็นปี เมื่อเข้าใจพิธีแต่งงานแล้ว ให้เรามาดูพระวรสารโดยนักบุญมัทธิว 1:18 “เรื่องราวการประสูติของพระเยซูคริสตเจ้าเป็นดังนี้ พระนางมารีย์ พระมารดาของพระองค์หมั้นกับโยเซฟ แต่ก่อนที่ท่านทั้งสองจะครองชีวิตร่วมกัน ปรากฏว่าพระนางตั้งครรภ์แล้ว เดชะพระจิตเจ้า”

ตามกฎของโมเสส ถ้าชายหนุ่มพบว่าเจ้าสาวตั้งครรภ์แล้วก่อนงานฉลองแต่งงาน จะมี 2ทางเลือก คือ 

1. ฟ้องหย่าอย่างเปิดเผย จึงมีศาลไต่สวนคดี หากพบว่าทำผิด เธอจะถูกทุ่มหิน จนเสียชีวิต        

2. เจ้าบ่าวถอนหมั้นอย่างเงียบๆ คือไม่ฟ้องเอาความผิดเธอ เพียงยกเลิกการแต่งงาน 

ในกรณีย์นี้ชีวิตทั้งแม่ และเด็กจะได้รับการคุ้มครอง ทั้งสองทางเลือก มีกฎหมายคุ้มครอง นักบุญมัทธิว กล่าวว่า โยเซฟได้เลือกแบบมีเมตตา คือ “คิดถอนหมั้นอย่างเงียบๆ” (มธ 1:19) ขณะที่โยเซฟกำลังคิดถึงเรื่องนี้อยู่  ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็มาเข้าฝัน... กล่าวว่า อย่ากลัวที่จะรับมารีย์มาเป็นภรรยา... ทูตสวรรค์ยังบอกให้ตั้งชื่อบุตรนั้นว่า เยซู การตั้งชื่อเด็ก ตามธรรมเนียมของชาวยิว โยเซฟรับพระเยซูมาเป็นลูกบุญธรรมของตน.....

เมื่อเรามองเรื่องนี้ในด้านของชาวบ้านชาวเมือง เรื่องนี้สำคัญต่อโยเซฟมาก ทุกคนรู้ว่ามารีย์ตั้งครรภ์ก่อนพิธีแต่งงาน การยอมรับมาเป็นภรรยา อาจหมายความว่าโยเซฟมีความสัมพันธ์กับเธอก่อนแต่งงาน หรือโยเซฟยอมรับลูกนอกกฎหมาย ไม่ว่าเลือกแบบใด มีภูมิหลังที่น่าสงสัย....

โยเซฟยอมรับผลที่ตามมา เมื่อตื่นขึ้นมา ท่านทำตามที่ทูตสวรรค์ได้สั่ง โยเซฟรักมารีย์มาก ยอมรับพระผู้ไถ่ที่จะเกิด จึงเรื่อน่าทึ่งมาก โยเซฟยกเลิกพิธีแต่งงานตามประเพณี ซึ่งเจ้าสาวทุกคนต่างรอคอย ท่านยอมรับพระผู้ไถ่เป็นลูกของตน

พระเจ้าทรงเลือกบุรุษชอบธรรมผู้นี้ ให้เป็นบิดาเลี้ยงของพระผู้ไถ่ ผู้เป็นช่างไม้ ใจสุภาพ แม้ไม่มีบันทึกคำพูดของท่านในพระวรสาร แต่กิจการของท่าน เปี่ยมด้วยความนบนอบ เมตตา ใจดี และความรัก ประจักษ์พยานชีวิตมีค่ามากกว่าคำพูด ท่านเป็นพยานถึงพระผู้ไถ่ และเป็นผู้ติดตามพระเยซูคริสตเจ้า เราสามารถเรียนรู้มากมาย  จากโยเซฟช่างไม้คนนี้

 ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์  แปลจาก The Remarkable Story of Joseph the Carpenter                           

โดย  Heather Pack www.LightTheWorld.org (13ธันวาคม 2019แปลวันที่ 31ธันวาคม 2020)