Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 67 guests and no members online

2013-02-03 “ชื่อ”... “เข็มทิศชี้นำทาง...ทางชีวิต”

ชื่อ”... “เข็มทิศชี้นำทาง...ทางชีวิต

                   เราตั้งท่านให้เป็นประกาศกสำหรับนานาชาติ(ยรม1:5)

เมื่อแรกเกิด  เด็กน้อยจะได้รับชื่อจากครอบครัวถือเป็นของขวัญเป็นการต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวอย่างแท้จริง  การตั้งชื่อในปัจจุบันนี้ก็มีหลากหลายวิธีที่จะคิดหาชื่อมาตั้งให้กับสมาชิกตัวน้อยๆของครอบครัว  แน่นอนย่อมตั้งฟังเพราะเสนาะหู  และมีความหมายอันยิ่งใหญ่อย่างที่พ่อแม่ปรารถนาต่อลูกของตน

อย่างเช่นชื่อว่า“อภิชญา” แปลว่า“ฉลาด” เป็น“ปราชญ์”  ปราชญ์คือใคร  ผู้ที่มีความฉลาดคือใคร  นักปราชญ์คือ“ผู้รู้จักฟังและแบ่งปัน”  ฟังเพื่อจะได้รู้และรอบรู้ผู้ที่รอบรู้เหมือนมีทรัพย์นับแสน  และการแบ่งปันย่อมได้มิตรแท้  และมิตรแท้ที่เรามีนี่แหละช่วยให้เราได้พบกับความสุขแท้จริง

          “เราตั้งท่านให้เป็นประกาศกสำหรับนานาชาติ(ยรม1:5)

ตัวพ่อเองแต่ก่อนก็ไม่เคยคิดอะไรกับชื่อของตนเลย  ได้แต่เขียนและใช้เรื่อยมาใครๆเขาถามว่าชื่ออะไรเราก็เพียงแต่ตอบว่า“พรชัย”  จะมีความหมายอะไรมากมายกัน  แต่เมื่อได้พบทบทวนถึงความหมาย  ก็ทำให้เราได้พบกับ“เข็มทิศสำหรับชีวิต” ของตนเอง  “พร” เป็นของประทานจากพระ“ชัย” เข้าใจว่ามีความหมายหมายถึงชัยชนะ, ความมั่นคงเข้มแข็ง  และลองนำมาร่วมกันก็น่าจะได้เป็น“ความมั่นคงเข้มแข็งที่พระประทานให้” ประทานมาให้เราเพื่ออะไร  ถ้าไม่ใช่“ประทานให้เราเพื่อแบ่งปัน” ต่อไป.

          อย่ากลัว...เราอยู่กับท่านเพื่อช่วยท่านให้รอดพ้น(ยรม1:17,19)

ชื่อของเราจึงสำคัญ  เพราะชื่อของเราเป็นทั้ง“เป้าหมายและแนวทางชีวิต” ให้เราได้เดิน  เมื่อชื่อของเราคือนักปราชญ์คือผู้เอาดีที่จะฟัง  เราจึงมีเป้าหมายในชีวิตที่จะฟังฟังเสียงของพระฟังเสียงของพี่น้องที่ร้องด้วยความเจ็บปวดถูกทำร้ายถูกเบียดเบียนด้วยความชั่วร้ายด้วยการเอาเปรียบ

เมื่อเราเดินทางไปถึงความหมายของชีวิตตามชื่อของเราแล้ว  เราก็จะพบว่าชีวิตของเรามีคุณค่าคุ้มค่าที่เกิดมา  เมื่อผู้ฟังพยายามทำทุกอย่างที่จะฟังเขาจะพบว่ามีหลายคนได้พบความสุขจากการที่เขารับฟังปัญหาและเป็นกำลังใจ  บุคคลเหล่านั้นมีความสุข  ตัวผู้รับฟังเองก็มีความสุข  เมื่อตัวพ่อเองได้ชื่อว่า“พรชัย”  หากพยายามที่จะเป็น“ความเข้มแข็งมั่นคงสำหรับผู้อื่นแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่น” ให้สมกับเป็นพรของพระ  เข้าใจว่าจะมีผู้พบความสุขมากมาย  และตัวเราเองก็จะพบกับความสุขพร้อมกัน“สวรรค์ณแผ่นดิน” แท้ๆ

          อย่ากลัว...เราอยู่กับท่านเพื่อช่วยท่านให้รอดพ้น(ยรม1:17,19)

มาเถิดครับมาค้นหาความหมายของชื่อของตนกัน  และพยายามดำเนินชีวิตของเราตามความหมายนั้นให้สมกับชื่อของตัวเราเอง  แล้วเราจะพบกับพระเมตตารักกับความสุขที่แท้จริงและถาวร  “ชื่อ” ของเราจึงเป็น“เข็มทิศนำทาง...ทางชีวิต”