Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 28 guests and no members online

2013-02-24 ค่าของคนอยู่ที่... หัวใจที่ดีงามของตน

ค่าของคนอยู่ที่... หัวใจที่ดีงามของตน

                   พระองค์จะทรงเปลี่ยนรูปร่างอันต่ำต้อยของเราให้เหมือนพระกายอันรุ่งโรจน์ของพระองค์(ฟป. 3:21)

ค่าของคนอยู่ที่ผลของงานเราเคยใช้ข้อความนี้เป็นเรื่องต้นแบบเพื่อสร้างกำลังใจสร้างแรงจูงใจและเป็นต้นเพื่อหล่อหลอมคนให้มีบุคลิกที่เอาจริงเอาจังกับการงานรับผิดชอบหน้าที่ของตนพยายามสร้างงานของตนให้ได้ดีให้ได้แต่ดาบยังไงก็เป็นดาบจะในอดีตหรือปัจจุบันหรือจะมองไปในอนาคตอีกกี่ปีก็ตามดาบก็มีสองด้านอยู่เช่นเดิม

ค่าของคนอยู่ที่ผลของงานแม้จะเคยสร้างผู้คนมากมายให้เป็นคนเก่งแกร่งและทระนงอย่างไรก็ตาม  อีกด้านหนึ่งก็เสริมสร้างให้มนุษย์สนใจแต่วัตถุพยามสร้างผลงานจนบางทีก็ลืมนึกถึงหัวใจของคนรอบข้างหัวใจของคนในครอบครัวที่เป็นห่วง  จนเมื่อระบบทุนนิยมวัตถุนิยมเงินนิยมเป็นเทพเจ้า  แทนที่ผู้คนจะพยายามสร้างผลงานที่ดี  พวกเขากับกลายเป็นนักสร้างภาพให้ดูว่าสร้างผลงาน... แต่จริงจริงนั้นกลับเป็นผู้สร้างภาพทำให้ดูดีมีผลงานทั้งที่จริงไม่มีเลยแม้แต่น้อย  เราจึงพบว่าการสร้างคนให้ยึดติดกับ“ผลงาน” ก็มีด้านที่มีคมร้ายอยู่ด้วยเช่นกัน

          พระองค์จะทรงเปลี่ยนรูปร่างอันต่ำต้อยของเราให้เหมือนพระกายอันรุ่งโรจน์ของพระองค์(ฟป. 3:21)

ค่าของคนอยู่ที่เป็นคนของใครประโยคนี้เริ่มมีบทบาทมากขึ้น  เมื่อคนเริ่มเสื่อมศรัทธากับการอดทนแล้วสร้างความดีงามสร้างผลงานที่ตนเองต้องหมั่นออกแรง  เมื่อทนรอไม่ไหวเพื่อนๆเขาแซงและนำหน้าไปหลายช่วงก้าวแล้ว  บางคนจึงคิดรีบเร่งไปทางปกติไม่ทันก็ของไปทางลัดกันเลยดีกว่าไหม  เราจึงได้ยินคำที่พูดกันคุ้นหูว่ารวยทางลัด  ไม่ต้องออกแรงมากแต่ได้ผลได้ค่าตอบแทนมหาศาล

ค่าของคนอยู่ที่เป็นคนของใครประโยคนี้ก็เช่นเดียวกันคือไม่ได้ตอบสนองหัวใจของเราอย่างแท้จริงไม่ได้มอบความสุขที่ถาวรและเป็นความสุขที่แท้จริงให้กับเราแต่อย่างใดเลย  ซ้ำร้ายทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มาจากการสร้างภาพเหล่านี้ก็เปรียบเหมือนกับปลายกระบอกปืนที่ถูกเล็งและขึ้นไกปืนจอคอเราไว้  พร้อมเสมอที่จะถูกสั่งให้เหนี่ยวไกและยิงเรา  โดยที่เราไม่มีวันรู้เลยว่าจะเป็นเมื่อไรกัน...

          พระอาจารย์ที่นี่เป็นสวรรค์...ที่นี่สบายน่าอยู่จริงๆ...เราจงสร้างเพิงขึ้นสามหลังเถิดหลังหนึ่งสำหรับพระองค์หลังหนึ่งสำหรับโมเสสอีกหลังหนึ่งสำหรับประกาศกเอลียาห์(เทียบลก9:33)

“ค่าของคนอยู่ที่ทุกอย่างก้าวหัวใจของเขาดีงามเพียงใดจิตใจของเขางดงามใกล้เคียงกับพระบิดาเท่าใดแล้ว” พระเยซูเจ้าสอนคำสอนจากพระบิดาให้เราเสมอว่าค่าของคนไม่ได้อยู่แค่ผลของงานเท่านั้นค่าของคนไม่ได้อยู่ที่เป็นคนของใครยิ่งใหญ่เพียงใดเลยแม้แต่น้อยค่าของคนเราตัวเราอยู่ที่หัวใจของเราต่างหากว่าเป็นเช่นไร

หลายคนท้อ  และถอยห่างออกมาทุกทีทุกทีถอยห่างจากความรักของพระบิดา  หลายคนมองคุณค่าของตนเองว่า“ด้อยค่า” เหลือเกิน  จึงรู้สึกอยากอยู่เฉยไม่กล้าแสดงอะไรออกมาเพราะเกรงว่าจะไม่เป็นที่ยอมรับของผู้คน  หรืออีกด้านหนึ่งก็พยายามสร้างภาพสร้างว่าตนนั้นแกร่งด้วยอาการก้าวร้าวเพื่อให้เป็นที่ยอมรับต่อผู้อื่น  วิธีการเหล่านี้ไม่เคยทำให้ตัวเขาเป็นที่ยอมรับต่อผู้อื่นเลยแม้แต่น้อย

          พระอาจารย์ที่นี่เป็นสวรรค์...ที่นี่สบายน่าอยู่จริงๆ...เราจงสร้างเพิงขึ้นสามหลังเถิดหลังหนึ่งสำหรับพระองค์หลังหนึ่งสำหรับโมเสสอีกหลังหนึ่งสำหรับประกาศกเอลียาห์(เทียบลก9:33)

ค่าของคนอยู่ที่ทุกอย่างก้าวหัวใจของเขาดีงามเพียงใดจิตใจของเขางดงามใกล้เคียงกับพระบิดาเท่าใดแล้วทุกครั้งที่เรามอบจิตใจที่งดงามมอบธารน้ำใจมอบจิตเมตตาโดยไม่รู้ตัว  เราไม่รู้ตัวเลยว่า“คุณค่าในชีวิตของเรา” ถูกถีบตัวให้สูงปรี๊ด!! ขึ้นอย่างมากมาย  สันติสุขจึงเกิดขึ้นก่อตัวขึ้นเป็นสวรรค์ณแผ่นดิน  สวรรค์จึงเป็นบริเวณที่ลูกๆของพระบิดาแบ่งปันความรักปันสันติสุขแก่กันและกันมหาพรตนี้เรามาร่วมสร้างสวรรค์กับพระบิดากันเถิดครับ.