Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 17 guests and no members online

2013-03-17 มหาพรต : ให้ (ใจ) ไป... เพื่อจะได้รับ (ใจ) กลับมา

 

มหาพรต: ให้(ใจ) ไป... เพื่อจะได้รับ(ใจ) กลับมา

 

          “ข้าพเจ้ายอมสูญเสียทุกสิ่ง  เห็นทุกสิ่งว่าเป็นสิ่งปฏิกูล  เพื่อจะได้องค์พระคริสตเจ้ามาเป็นกำไรและอยู่ในพระองค์”  (ฟป3:8)

เขาว่ากันว่า... การจะเปลี่ยนใครอย่างหมดใจจำเป็นต้องช่วยเขาให้สามารถเข้มแข็งและมีพลังพอที่จะปรับเปลี่ยนที่ใจของตนเองด้วยตัวเองคนเราเมื่อมีกำลังใจพร้อมที่จะสู้แม้ร่างกายอาจจะไม่แข็งแรงนัก... แต่พอมีกำลังใจเข้าใจตั้งใจแล้ว... เขาก็สามารถลุกขึ้นและพร้อมจะเผชิญหน้ากับทุกเรื่องราวทุกสถานการณ์จากผู้คนรอบข้าง

เขายังว่ากันอีกว่า... หากจะเปลี่ยนใจใครสักคน  จำเป็นต้องช่วยให้เขาปรับเปลี่ยนทัศนคติและวิธีคิด  นำเสนอความคิดแนวทางให้เขาได้เข้าใจและเห็นพ้องต้องกัน  เมื่อเขาเห็นในทิศทางเดียวกันแล้วที่นี้เขาก็จะปรับเปลี่ยนทัศนคติปรับเปลี่ยนแนวความคิดจนถึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกระทำของตน

          “ข้าพเจ้ายอมสูญเสียทุกสิ่ง  เห็นทุกสิ่งว่าเป็นสิ่งปฏิกูล  เพื่อจะได้องค์พระคริสตเจ้ามาเป็นกำไรและอยู่ในพระองค์”  (ฟป3:8)

จะว่าง่ายก็พูดได้... จะว่ายากใครว่าง่ายไม่พบเจอกับตัวเองคงพูดได้  ซ้ำร้ายหากนำความเข้าใจว่า“เปลี่ยนใครให้เปลี่ยนที่ทัศนคติความคิด” ไปใช้ในทางร้ายย่อมได้อาวุธร้ายๆอันตรายสุดๆ  แต่หากนำมาใช้ในการเยียวยาเพื่อรักษาและส่งเสริมความดีของกันและกัน... ก็จะเป็นพระพรชิ้นพิเศษสุดในชีวิตของเรา

          หญิงเอ๋ย...เราก็ไม่ลงโทษเจ้าด้วยไปเถิดและตั้งแต่นี้ไปอย่าทำบาปอีก(ยน8:11)

เราพบเห็นเรื่องราวระหว่าง“เหตุผลความผิดความถูกถูกได้ความชอบผิดได้ความพินาศเป็นบทลงโทษ... กับพระเมตตารักที่มองข้ามเรื่องผิดถูก(ว่ากันทีหลัง) แล้วหันมาดูชีวิตดูความรักเมตตาที่มีต่อกัน”  เรื่องราวระหว่าง“ความประพฤติอันชั่วร้ายของหญิงที่ทำผิดประเวณี, เหตุผลผิดถูกของบรรดาธรรมาจารย์และฟาริสี  และพระเมตตารักของพระเยซูเจ้า”

สัปดาห์นี้พ่อขอนำเสนอและเชิญชวนเราทุกคนหันมาสังเกตดูเป็นพิเศษ  พิเคราะห์ดู“หัวใจของพระเยซูเจ้าที่เปิดออกและมอบ(ใจ)ให้ไป... มอบให้กับหญิงสาวที่ทำผิดร้ายแรงคนนี้  เธอคนนี้เป็นตัวแทนถึงเราทุกคนที่ต่างก็มีความผิดความพลาดบกพร่องและความเลวร้ายความบาปในชีวิต  พระองค์กำลังเปิดหัวใจของพระองค์ออกและมอบ(ใจ)ให้กับเราทุกคนเช่นเดียวกัน

          หญิงเอ๋ย...เราก็ไม่ลงโทษเจ้าด้วยไปเถิดและตั้งแต่นี้ไปอย่าทำบาปอีก(ยน8:11)

สิ่งที่พระองค์หวังจากการให้(ใจ-อภัย)ครั้งนี้ก็คือ“หัวใจของเธอ...หัวใจของเราทุกคน” ที่ได้รับการสื่อและเชื่อมจากหัวใจของพระองค์  ได้รับรู้  ได้เข้าใจ  และปรับปรับทัศนคติแนวคิดของตนเอง  และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนใจของตนจนที่สุดก็จะเข้มแข็งและสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบชีวิตของตนอย่างสิ้นเชิงออกเดินทางตามแนวชีวิตของพระเยซูเจ้า  (“ข้าแต่พระบิดาโปรดนำถ้วยกาลิกส์นี้ออกไปจากผมเถิด... แต่ผมก็ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์”)  และแล้วพระองค์ก็ได้รับ(ใจ) กลับคืนมา

พระเยซูเจ้ายอมมอบชีวิตทั้งหมดของพระองค์เพื่อ... ให้(ใจ)ไป... และพระองค์ก็ได้รับ(ใจ)กลับมา  หญิงสาวคนนี้อาจเป็นคนแรกที่ได้รับหัวใจความรักเมตตาและส่งความรักส่งหัวใจกลับคืนมายังพระองค์  แล้วพวกเราจะเป็นหนึ่งในผู้ที่รับหัวใจของพระองค์และส่งความรักกลับคืนมาถึงพระองค์ด้วยหรือไม่???

อย่างไรก็ตาม  หากเราปรารถนาปรับเปลี่ยนใคร  จง... “ให้(ใจ)ไป... เพื่อจะได้รับ(ใจ)กลับมา”  ชีวิตและความเมตตารักที่เราส่งออกไปมีต่อกันและกันจะเป็นตัวอย่างชีวิตของพระเยซูเจ้าที่ทุกคนพบเห็นได้  และไม่ต้องกลัว  เราจะได้รับ(ใจ) กลับมา  เช่นเดียวกับที่พระเยซูเจ้าได้ทำและได้รับ

พระเยซูเจ้าทรงมอบใจให้หญิงคนนี้รวมถึงเราทุกคน  พระองค์ให้(ใจ) ไป... เพื่อจะได้รับ(ใจ) กลับมา