Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 14 guests and no members online

2013-03-31 การกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า : เราเห็นและเชื่อ

 

 

การกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า: เราเห็นและเชื่อ

เมื่อเข้าไปในพระคูหาก็ไม่พบพระศพของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า(ลก24:3)

 

“สุขสันต์วันปัสกาวันพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกลับคืนชีพ” ครับพี่น้อง  หลังจากที่เราเพียรอดทนร่วมกับพระทรมานของพระองค์  ทั้งภาวนา  เดินรูปสิบสี่ภาคและคิดถึงพระองค์ที่ทนรับทรมานแทนเรา  เราร่วมกันพลีกรรมด้วยกิจกรรมต่างๆเป็นต้นอดอาหารอดเนื้อและที่สำคัญคืออดใจอดกลั้นในชีวิต  เราร่วมกันอดออมเพื่อนำดอกผลจากการอดออมที่เราสร้างไว้มารวมกันและมอบเป็นของขวัญเป็นสันติสุขให้กับเพื่อนพี่น้องคนอื่นที่ต้องการ  ดุจดังที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าได้มอบชีวิตของพระองค์เพื่อเราทุกคนครับ

มาวันนี้เราพบกับ“ข้อคำสอนข้อความเชื่อ” ที่สำคัญที่สุดสำหรับเราความเชื่อของเราพี่น้องคริสตชน  ข้อความเชื่อที่ว่า“องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูคริสตเจ้า” พระองค์ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพแล้วนั่นเอง  พี่น้อง...ชีวิตความเชื่อของเราอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนชีพ  พระองค์ทรงพร่ำสอนเสมอว่าให้วางใจในพระองค์เราเป็นแสงสว่างส่องโลกผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืดแต่จะมีแสงสว่างส่องชีวิต(ยน8:12)  หากเราวางใจในพระองค์เราจะได้พบกับความรอดพ้นเราเป็นประตูผู้ที่เข้ามาทางเราก็จะรอดพ้น(ยน10:9)  และจะได้กลับคืนชีพเช่นเดียวกับการกลับคืนชีพของพระองค์  เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าผู้ใดปฏิบัติตามวาจาของเราผู้นั้นจะไม่พบความตายเลย(ยน8:51)

          เมื่อเข้าไปในพระคูหาก็ไม่พบพระศพของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า(ลก24:3)

เราจึงเห็นว่า“การกลับคืนชีพของพระเยซูคริสต์เจ้า” มีผลต่อชีวิตของเราโดยตรงเพื่อความรอดพ้นของเรา  และเรียกร้องเราให้ได้มอบสันติสุขมอบพระพระจากความรอดพ้นนี้ให้ต่อไปยังเพื่อนพี่น้องของเราด้วยนั่นเองเรียกร้องให้เราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อนพี่น้องของเรามิใช่เอาแต่อยู่ในมุมของตนและนิ่งเฉย   

 

          เขาเห็นและมีความเชื่อ(ยน20:8)

สัปดาห์ก่อนมีโอกาสไปร่วมค่ายเปรซิเดียมของพลมารีย์เยาวชนของโรงเรียนอัสสัชชัญบางรัก(ชาย)  บังเอิญมีความจำเป็นต้องกลับวัดก่อนและมีเด็กกลับมาด้วยกันสามสี่คน  ระหว่างขับรถกลับก็มีรถพ่วงคันหนึ่งขับตัดหน้ามาจากทางซ้ายจะออกไปทางขวา  เป็นจังหวะเดียวกับมีรถยนต์คันหนึ่งได้ขับตัดหน้าจากทางด้านขวาจะเข้ามาทางซ้าย  ดังนั้นรถของเราจึงถูกตัดหน้าพร้อมกันเหมือนกับถูกบีบให้แบนกันไป  พ่อเองจึงต้องค่อยๆแตะเบรกทีละน้อยเพื่อชะลอความเร็ว

          เขาเห็นและมีความเชื่อ(ยน20:8)

พ่อรู้สึกขอบคุณพระที่มอบสติให้และผ่านรอดพ้นอันตรายออกมาได้  ทุกคนในรถเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างอย่างกระชั้นชิด  ลูกคนหนึ่งบอกออกมาว่าอยากขอบคุณพระ  จึงได้โอกาส...พ่อชวนเชิญทุกคนร่วมกันสวดภาวนาเพื่อขอบพระคุณพระเป็นเจ้าร่วมกัน  เราจึงได้ยินทุกเสียงประสานกันภาวนาขอบคุณความช่วยเหลือจากพระเป็นเจ้าพร้อมกัน

ความรักและการกลับคืนชีพของพระเยซูคริสตเจ้าส่งผลกับชีวิตเราเรียกร้องจากชีวิตเราและเมื่อเราร่วมใจกันขอบคุณความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรา  เราก็พบว่าความรักของพระและความเมตตาที่เรามีต่อกันและกันหล่อหลอมดวงใจของเราก่อตัวให้เป็นความเชื่อ...

เขาเห็นและมีความเชื่อ(ยน20:8)