Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 20 guests and no members online

2013-04-28 เขาพระวิหาร: ความขัดแย้งที่พระเยซูสอนศิษย์ของพระองค์ให้รักกัน

 

เขาพระวิหาร: ความขัดแย้งที่พระเยซูสอนศิษย์ของพระองค์ให้รักกัน

 

                   บุตรแห่งมนุษย์ได้รับพระสิริรุ่งโรจน์  และพระเจ้าทรงได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ในพระองค์ด้วย(ยน13:31)

ข่าวใหญ่เรื่อง“การขึ้นศาลโลกเพื่อหาบทสรุปในความขัดแย้งเรื่องสิทธิ์อันชอบธรรมในพื้นที่เขาพระวิหารและพื้นที่บริเวณใกล้เคียง”  คงเป็นข่าวที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องชาวไทย  ให้เราได้ติดตามและรับทราบความคืบหน้ากันพอสมควร  เราไม่รู้ว่าบทสรุปจะลงเอยเป็นเช่นไรบ้าง  แต่ดูเหมือนสำนักข่าวหลายสำนักจะสรุปออกมาใกล้เคียงกันว่า  ไม่ว่าบทสรุปจะออกมาอย่างไร... ก็ดูเหมือนจะเป็นผลดีด้านบวกต่อประเทศไทยของเราเสียมากกว่า

บุตรแห่งมนุษย์ได้รับพระสิริรุ่งโรจน์  และพระเจ้าทรงได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ในพระองค์ด้วย

                                                                                          (ยน13:31)

ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเป็นระยะๆออกมาถึงเรื่องจะมีกลุ่มพี่น้องชาวไทยบางกลุ่มจะร่วมมือกันเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลใช้ความรุนแรงออกตอบโต้กับทางประเทศเพื่อนบ้างอย่างกัมพูชาไปบ้าง  ถึงขั้นที่ว่าจะรวมกลุ่มกันเพื่อไปประท้วงไปต่อต้านกันเองก็มีอยู่เหมือนกัน  ขอบคุณพระเป็นเจ้าที่ครั้งนี้รัฐบาลไม่โอนอ่อนยอมต่อเสียงและแรงกดดันให้ใช้ความรุนแรง  ขอบคุณพระที่ผู้นำของประเทศไทยเราในครั้งนี้  ได้ตัดสินใจใช้เครื่องมือในเรื่องทางการศาลการเจรจาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและสันติสุขกับทุกฝ่ายให้มากที่สุด

          เราให้บทบัญญัติใหม่แก่ท่านทั้งหลาย...  ให้ท่านรักกัน เรารักท่านทั้งหลายอย่างไร  ท่านก็จงรัก  กันอย่างนั้นเถิด ถ้าท่านมีความรักต่อกัน  ทุกคนจะรู้ว่า...ท่านเป็นศิษย์ของเรา

                                                                                              (ยน13:34-35)

จะอย่างไรก็ตามพระศาสนจักรยังคงเดินหน้าต่อไปเพื่อ“ชีวิตที่ติดตามความรักของพระคริสตเจ้าความรักของพระบิดาที่พระองค์ทรงนำมาให้กับเรา”  เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยเราให้เราสามารถดำเนินชีวิตในโลกที่เต็มไปด้วยความรุนแรง  ให้เราแต่ละคนสามารถผ่านวิกฤตการณ์ผ่านความขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด  ผ่านไปได้ด้วยการมองดูอีกฝ่ายหนึ่งด้วยดวงตาเปี่ยมรักและมีความรักของพระคริสตเจ้าความรักที่จะทะนุถนอมที่จะดูแลอดทนและให้อภัยเป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตอยู่ในโลก “ท่านอยู่ในโลก  แต่ไม่ได้เป็นของของโลก

          เราให้บทบัญญัติใหม่แก่ท่านทั้งหลาย...  ให้ท่านรักกันเรารักท่านทั้งหลายอย่างไร  ท่านก็จงรักกันอย่างนั้นเถิด ถ้าท่านมีความรักต่อกัน  ทุกคนจะรู้ว่า...ท่านเป็นศิษย์ของเรา

                                                                                              (ยน13:34-35)

ผู้คนในโลกอาจทำให้เราสิ้นหวัง  ผู้คนในชาติอาจทำให้เราไม่รู้จะหวังต่อไปได้อย่างไร  ผู้คนในครอบครัวหรือเพื่อนพี่น้องของเราอาจจะมอบจิตใจที่ห่อเหี่ยวท้อแท้ให้กับเรา  จงอย่าหมดกำลังใจครับ  จงมีความรักเมตตาต่อกันอดทนต่อกันไม่ท้อแท้ในข้อบกพร่องที่มีต่อกัน  แต่เริ่มต้นอยู่เสมอ...ที่จะวางใจให้ความรักของพระได้ถูกเพาะ, ปลูกและแบ่งบานในชีวิตจิตใจของกันและกันต่อไป  ให้อภัยให้โอกาสกันอยู่เสมอ.... เพื่อทุกคนจะรู้ละครับว่า... เราเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าเป็นลูกของพระบิดาผู้ทรงเปี่ยมด้วยรักเมตตาเสมอ