Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 21 guests and no members online

2013-05-19 แสงสว่างและเสียงเรียกของพระจิตเจ้า ... เกิดมาทำไม เป็นคริสตังทำไม?

แสงสว่างและเสียงเรียกของพระจิตเจ้า... เกิดมาทำไมเป็นคริสตังทำไม?

 

"พระบิดาทรงส่งเรามาฉันใดเราก็ส่งท่านทั้งหลายไปฉันนั้น”...

จงรับพระจิตเจ้าเถิด...ท่านทั้งหลายอภัยบาปของผู้ใดบาปของผู้นั้นก็ได้รับการอภัย" (ยน20:21,23)

เมื่อสัปดาห์ก่อนไม่ได้มีโอกาสพบกับพี่น้องในมิสซาวันอาทิตย์  เนื่องจากจัดและไปร่วมกับลูกหลานเยาวชนของวัดของเรา(ที่น้องๆเขาเรียกตัวเองว่าพี่น้องเยาวชน"ไตรอัสสัมฯ"  แต่พ่อรักที่จะเรียกว่า"เยาวชนอาสนวิหารอัสสัมชัญ...ไตรอัสสัมชัญ" มากกว่า)  ระหว่างที่เราร่วมกิจกรรมกันพ่อนึกถึงคำถามชวนคิดชวนทบทวนของคุณพ่อปิยะชาติ  ที่ไปให้คำแนะนำไว้ในการสัมมนาเยาวชนเขต1  เมื่อสองสามสัปดาห์ก่อนหน้าการสัมมนาฟื้นฟูจิตใจของเด็กๆเยาวชนวัดของเรา

ในคำแนะนำที่คุณพ่อชวนให้เราทุกคนคิดทบทวนนั้นมีอยู่ว่า.... "เราเกิดมาเป็นคริสตังเพื่ออะไร??"  บางคำตอบบอกกันและกันว่า"เป็นคริสตังเพื่อเอาตัวรอดไปสวรรค์"  ถ้าเป็นเช่นนี้  เราอาจไม่ต้องมารับศีลล้างบาปเป็นคริสตังก็คงได้  เพราะพี่น้องเพื่อนต่างศาสนา  พวกเขาหมั่นเพียรรักษาศีลให้ทาน-ทำความดีแผ่กิจเมตตารู้จักอยู่ในสมาธิภาวนาให้จิตใจแผ้วผ่อง  ทำเช่นนี้เราก็ไปสวรรค์ได้ไม่ใช่หรือครับ  ไม่เช่นนั้นพี่น้องเพื่อนต่างศาสนาคงตกนรกหมด  แต่คำสอนปัจจุบันสอนเราบอกกับเราว่าเราทุกคนล้วนเป็นพี่น้องร่วมพระบิดาเดียวกัน  เพียงแต่ใช้รูปแบบภาวนาและเส้นทางเดินทางไปหาพระบิดาณเมืองสวรรค์ต่างกันเท่านั้น

            "พระจิตเจ้าทรงแสดงพระองค์ในแต่ละคนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม" (กจ2:11) 

หากเป็นเช่นนี้... แล้วเราจะมาเป็นพี่น้องคริสตชนหรือที่แต่ก่อนเรียกกันติดปากว่า"คริสตัง" เพื่ออะไรกัน  พระเป็นเจ้าปรารถนาให้เรามาเป็นพี่น้องคริสตชนเพื่อเหตุใดกันครับ...??  เป็นคำถามที่ชวนคิดและน่าทบทวนนะ

เวลาเราไปเที่ยวทะเลยิ่งไปพักแถบที่เป็นบริเวณโขดหินท่าน้ำขึ้นบกลงเรือแล้ว  เราจะเห็นบริเวณชายฝั่งมักจะมีหอคอยสูงเราเรียกกันว่าประภาคารคอยส่องแสงสว่างเพื่อช่วยชาวประมงหรือเรือที่ออกจากฝั่งและจะกลับเข้าฝั่งให้ปลอดภัยให้รู้ระยะและเส้นทางที่ปลอดภัย  แต่ก่อนก็ใช้เพียงยามประจำเพื่อจุดแสงตะเกียงต่อมาค่อยๆปรับมาเป็นไฟฟ้าบางที่ถึงกับมีการใช้ไฟสปอร์ตไลท์เพื่อส่องยิงออกไปในท้องทะเลได้เพื่อตรวจตาดู

"ทุกคนได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยมและเริ่มพูดภาษาอื่นๆตามที่พระจิตเจ้าประทานให้พูด" (กจ2:4) 

ชีวิตของเราพี่น้องคริสตชน"คริสตัง" ก็เป็นดังเช่นแสงที่ถูกส่องออกมาจากประภาคารสูงเหล่านั้นครับพี่น้อง  เราถูกพระจิตเจ้าส่งเสียงเรียกเราด้วยพระวาจาของพระคริสตเจ้าตามที่พระองค์ได้รับมอบหมายภารกิจมาจากพระบิดา  เราถูกเรียกให้มาเป็นพี่น้องคริสตชน"คริสตัง" ไม่ใช่เพียงเพื่อเอาตัวเราเท่านั้นที่รอดพ้นและไปสวรรค์บ้านของพระบิดา  แต่ก็เพื่อให้ชีวิตของเราเป็นแสงสว่างส่องให้กับเพื่อนพีน้องทุกศาสนาและชาติพันธุ์  ชีวิตและมิตรภาพที่เรามอบออกไปเป็นดังแสงสว่างที่ส่องจากประภาคารสูงและความอบอุ่นความรอดปลอดภัยกับพี่น้องทั้งหลายเป็นต้นพี่น้องที่กำลังจมอยู่ในความมืดความเจ็บปวดและโดดเดี่ยวมาเถอะครับ  เรามาร่วมกันเป็นแสงสว่างบนประภาคารสูงให้แก่กันและกันโดยมีพระจิตเจ้าร้องเรียกและชวนเชิญเราและมีชีวิตของพระคริสต์เจ้าเป็นต้นแบบและรากฐานให้กับประภาคารแห่งชีวิตของเราครับ.