Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 25 guests and no members online

2013-06-30 ชีวิตคริสตชนของเรา ... คือ “กระจกสะท้อนภาพ” หรือแค่ “กระจกเงา”

ชีวิตคริสตชนของเรา... คือกระจกสะท้อนภาพหรือแค่กระจกเงา

 

            ข้าพเจ้าต่อสู้มาอย่างดีแล้วข้าพเจ้าวิ่งมาถึงเส้นชัยแล้วข้าพเจ้ารักษาความเชื่อไว้แล้ว(2ทธ4:7)

“ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง” ไก่ฟ้าไก่งามก็งามตามธรรมชาติที่พระสร้างและให้มาส่วนคนคนจะงามงามด้วยน้ำใจและจรรยามารยาท   แต่ก็มีผู้คนไม่น้อยยึดติดกับสิ่งขอบภายนอกความสวยงดงามที่เปลือกนอกที่ต้องการการประดับประดาและความสนใจจากผู้คนรอบข้างให้สะกิดและหันมาสนใจรูปภายนอกของตน

สังเกตดู  เวลาเราแต่งกายใส่เสื้อผ้าหน้าผมเรียบร้อยแล้ว  เราก็จะมีจุดชมวิวจุดต่อไปที่หน้ากระจกไม่ว่าจะเป็นกระจกเครื่องแป้งกระจกตู้เสื้อผ้าหรือกระจกห้องน้ำ  ต้องปัดต้องแปะอีกสักนิดสองนิดเพื่อให้เกิดความมั่นใจในตัวเองให้ได้  พูดถึง“กระจก”  สัปดาห์นี้ขอยกธรรมชาติของกระจกมาแบ่งปันกันและกัน

เรามักจะเรียก“กระจก” ว่ากระจกเงา  แต่ที่จริงกระจกนั้นมีธรรมชาติไม่ใช่เพียงแค่  “ส่องให้เห็นเพียงแค่เงา” เท่านั้น  แต่ธรรมชาติแท้จริงของกระจกก็คือ  “ส่องสะท้อนให้เห็นรายละเอียดทั้งหมดในภาพๆนั้น  กระจกจึงไม่เพียงแค่สะท้อนเงามืดๆดำๆตะคลุ่มๆของเรา  แต่กระจกส่องสะท้อนภาพของเราทั้งหมด  คนอื่นจะคิดว่าเป็นตัวเราหากเห็นเพียงแค่ในกระจกสะท้อนภาพเท่านั้น  จุดเพียงจุดเดียวที่ทำให้ต่างกันก็คือกระจกจะสะท้อนภาพออกมาตรงกันข้ามกับตัวจริงของเราเท่านั้นเอง

            ท่านละคิดว่าเราเป็นใคร(มธ16:15)

สัปดาห์ก่อน  ในพระวรสารจะเป็นคำถามของพระเยซูเจ้าที่มีต่ออัครสาวกและแน่นอนว่าถึงเราทุกคนในปัจจุบันด้วยว่า“ท่านละคิดเห็นว่าเราเป็นใคร” สัปดาห์นี้ก็ถามเช่นเดียวกันอีก  เพียงแต่จุดที่แตกต่างกันระหว่างทั้งสองสัปดาห์คือ  สัปดาห์ก่อนพระองค์เรียกร้องให้เรา“แบกกางเขนของตน  และตามเรามา”

สัปดาห์นี้  พระองค์เรียกร้องให้เราดำเนินชีวิตเช่นเดียวกับพระองค์  นั่นคือดำเนินชีวิตร่วมกับเพื่อนพี่น้องคริสตชนของเรา(เราเรียกรวมกันว่า“พระศาสนจักร”... เป็นพระศาสนจักรที่ไม่ใช่สิ่งของมีรูปร่าง  แต่เป็นหมู่พี่น้องที่รวมตัวกันร่วมกันดำเนินชีวิตและมีความเชื่อตามองค์พระคริสตเจ้าพระเจ้าของเรา)  และคอยดูแลแบ่งปันรักและรับใช้พี่น้องซึ่งกันและกัน  นี่แหละคือจุดมุ่งหมายที่พระองค์ประสงค์จะเห็นจากพระศาสนจักรของพระองค์           

ท่านละคิดว่าเราเป็นใคร(มธ16:15)

การดำเนินชีวิตที่เปี่ยมด้วยความรักความเมตตาของเราสมาชิกของพระศาสนจักร  จึงเป็นกระจกสะท้อนภาพให้เราได้เห็นได้พบกับพระเมตตาตารักของพระเยซูคริสต์เจ้าและพระเมตตารักของพระบิดา  มิใช่เป็นเพียงกระจกเงาให้เห็นเงาลางๆไม่ชัด  พี่น้องสมัยนี้เราไม่ดูกันแล้วทีวีที่สัญญาณไม่ชัดภาพเบลอๆเม็ดแตกมากมายเต็มหน้าจอ  แต่เดี๋ยวนี้เรานิยมชมภาพในระบบดิจิตอลกันแล้วที่ส่งสัญญาณเฮช.ดี. ที่ให้ภาพคมชัด,สด,ใสและสมจริง

ชีวิตของเรา  การดำเนินชีวิตของเรา  ก็จำเป็นต้องให้เพื่อนพี่น้องของเราพบเห็นความรักความเมตตาจากชีวิตของเราอย่างชัดเจนไม่มีข้อสงสัยเพื่อทุกคนจะได้เห็นภาพของพระเยซูเจ้าภาพของพระบิดาอย่างชัดเจน  จากตัวเราที่เป็น..... “กระจกสะท้อนภาพ