Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 26 guests and no members online

2013-07-07 พระองค์ทรงปลอบโยนหัวใจที่บอบช้ำ...ของเรา

พระองค์ทรงปลอบโยนหัวใจที่บอบช้ำ... ของเรา”                   

มารดาปลอบโยนบุตรฉันใด  เราก็จะปลอบโยนท่านทั้งหลายฉันนั้นท่านจะได้รับการปลอบโยนในกรุงเยรูซาเล็ม(อสย66:13)

สัปดาห์ที่ผ่านมามีพี่น้องคริสตชนหลายท่านจบชีวิตในโลกนี้กันไป  บ้างเป็นนักบวชนักบวชหญิง“ซิสเตอร์เธ-โอดอร์” ซิสเตอร์ของภคิณีคณะอุร์สุลิน  ท่านสูงอายุและเจ็บป่วยมานานพอสมควร  มีฆราวาสอีกท่านหนึ่งอดีตเคยเป็นคุณครูที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์สามพราน  โรงเรียนสำหรับบ้านเณรเล็กของสังฆมณฑลกรุงเทพฯด้วย  “คุณป้าเซซีลีอา  สุวรรณีตรีธารา” มีคุณพ่อหลายท่านที่เคยเป็นนักเรียนในสมัยที่ท่านสอนเรียนในเวลานั้น  ก่อนที่ท่านจะเสียท่านยังช่วยงานพระศาสนจักรในหน่วยงานฆราวาสแพร่ธรรมศาสนสัมพันธ์อีกด้วย  ยังมีพี่น้องอีกท่านหนึ่งทราบว่าก็เสียชีวิตในช่วงเวลาไล่เลี่ยกับสองท่านข้างต้น

“ความตาย” น่ากลัวเหลือหลายในความคิดอ่านของเรา“ฉันจะอยู่กับความตายได้อย่างไร?” “แล้วถ้าคนในครอบครัวของฉันกำลังเผชิญกับความตาย...ฉันจะอยู่ได้อย่างไรจะทำอะไรได้บ้าง?”

            “มารดาปลอบโยนบุตรฉันใดเราก็จะปลอบโยนท่านทั้งหลายฉันนั้น ท่านจะได้รับการปลอบโยนในกรุงเยรูซาเล็ม(อสย66:13)

บ้างเจ็บปวดเศร้าเสียใจ  แต่พยายามเก็บกักไว้ในใจไม่แสดงออกทางน้ำตาหรือสีหน้าท่าทาง  เขาเรียกว่า“เก็บอาการ”  บ้างก็พยายามทำเช่นกันแต่ความทุกข์ความเจ็บปวดจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักและผูกพันนั้น  ทะลุทะลวงทำนบที่ว่าแข็งแกร่งดุจดังแผ่นเหล็กให้เป็นรูโหว่และทะลักออกอย่างไม่ต่างจากครั้งที่น้ำท่วมใหญ่เมื่อปีสองปีที่ผ่านมาเขาเรียกว่า“ทำนบแตก”

            “ข้าวที่จะเกี่ยวมีมากแต่คนงานมีน้อยจงวอนขอเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวข้าวของพระองค์เถิด(ลก10:2)

ในยามเจ็บปวดเจียนตาย  พระเป็นเจ้าไม่ทรงทอดทิ้งเรา  พระองค์จะทรงส่งคนมาเพื่อบรรเทาใจเรามาเป็นมิตรเป็นเพื่อนแท้อยู่เคียงข้างเราเสมอ  ท่ามกลางช่วงเวลาอันเจ็บปวดและเลวร้ายสุดๆของพี่น้องของเรา  การไปร่วมสวดภาวนาสำหรับผู้เจ็บป่วยและครอบครัวจึงสำคัญ  การไปร่วมให้กำลังใจและภาวนาอุทิศสำหรับผู้ล่วงลับไปแล้วจึงมีความยิ่งใหญ่มีคุณค่ามหาศาล  หลายครั้งมิใช่เพื่อผู้ตายเป็นหลักด้วยซ้ำไป  แต่สำหรับเป็นพยานให้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้พบว่า“พระไม่เคยทอดทิ้งเรา” ผ่านทางเพื่อนพี่น้องที่มาร่วมภาวนาและให้กำลังใจให้เขาได้รับความบรรเทาใจและมีกำลังเดินหน้าในชีวิตคริสตชนต่อไปได้อีก

ข้าวที่จะเกี่ยวมีมากแต่คนงานมีน้อยจงวอนขอเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวข้าวของพระองค์เถิด(ลก10:2)

แต่ละวัน  เราแต่ละคนก็เป็นดังคนงานของพระบิดาที่มอบพลังใจพลังรักจากมิตรแท้เช่นนี้ให้แก่กันและกัน  ใช่ว่าคนงานของพระองค์จะไม่เหน็ดเหนื่อย  ใช่ว่าจะมีครบทุกสิ่งทุกอย่าง  ใช่ว่าจะมีกำลังกายพลังใจเต็มเปี่ยมไปเสียทุกครั้งไป  แต่อาศัยพระหรรษทานของพระ  ศีลมหาสนิทและความเชื่อ  พระองค์ก็ทรงเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปในชีวิตของเราให้มีพอเพียงสำหรับแบ่งปันและบรรเทาใจกันและกัน

เราบอกความจริงกับท่านว่าไม่มีใครที่ละทิ้งบ้านเรือนพี่น้องชายหญิงบิดามารดาบุตรหรือไร่นาเพราะเห็นแก่เราและเพราะเห็นแก่ข่าวดีจะไม่ได้รับการตอบแทนร้อยเท่าในโลกนี้เขาจะได้บ้านเรือนพี่น้องชายหญิงมารดาบุตรไร่นาพร้อมกับการเบียดเบียนและในโลกหน้าจะได้ชีวิตนิรันดร(มก10:30)  และที่สำคัญ  จงชื่นชมยินดีมากกว่าที่ชื่อของท่านจารึกไว้ในสวรรค์แล้ว(ลก10:20)