Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 19 guests and no members online

2013-07-14 ทำไมจึงผสมน้ำลงในเหล้าองุ่น?

ทำไมจึงผสมน้ำลงในเหล้าองุ่น?

โดย...คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช

          พี่น้องหลายท่าน อาจจะสงสัยว่าทำไมตอนเตรียมเครื่องบูชาในมิสซา พระสงฆ์จะหยดน้ำลงไป 2-3 หยด ผสมกับเหล้าองุ่นในถ้วยกาลิกส์ การทำเช่นนี้มีความหมายและความเป็นมาอย่างไร? พ่อขอตอบคำถามนี้ ดังนี้ครับ

           เราพบเอกสารที่พูดถึงเรื่องนี้ ตั้งแต่ ค.ศ. 155 ในจดหมายที่นักบุญยุสติน มรณสักขี เขียนบรรยายพิธีมิสซา ถึงจักรพรรดิอันโตนิอุส ปิอุส ดังนี้ “…ต่อจากนั้นมีผู้นำขนมปังและถ้วยใส่เหล้าองุ่นผสมน้ำมามอบให้กับประธานในพิธี”

           ที่มีการผสมน้ำลงในเหล้าองุ่นในพิธีมิสซา  อาจจะเป็นเพราะนักพิธีกรรมหลายท่านเชื่อว่า ในอาหารค่ำมื้อ สุดท้ายพระเยซูเจ้าทรงผสมน้ำลงในเหล้าองุ่น และพระศาสนจักรก็ยังยึดธรรมเนียมปฏิบัติอันนี้

           เราพบความหมายของการกระทำนี้ในบทภาวนาของพระสงฆ์ขณะผสมน้ำลงในเหล้าองุ่น “ดั่งน้ำและเหล้าองุ่นที่ผสมเข้าด้วยกัน  อันเป็นเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์นี้  ขอพระองค์โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้ร่วมในพระเทวภาพของพระคริสตเจ้า ผู้ทรงถ่อมองค์มารับสภาพมนุษย์”

           น้ำเป็นเครื่องหมายถึงธรรมชาติมนุษย์ของพระเยซูเจ้าและของเรา ส่วนเหล้าองุ่นหมายถึงสภาวะพระเจ้า ของพระองค์   เหมือนดังสภาวะพระเจ้าและสภาวะมนุษย์ที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อพระเยซูเจ้าทรงรับเอากาย เราจึงวอนขอให้สภาพมนุษย์ของเรามีส่วนร่วมในสภาวะพระเจ้าของพระองค์ด้วย ซึ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็โดยอาศัยพระหรรษทาน ดังที่นักบุญเปโตรได้กล่าวในจดหมายของท่านว่า “พระองค์จึงประทานพระพรยิ่งใหญ่ล้ำ ค่าให้เราตามที่ทรงสัญญาไว้  เพื่อท่านทั้งหลายจะได้หลุดพ้นจากความเสื่อมที่มาจากราคะตัณหาในโลก เข้ามามีส่วนร่วมในพระธรรมชาติของพระเจ้า” (2ปต 1:4)

           นักบุญ ยอห์น คริสซอสโตม ได้ให้ความหมายของการผสมกันของเหล้าองุ่นและน้ำว่า เป็นเครื่องหมาย ถึงพระโลหิตและน้ำที่ไหลออกมาจากสีข้างของพระเยซูเจ้า เมื่อทรงถูกแทงด้วยหอก หลังจากที่ได้ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนแล้ว