Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 31 guests and no members online

2013-09-15 “รัก อภัย ให้โอกาส” : วิธีดูแลคนบาป อ่อนแอ และพลาดผิด”

รักอภัยให้โอกาส” : วิธีดูแลคนบาปอ่อนแอและพลาดผิด

                   ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระคริสตเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ประทานพละกำลังแก่ข้าพเจ้า(1ทธ1:12)

เป็นเรื่องน่าสะเทือนขวัญกับเหตุการณ์“เครื่องบินสายการบินไทยเกิดอุบัติเหตุ” ไปเมื่อสามสี่วันก่อนสำหรับผู้คน  เมื่อจะใช้บริการครั้งต่อไป  ผู้คนจากหลายภาคส่วนออกมาแสดงความรู้สึกความคิดเห็น  บ้างก็ขอบคุณนักบินชื่นชมที่เขาใช้ความรู้ทักษะประสบการณ์และสติอย่างดีเยี่ยมและพยุงรักษาทุกชีวิตให้ปลอดภัยกัน  บ้างก็ตำหนิและหาภาคส่วนใดก็ตามที่ควรรับผิดชอบจากเหตุการณ์ครั้งนี้   แต่ตัวผมเองสวดขอบคุณพระ...

ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระคริสตเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ประทานพละกำลังแก่ข้าพเจ้า(1ทธ1:12)

ถามว่าสวดขอบคุณพระด้วยเรื่องใด  ไม่มีใครในเครื่องเป็นญาติหรือเพื่อนพิเศษรึ??  ไม่มีครับ...แต่เป็นเพียงความรู้สึกดีๆความรู้สึกโล่งอกโล่งใจ  และปรารถนาจะขอขอบพระคุณพระเป็นเจ้าด้วยความเชื่อประสาพี่น้องคริสตชน  ผมมองว่าเป็นพระพรของพระก็ภาวนาขอบพระคุณพระองค์... ก็เพียงเท่านี้  ความผิดพลาดตามประสามนุษย์ย่อมเกิดขึ้นได้  แม้จะบอกว่า“ไม่ควรนะมันเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องความเป็นความตายนะ”  แต่ก็ขอยืนยันว่ามนุษย์ก็คือมนุษย์ไม่สมบูรณ์ดังเช่นพระเจ้า  เรื่องความผิดพลาดก็ยังคงมีอยู่

ณเวลานี้สิ่งสำคัญที่สุดคือไม่หันมาโทษกันว่ากล่าวกัน  ลงโทษกัน  แต่ที่เสริมสร้างกันมากกว่าคือหันมาพูดคุยกันนำเอาข้อมูลที่ได้ศึกษานำมาปรับปรุงระแวดระวังให้รอบคอบเพื่อความปลอดภัยในครั้งต่อๆไป   ครั้งนี้ไม่มีผู้สูญเสียอย่างร้ายแรงทั้งความสูญเสียชีวิตหรือทรัพย์ใดใด  ก็นับว่าเราควรพอใจระดับหนึ่งได้เราควรขอบคุณพระแล้วมิใช่หรือครับ

เราบอกท่านทั้งหลายว่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าจะมีความยินดีเช่นเดียวกันเมื่อคนบาปคนหนึ่งกลับใจ(ลก15:10)

ผมใช้คำที่ขึ้นหัวเรื่องว่า  ดูแล...คนบาปมิได้ใช้ว่าจัดการ...”  ก็ด้วยความรู้สึกที่ว่า“คนบาปคนผิด” เขาก็ยังเป็นมนุษย์ปุถุชนพกพาความผิดพลาดตามประสามนุษย์ติดตัวมาด้วยกันทุกคน  การจัดการกับคนผิดหรือแม้กระทั้งฆ่าคนที่ทำผิดบาป  ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหา  คนผิดก็ยังคงรับความเจ็บปวดรับความอาฆาตแค้น และพร้อมจะบ่มเพาะให้ความอ่อนแอความบาปครั้งต่อไปของตนนั้นเบ่งใหญ่และรุนแรงยิ่งขึ้น

การดูแลคนบาปจึงเป็นเรื่องของการยืนอยู่ข้างเดียวกับเขายืนเคียงข้างเขาเป็นมิตรกับผู้ที่ตกในความอ่อนแอประคับประคองเป็นทั้งพลังกายและกำลังใจให้เขาได้สู้กับความอ่อนแอของตนเองและเอาชนะบาปความอ่อนแอของตนเองให้ได้  เข้ากับแนวความคิดที่ว่าให้อภัยให้โอกาสคนบาปแต่ไม่ปล่อยให้กิจการผิดบาปได้ลอยนวล

เราบอกท่านทั้งหลายว่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าจะมีความยินดีเช่นเดียวกันเมื่อคนบาปคนหนึ่งกลับใจ(ลก15:10)

วิธีการดูแลคนบาปอ่อนแอและพลาดผิดจึงอยู่บนพื้นฐานความรักของพระเยซูคริสตเจ้าคือรักอภัยให้โอกาส  มองพวกเขาเป็นเพียงมนุษย์ปุถุชนที่มีโอกาสผิดพลาดได้  มองพวกเขาเป็นพี่น้องของเราที่เราจะรักกันและกันเหมือนอย่างที่พระบิดาทรงรักเรา  “รักอภัยให้โอกาสกันและกัน”...