Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 15 guests and no members online

2013-12-29 พรวัน"พระคริสต์สมภพ2013 และสวัสดีปีใหม่2014"

พรวัน"พระคริสต์สมภพ2013 และสวัสดีปีใหม่2014"

 

                   "ลูกเอ๋ย...ไม่ว่าเจ้าจะทำสิ่งใดจงทำด้วยความถ่อมตนเถิดแล้วเจ้าจะเป็นที่รักมากกว่าคนให้ของกำนัล" (บสร3:17)         

          สุขสันต์วันพระคริสตสมภพ2013 และสวัสดีปีใหม่2014 ครับพี่น้องที่รักทุกท่าน  จะมีพระพรที่วอนขอใดจะมีคำกล่าวอวยพรใดไพเราะและยื่งใหญ่น่าชื่นชมไปกว่า... คำทักทายของฑูตสวรรค์ที่ว่า"พระสิริรุ่งโรจน์จงมีแด่พระเจ้าในสวรรค์สูงสุดและบนแผ่นดินสันติสุขจงมีแก่มนุษย์ที่พระองค์ทรงโปรดปราน" (ลก2:14)ด้วยพระองค์มิได้โปรดปรานเฉพาะแต่ใครที่ใกล้ชิดเป็นกลุ่มพิเศษ  แต่เรามนุษย์ทุกคนต่างเป็นลูกของพระองค์เท่านี้ก็ทำให้พระองค์โปรดปรานและอวยพรเราทุกคนแล้วครับ

          อากาศช่วงนี้ดูจะเย็นลงและสดชื่น  แต่อุณหภูมิครอบครัวใหญ่ในประเทศชาติยังร้อนระอุด้วยความขัดแย้งไม่ผ่อนหนักเบาทุ่มโจมตีกันอย่างเป็นตายไม่ไว้หน้ายากที่จะอภัยกัน  ใครที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็อดที่จะห่วงร้อนใจไม่ได้  ประตูและทางออกยังมีมั่นใจเช่นนั้น  ทางออกนั้นคือ"หากเรารู้ว่าขาดน้ำแล้วเรามาเติมไฟ" ขอย้ำว่า... "หากขาดน้ำแล้วเรายังคงเติมไฟ" มั่นใจว่ายิ่งร้อนและทำร้ายทำลาย"หากเราขาดน้ำก็จงแสวงหาและนำน้ำมาเติมให้กันสิ...ให้มันร่มและเย็นสดชื่น"

          ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาเข้าฝันโยเซฟกล่าวว่า"จงลุกขึ้นพาพระกุมารและพระมารดาหนีไปประเทศอียิปต์เพราะกษัตริย์เฮโรดกำลังสืบหาพระกุมารเพื่อจะประหารชีวิต" โยเซฟจึงลุกขึ้นพาทั้งสองออกเดินทางไปประเทศอียิปต์ในคืนนั้น                                                                                                 (มธ2:13-14)

          พูดถึงเราทุกคนเป็นลูกของพระเป็นที่โปรดปรานของพระองค์  คำพูดขยายความของนักบุญเปาโลที่เขียนเตือนสอนชาวเมืองโคโลสีช่างฟังดูชัดเจนมาก  สัปดาห์นี้จึงตั้งใจนำเอาคำเตือนใจของท่านมาใส่เพื่อเตือนใจกันเป็นกำลังใจให้กันว่า"จงเห็นอกเห็นใจกันจงมีความใจดีความถ่อมตนอ่อนโยนและความพากเพียรอดทนเป็นเสมือนเครื่องประดับตน  จงผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งกันและกันหากมีเรื่องผิดใจกันก็จงยกโทษกันและเมื่อรวมทั้งหมดนี้เข้าไว้ร่วมกันเราจึงเรียกว่า"ความรักซึ่งรวมเราไว้เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสมบูรณ์" เทียบคส3:12-14)

"ขอสันติสุขของพระคริสต์เจ้าครอบครองดวงใจของท่านพระเจ้าทรงเรียกท่านทั้งหลายให้รวมเป็นกายเดียวกันก็เพื่อจะได้รับสันติสุขนี้เอง  จงระลึกถึงพระคุณพระพรนี้เถิด"  (คส3:15)