Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 26 guests and no members online

2014-01-05 "ดวงดาว แสงสว่าง และสันติสุข (ของพระคริสตเจ้า...พระกุมาร)"

"ดวงดาวแสงสว่างและสันติสุข(ของพระคริสตเจ้า...พระกุมาร)"

 

                   "เยรูซาเล็มเอ๋ยจงลุกขึ้นเถิดจงฉายแสงเจิดจ้าเพราะความสว่างของเจ้ามาแล้ว...องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงทอแสงเหนือเจ้าทุกคนจะเห็นพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์เหนือเจ้า...นานาชาติจะเดินมาหาความสว่างของเจ้า" ( เทียบอสย60:1-3 )

            อากาศช่วงนี้ความหนาวเย็นในเมืองหลวงกรุงเทพฯลดน้อยลงไปบ้างแล้วอุณหภูมิขยับสูงขึ้นไปสักสอง-สามองศาแล้ว  คงไม่หนาวเย็นถึง23 องศาในทุกเช้าดังเช่นที่ได้เกิดขึ้นเมื่อช่วงคริสต์มาสและปล่อยยาวให้เย็นชื่นใจจนถึงช่วงขึ้นปีใหม่ที่ผ่านมา

            ช่วงเวลาพระคริสตสมภพแม้จะยังไม่หมดลงอย่างสิ้นเชิง  แต่ความรู้สึกของเราพี่น้องคริสตชนไทยคงรู้สึกว่ามันหมดไปพร้อมกับช่วงสิ้นปีที่ผ่านมา  พอมาเริ่มต้นปีใหม่ก็เหมือนกับมาเริ่มต้นชีวิตเริ่มกลับมาทำงานใช้ชีวิตตามปกติจนลืมไปว่า... เรายังอยู่ในช่วงเทศกาลพระคริสตสมภพกันอยู่นะครับ

            "เยรูซาเล็มเอ๋ยจงลุกขึ้นเถิดจงฉายแสงเจิดจ้า  เพราะความสว่างของเจ้ามาแล้ว...องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงทอแสงเหนือเจ้า  ทุกคนจะเห็นพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์เหนือเจ้า...นานาชาติจะเดินมาหาความสว่างของเจ้า"( เทียบอสย60:1-3 )

            สัปดาห์นี้เราร่วมในการคิดถึงเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่อีกเหตุการณ์หนึ่งในวัน"สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์"  พระองค์ทรงแสดงองค์ให้กับบรรดาโหราจารย์ทั้งสามคนเป็นเครื่องหมายว่าพระองค์ทรงเปิดเผยตัวตนของพระองค์ให้กับนานาชาติและเราทุกคนที่นี่ด้วยผ่านทางโหราจาร์ย์ทั้งสามที่เป็นสัญลักษณ์  แต่ก่อนเรามักเน้นไปคิดถึงบรรดาโหราจาร์ยเราจึงเรียกวันอันยิ่งใหญ่นี้ว่า"วันฉลองพระยาสามองค์" นั่นเอง

            ในขณะที่เรา(พี่น้องคริสตชนที่ใช้จารีตพิธีกรรมแบบทางโรมัน..."โรมันคาทอลิก") คิดถึงและสมโภชวันนี้ว่าเป็น"วันสมโภชพระคริสต์แสดงองค์"  พี่น้องคริสตชนที่อยู่ทางฝากตะวันออก-พี่น้องคริสตชนผู้ใช้จารีตพิธีกรรมแบบกรีก-ออร์ธอดอกซ์  พวกเขาใช้วันเดียวกันนี้ว่าเป็นวัน"สมโภชพระคริสตสมภพ"  ที่พระองค์เปิดเผยตัวพระองค์เองให้กับชาวโลก

            "เมื่อเห็นดาวอีกครั้งหนึ่งบรรดาโหราจารย์มีความยินดียิ่งนัก  เขาเข้าไปในบ้านพบพระกุมารกับพระนางมารีย์พระมารดา  จึงคุกเขาลงนมัสการพระองค์" ( มธ2: 10-11 )

            ดาวนำทางโหราจาร์ยมาพบกับพระองค์  เช่นเดียวกันดาวนั้นก็นำทางเราให้พบกับพระองค์พบกับความรักและสันติสุขของพระองค์เช่นเดียวกัน  สัปดาห์นี้นอกจากเราจะสลวนสนใจแต่กับความหนาวความเย็น  นอกจากจะสนอกสนใจกับความหมายหรือของขวัญวันคริสต์มาสและปี่ใหม่  จะสนใจกับสถานที่ท่องเที่ยวและภาพถ่ายที่บันทึกกันไว้

            สัปดาห์นี้จึงอยากจะเชิญชวนเราแต่ละคนให้ปรับเปลี่ยนตัวเองเป็นดาวดวงนั้นที่ช่วยกันเป็นแสงสว่างนำทางกันและกันให้พี่น้องรอบข้างเราพบกับพระกุมารพบกับองค์พระเยซูเจ้าพบกับความรักและสันติสุขของพระองค์  จากสันติสุขและรอยยิ้มที่เราจะมอบให้แก่กันและกันครับ.