Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 23 guests and no members online

2014-01-19 พักผ่อนนะครับ...คุณพ่อผู้ใจกว้าง.

พักผ่อนนะครับ...คุณพ่อผู้ใจกว้าง.

                   "อิสราเอลเอ๋ยท่านเป็นผู้รับใช้ของเราเราแสดงสิริรุ่งโรจน์ของเราโดยทางท่าน" (อสย49:3)

            ณวันและเวลา(7 มกราคม2014) ที่เริ่มต้นเรียบเรียงสำหรับแบ่งปันลงในสารวัดประจำสัปดาห์พวกเราพระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯที่กำลังเข้าเงียบประจำปี  ต่างได้รับฟังข่าวร้ายนำความรู้สึกเสียใจและเสียดายต่อการจากไปของ"คุณพ่อวัลลภจำหน่ายผล" พระสงฆ์ผู้มีลิ้นเพื่อสรรเสริญและเทศน์สอนเรื่องของพระเจ้า  เป็นที่ชื่นชอบทั้งต่อหน้ามนุษย์และต่อพระพักตร์พระเป็นเจ้า  เรียกว่าท่านเป็นนักเทศน์สอนพระวาจาพระเจ้าที่เป็นเอกในบู๊ลิ้มกันเลยทีเดียว  พวกเราทุกคนจึงรู้สึกเสียดายและเสียใจจากการจากไปอย่างกะทันหันของท่านจากอุบัติเหตุรถยนต์  ขอร่วมใจกับญาติพี่น้องของท่านและเป็นพิเศษต่อสมาชิกครอบครัวพี่น้องสงฆ์คณะพระมหาไถ่จากการสูญเสียครั้งนี้ด้วยครับ

            ทั้งประสบพบเองและได้รับฟังบรรยายจากบรรดาพระสงฆ์ในช่วงเวลาเข้าเงียบสำหรับชีวิตของท่าน  ต่อหน้าพวกเราที่ได้มีโอกาสสัมผัสชีวิตของท่านมากบ้างน้อยบ้างต่างกันไป  สรุปว่าเราทุกคนต่างเห็นว่าท่านเป็นสงฆ์ใจดียิ้มหัวเราะเสมอใจกว้างต่อทุกคนที่ท่านสัมผัสพูดคุย  ใครจะล้างบาปใครจะขอรับศีลอภัยบาปใครแต่งงานไม่เรียบร้อยจะขออนุญาตทำพิธีให้เรียบร้อยเพื่อจะแก้บาปรับศีลได้  คุณพ่อท่านใจกว้างเสมอ  อีกทั้งในบทเทศน์ของท่านก็มีเอกลักษณ์ในเสียหัวเราะพร้อมกับบทเทศน์ที่น่าฟังน่าประทับใจเต็มไปด้วยพระพรของพระเจ้า

            "นี่คือลูกแกะของพระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลก"... "เจ้าเห็นพระจิตเจ้าเสด็จลงมาประทับอยู่เหนือผู้ใดผู้นั้นคือผู้ที่ทำพิธีล้างเดชะพระจิตเจ้า" (เทียบยน1:29,33)

            "ความใจกว้างของท่าน"นี่เองที่เป็นดังแสงสว่างขององค์พระคริสต์เจ้าที่เต็มไปด้วยพระเมตตารักและความใจกว้างของพระบิดาจึงน่าเสียดายหากเราแต่ละคนที่ทั้งรู้จักท่านเป็นอย่างดีหรือไม่รู้จักก็ตามจะทิ้งตัวอย่างของความใจกว้างของท่านให้ถูกกลบฝังไปพร้อมกับร่างของท่าน

            "ความใจกว้างของท่าน"เป็นดังพระพรขององค์พระคริสต์เจ้าที่เป็นลูกแกะของพระเจ้าที่มอบชีวิตเป็นค่าไถ่เราพ้นจากบาปร้ายทั้งมวล...

            "นี่คือลูกแกะของพระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลก"... "เจ้าเห็นพระจิตเจ้าเสด็จลงมาประทับอยู่เหนือผู้ใดผู้นั้นคือผู้ที่ทำพิธีล้างเดชะพระจิตเจ้า" (เทียบยน1:29,33)

            มาเถิดครับเรามาภาวนาให้กับคุณพ่อท่านอีกครั้งหนึ่ง  เพื่อฝากท่านไว้ในอ้อมพระหัตถ์ของพระบิดา  และเริ่มต้นต่อความรักความใจกว้างของท่านไม่ให้ขาดห้วงสิ้นสุดลงเพียงแค่วันที่ท่านหมดลมหายใจจากโลกนี้ไป...  ตรงกันข้ามเราจะมาร่วมต่อพระพรของลูกแกะของพระเจ้าที่คุณพ่อท่านได้เพียรพยามสร้างไว้  ด้วยเราจะตั้งใจมอบความรักความใจกว้างของพระคริสต์เจ้าให้กับพี่น้องคนอื่นๆต่อไป...

            ภาวนาและหวังว่าคุณพ่อท่านจะพักผ่อนอย่างสงบในอ้อมพระหัตถ์ของพระบิดา... พักผ่อนนะครับคุณพ่อผู้ใจกว้าง.