Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 9 guests and no members online

2014-02-02 “ตรุษจีน แห่งปีม้า...มอบแด่พระบิดา ร่วมกับพระเยซู”

ตรุษจีนแห่งปีม้า...มอบแด่พระบิดาร่วมกับพระเยซู

 

                        โยเซฟพร้อมกับพระนางมารีย์นำพระกุมารไปที่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อถวายแด่พระเจ้า...มีเขียนไว้                       ในธรรมบัญญัติของพระเจ้าว่าจะต้องถวายบุตรชายคนแรกแด่พระเจ้า(ลก9:22-23)

วันตรุษจีนแห่งปีม้าปีนี้...ขอความสุขความชุ่มฉ่ำจงมีแด่พี่น้องชาวไทยทุกคนเป็นต้นแด่พี่น้องสัตบุรุษอาสนวิหารอัสสัมชัญของเราทุกท่านครับสำหรับความทุกข์เศร้าโศกขอพระทรงปัดเป่าคลาดแคล้วไปอย่างรวดเร็วดังเช่นปีม้า...บินนี้ด้วยเถิด

วันตรุษจีน...”วันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีของพี่น้องชาวจีนและพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน  เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่พี่น้องจะพยายามสะสางงานและความวุ่นวายต่างๆในชีวิตในครอบครัวตลอดจนบ้านช่องของตนให้สะอาดเรียบร้อยให้ทันก่อนวันสิ้นปี  เพื่อว่าเมื่อถึงวันตรุษ...วันขึ้นปีใหม่นั้นทุกคนทุกบ้านจะหยุดจากการงานทั้งหลายทั้งมวบเพื่อจะได้สามารถไหว้เคารพบรรพบุรุษและร่วมกิจกรรมรื่นเริงอวยพรให้แก่กันและกันในครอบครัวให้แก่ลูกหลานให้กับญาติมิตรสหายกันต่อไป  จนเกิดเป็นความรักความผูกพันธ์ที่แน่นแฟ้นสมัครสมานสามัคคีกัน

            “โยเซฟพร้อมกับพระนางมารีย์นำพระกุมารไปที่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อถวายแด่พระเจ้า...มีเขียนไว้ในธรรมบัญญัติของพระเจ้าว่าจะต้องถวายบุตรชายคนแรกแด่พระเจ้า(ลก9:22-23)

วันตรุษจีน...”ที่ตรงและสอดคล้องกับวันฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหารโดยธรรมเนียมของพี่น้องคริสตชนเราเราจะมีการเสกและร่วมแห่เทียนเข้าสู่วัดสู่พระวิหารด้วยเราให้ความหมายกับเทียนนั้นหมายถึงตัวขององค์พระคริสตเจ้าที่พระองค์ทรงถูกมอบให้กับพระเป็นเจ้าวันที่นักบุญยอแซฟและพระนางมารีย์พระมารดาได้อุ้มนำพระองค์ถวายแด่พระในพระวิหารในครั้งนั้น

            “ข้าแต่พระเจ้าบัดนี้พระองค์ทรงปล่อยผู้รับใช้ของพระองค์ไปเป็นสุขตามพระดำรัสของพระองค์เพราะนัยน์ตาของข้าพเจ้าได้เห็นองค์พระผู้ช่วยให้รอดพ้นผู้ที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับนานาประชาชาติเป็นแสงสว่างเปิดเผยให้คนต่างชาติรู้จักพระองค์(ลก2:29-32)

“วันฉลองการถวายพระกุมารเยซูคริสตเจ้า” แด่พระเจ้าชีวิตของเราจึงถูกนำร่วมชีวิตกับพระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่พระบิดาทรงพอพระทัยมากที่สุดน้ำใจงามและสันติสุขที่เรามอบแก่กันและกันความเชื่อและความหวังที่เรายังคงดำเนินชีวิตมอบสันติสุขและความรักเมตตาต่อกันเช่นเดียวกับพระคริสตเจ้าทรงมอบพระองค์เองถูกนับรวมกับชีวิตของพระองค์ที่เป็นสินไถ่นำความรอดมาสู่มนุษย์เราก็นำชีวิตของเราร่วมกับพระองค์ในเครื่องบูชา...ในศีลมหาสนิท

            “ข้าแต่พระเจ้าบัดนี้พระองค์ทรงปล่อยผู้รับใช้ของพระองค์ไปเป็นสุขตามพระดำรัสของพระองค์เพราะนัยน์ตาของข้าพเจ้าได้เห็นองค์พระผู้ช่วยให้รอดพ้นผู้ที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับนานาประชาชาติเป็นแสงสว่างเปิดเผยให้คนต่างชาติรู้จักพระองค์(ลก2:29-32)

วันตรุษจีน...”วันขึ้นปีใหม่ของพี่น้องชาวจีนและพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน...จึงทวีความสำคัญความยิ่งใหญ่มากขึ้นด้วยว่า... ณห้วงเวลาที่ชื่นชมยินดีเปี่ยมสุขนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่เราจะมอบสันติสุขและความรักเมตตาต่อพี่น้องต่อทุกคนอย่างจริงใจและร่วมจิตใจของเราเข้าร่วมกับความรักและชีวิตของพระคริสตเจ้าที่มอบถวายชีวิตของเราพร้อมกับพระองค์ยกให้เป็นเครื่องบูชาที่พระบิดาพอพระทัยมากที่สุด.