Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 93 guests and no members online

2014-03-02 “ความสับสนหมดหนทาง กับ ความวางใจในพระเมตตารัก”

ความสับสนหมดหนทางกับความวางใจในพระเมตตารัก

                        จิตใจข้าพเจ้าพักผ่อนในพระเจ้าเท่านั้นความรอดพ้นของข้าพเจ้ามาจากพระองค์...ทรงเป็นความรอดพ้นของข้าพเจ้าทรงเป็นที่มั่นป้องกันข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหว...ประชากรเอ๋ยจงวางใจในพระองค์ทุกเวลา  จงระบายความในใจของท่านให้พระองค์ทรงทราบพระเจ้าทรงเป็นที่หลบภัยสำหรับเรา(สดด62:1-2,8)

เราเริ่มพบเห็นความหนักหน่วงรุนแรงในหมู่พี่น้องไทยเป็นต้นในกรุงเทพฯที่มีความขัดแย้งและหาทางลงทางออกร่วมกันไม่ได้จนหลายฝ่ายหลายคนเกรงว่า  “ความขัดแย้งนี้จะกลายเป็นความแตกแยก” ของพี่น้องชาวไทย  เริ่มมีบทวิเคราะห์วิจารณ์จากสำนักข่าวต่างประเทศว่า  “เหตุการณ์ความรุนแรงจะจบลงในเร็ววันนี้ด้วยเหตุการณ์นองเลือด” เมื่อพวกเขานำไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับความขัดแย้งในที่ต่างๆในโลกใบนี้

            มีคนถามพ่อว่า“พ่อไปร่วมชุมนุมกับเขาบ้างแล้วหรือยัง??”  นับเป็นคำถามที่ตอบยาก... ยากเหลือเกิน  พ่อมั่นใจว่าพ่ออยู่ฝ่ายถูกแน่นอนฝ่ายความรักและอภัยดังเช่นพระเยซูเจ้าพระอาจารย์ของเราและความรักเมตตาของพระบิดา  ที่ว่าตอบยากคือ...“ตัวเราได้ทำอะไรบ้าง  ได้เริ่มทำอะไรสำหรับเหตุการณ์ความขัดแย้งของพี่น้องของเราหรือว่าเราได้แต่นิ่งเฉยนิ่งรอดูพี่น้องของเราเจ็บปวดและชีวิดถูกปลิดปลงไปอย่างน่าเศร้าสลดใจ”  แต่ยังคงยึดมั่นในหลักที่ว่า“หากเราจะตัดสินใจทำอะไรลงไป  “เรายังคงรักและให้อภัยกับพี่น้องของเราแม้พี่น้องของเราจะคิดเห็นตรงข้ามกับเรารักและอภัยดังที่พระบิดาทรงรักทุกคนดังคำเปรียบของพระเยซูเจ้าที่ว่าพระบิดาทรงให้ฝนตกหลั่งลงทั้งคนดีและคนเลว  เราจะยังคงทำได้ไหม”

            โยชูวาพูดว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงละทิ้งข้าพเจ้า  องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทรงลืมข้าพเจ้าแล้ว”  “หญิงคนหนึ่งจะลืมบุตรที่ยังกินนมและจะไม่สงสารบุตรที่เกิดจากครรภ์ของนางได้หรือ” “แม้หญิงเหล่านี้จะลืมได้  เราจะไม่มีวันลืมเจ้าเลย(อสย49:14-15)

            พ่อมั่นใจพ่อเฝ้าภาวนา  พ่อเฝ้ารอด้วยมั่นใจในรากฐานจิตใจของพี่น้องชาวไทยของเราที่จิตใจดีงามและเต็มไปด้วยความรักเมตตา  จงอย่าลืมคำที่ว่า“คนไทยใจดีคนไทยผ่านความยากลำบากด้วยยิ้มสยาม” และอีกคำหนึ่งในเพลงชาติไทยของเรา“ไทยนี้รักสงบ...แต่ถึงรบมิขลาด” เมื่อพบเห็นความไม่ดีงามเราจะไม่ขลาดเขลาขลาดกลัว  เราจะสู้กับความชั่วร้ายเลวทราม  แต่เราจะรักเมตตาและให้อภัยเพื่อนพี่น้องของเรา  และนี่คือความรักของพระบิดา

            พ่อมั่นใจพ่อเฝ้าภาวนา  พ่อเฝ้ารอด้วยมั่นใจในความรักของพระบิดา  พระองค์ทรงทราบในพระทัยถึงความเจ็บปวดสับสนหมดหนทางในชีวิตของเราดังที่ประกาศกอิสยาห์พูดไว้จงมีกำลังใจไว้  พระองค์ไม่ทรงลืมเราที่เป็นลูกของพระองค์...จงมีกำลังใจและมั่นใจในพระเมตตารักของพระบิดา

            “ท่านทั้งหลายจะปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้...ฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่ากังวลถึงชีวิต...อย่ากังวล...พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการทุกสิ่งเหล่านี้จงแสวงหาพระอาณาจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มทุกสิ่งเหล่านี้ให้(เทียบมธ6:24,31-33)

            พระเยซูเจ้าทรงท้าทายเรา  “ระหว่างความสับสนหมดหนทาง” กับ“ความวางใจในพระเมตตารักของพระบิดา”  พระองค์เรียกร้องให้เราภาวนาด้วยความอดทนมั่นใจและวางใจในพระบิดา  แสวงหาและมอบความรักความเมตตาความชอบธรรมให้กับโลกให้กับพี่น้องของเราแม้ว่าจะเป็นพี่น้องของเราที่มองต่างมุมมองตรงข้ามกับมุมของเราก็ตาม  แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มทุกสิ่งเหล่านี้ที่เรากังวลสับสนจนหนทางและต้องการ.