Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 84 guests and no members online

2014-04-06 พระองค์ทรงมอบให้เรา... “ดวงตา แห่งความเชื่อ”

 

พระองค์ทรงมอบให้เรา... “ดวงตาแห่งความเชื่อ

เรากำลังจะเปิดหลุมฝังศพของท่านและยกท่านขึ้นมาจากหลุมศพนำท่านกลับมายังแผ่นดินอิสราเอล...ท่านจะรู้ว่าเราเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า  (เทียบอสค37:12-13 )

นึกย้อนไปเมื่อตอนยังเป็นเด็กเล็กประมาณอยู่ชั้นป.4  เป็นนักเดินทางนั่งรถบัสบ.ข.ส. ไปต่างจังหวัดอยู่บ่อยๆและนั่งเดินทางไปคนเดียวอยู่เป็นประจำ  มักจะนั่งรถไปหาพระสงฆ์ท่านหนึ่งซึ่งเป็นพี่ชายส่วนค่าเดินทางก็มีเงินอยู่เพียงน้อยนิดพอสำหรับค่ารถและค่าน้ำหวานหนึ่งถุงและปลาหมึกย่างตัวเล็กๆหนึ่งไม้เท่านั้น

  ครั้งหนึ่งนั่งรถผิดยามกลับบ้าน  เหลือเงินเพียงแค่ค่ารถกลับบ้านเพียงรอบเดียวเท่านั้นหากผิดอีก...ก็ไม่มีโอกาสแก้ตัวกันแล้ว  ความรู้สึกตามประสาเด็กเล็กๆตอนนั้นนะหรือ... นับเป็นการเฝ้ารอรถด้วยใจตุ๋มๆต้อม ๆ ยกมือขึ้นมาปาดเหงื่ออยู่บ่อยๆ  มันน่ากลัวเหลือเกินสำหรับเด็กเล็กๆคนเดียวที่อ่อนประสบการณ์

เราเป็นการกลับคืนชีพและเป็นชีวิตใครเชื่อในเราแม้ตายไปแล้วก็จะมีชีวิต  และทุกคนที่มีชีวิตและเชื่อในเราจะไม่มีวันตายเลย  ท่านเชื่อเช่นนี้หรือ           (ยน11:25-26 )

  เมื่อได้โทรศัพท์กลับไปที่บ้าน... ได้รับฟังเสียงของพ่อและแม่แล้ว...มันก็ชื่นใจอบอุ่นใจรู้สึกว่า“ยังไงเราก็ปลอดภัยแน่นอนได้กลับบ้านแน่นอน” แม้จะยังไม่รู้หนทางใดๆเลยก็ตาม  เมื่อได้รับคำแนะนำว่าจะต้องไปขึ้นรถที่ใดเป็นรถเมล์สายเท่าไร  และเมื่อได้นั่งรถเมล์สายดังกล่าวตามคำแนะนำที่ถูกต้อง  มัน...โล่งใจ  มัน...ยิ้มออก

  พระเยซูเจ้าเรียกร้องให้เราไว้วางใจในพระองค์  ถึงเราจะตกอยู่ในความยากลำบากสักเท่าใดอยู่ท่ามกลางความวิตกกังวลแค่ไหน  ให้เราวางชีวิตของเราไว้ในพระองค์  ดำเนินชีวิตตามคำแนะนำของพระองค์“ท่านจะไม่มีวันตายเลย” คำถามที่สำคัญมาก... คือ“ท่านเชื่อเช่นนี้หรือ”

เชื่อพระเจ้าข้า  เราเชื่อว่าพระองค์เป็นพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระเจ้าที่จะต้องเสด็จมาในโลกนี้(ยน11:27)

  พระเยซูพระองค์ทรงมอบดวงตาแห่งความเชื่อให้เรา  เมื่อมองดูย้อนกลับไปในชีวิตชีวิตเราพบกับทางตันในชีวิตพบกับปัญหาพบกับความเจ็บปวดมากมาย  แต่พระเป็นเจ้าพระองค์ส่งมอบผู้คนต่างๆและอุปกรณ์เครื่องมือหลากหลาย  เพื่อช่วยให้เราฝ่าและผ่านพ้นวิกฤตต่างๆในชีวิตมาจนทุกวันนี้

  นี่แหละ... คือดวงตาแห่งความเชื่อ  ที่พระองค์ประทานให้ให้เรามีไว้ใช้มองดูดูความจริงในชีวิต  และเมื่อมองเช่นนี้แล้ว  เราตอบรับพระองค์ด้วยการมองดังนี้แล้ว  เราก็พร้อมที่จะตอบพระเยซูเจ้าเช่นเดียวกัน  เมื่อถูกพระองค์ถามว่า“ท่านเชื่อเช่นนี้หรือ”  เราตอบพระองค์อย่างเปี่ยมล้นด้วยความเชื่อว่า“เชื่อพระเจ้าข้า...”