Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 138 guests and no members online

2014-04-20 "ปัสกา"...มองไปข้างหน้าด้วย "สายตาแห่งความหวัง."

"ปัสกา"...มองไปข้างหน้าด้วย "สายตาแห่งความหวัง."

          ​เปโตรกับศิษย์คนนั้นจึงออกไป มุ่งไปยังพระคูหา... เข้าไปในพระคูหาและเห็นผ้าพันพระศพวางอยู่ที่พื้น รวมทั้งผ้าพันพระเศียรซึ่งไม่ได้วางอยู่กับผ้าพันพระศพ แต่พับแยกวางไว้อีกที่... เขาเห็นและมีความเชื่อ  เขาทั้งสองคนยังไม่เข้าใจพระคัมภีร์ที่ว่า พระองค์ต้องทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย  (ยน 20:3,6-9)

          สุขสันต์วันปัสกา  ขอสันติสุขของพระเยซูคริสตเจ้าผู้กลับคืนชีพได้อยู่กับพี่น้องทุกท่าน  ขอความหวังที่จะร่วมชีวิตกับพระองค์และได้รับการกลับคืนชีพเช่นเดียวกันและพร้อมกับพระองค์จงเป็นความหวังของการเดินทางในโลกนี้ของเรา เป็นของเราพี่น้องเสมอไปครับ

          วันสองวันในช่วงปีใหม่ไทย "วันสงกรานต์" ที่ผ่านมา  กลับบ้านเพื่อไหว้คุณแม่ที่บ้านเพื่อขอพรและร่วมภาวนากับแม่  ปีนี้แม่ดูแข็งแรงยิ้มร่าเริง และที่สำคัญได้เห็นแม้เดินได้ด้วย แม้ว่าจะมีเครื่องสี่ขาช่วยพยุงในการเดินให้มั่นคงก็ตาม  คุ้มแล้วที่วางหลายสิ่งหลายอย่างไว้และมีโอกาสได้มาเห็นแม่เช่นนี้ ไม่ได้เห็นแม่เดินเองมากว่าสิบปีแล้ว อาจจะเพราะคุ้นกับการนั่งที่เตียง หรืออาจจะเพราะน้ำหนักตัวที่ค่อนข้างมาก หรือด้วยเหตุใดก็ตาม นับว่าดีอีกทั้งลูกๆหลานๆมีความสุขแล้วที่พบแม่เดินเองได้  แสดงว่าแม่แข็งแรง

"เราเชื่อว่า ถ้าเราตายพร้อมกับพระคริสตเจ้าแล้ว  เราก็จะมีชีวิตพร้อมกับพระองค์ด้วย..." (รม 6:8)

          หลังจากที่ได้นั่งสวดสายประคำด้วยกัน เมื่อสวดจบแม่พูดอยู่หลายถ้อยคำ มีถ้อยคำหนึ่งที่แม่พูดและสะกิดใจ และเกี่ยวข้องกับ "วันสมโภชปัสกา" และ"ความหมายของการกลับคืนชีพขององค์พระเจ้า" พระผู้ไถ่ของชาวเรา ที่พ่อปรารถนาจะแบ่งปันให้กับทุกคน  แม่พูดว่า "พ่อมี (บิดาผู้ล่วงหลับ) คงจะอยู่ในสวรรค์แล้วนะ"

          ชีวิตของแม่พ่อ เข้าใจว่าใกล้เคียงกับเราทุกคน  ผ่านประสบการณ์พบเห็นความเจ็บปวด ความเจ็บป่วย รวมทั้งความตายล้มหายตายจาก จากผู้คนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ไม่รู้จักกับเราเป็นเพียงเพื่อนร่วมโลกยามเราพบเห็นตามหน้าข่าวบ้านเมือง  ผู้ที่อยู่ห่างไกลไม่ค่อยรู้จักมากนัก จนถึงผู้ที่สนิทชิดเชื้อ เป็นญาติพี่น้อง เป็นผู้มีพระคุณ เป็นคนในครอบครัว

       แม่ได้พบเห็น  การจากไปของคู่ชีวิตที่ร่วมชีวิตกัน ร่วมสร้างหลายสิ่งหลายอย่างมาด้วยกัน เป็นต้นลูกๆและชีวิตของลูกๆในครอบครัว  มั่นใจว่าเป็นเรื่องที่ยากจะรับได้เมื่อพบเห็น "ครึ่งหนึ่งของชีวิต" ต้องจากกันไปอย่างไม่มีวันหวนกลับมาในโลกนี้  ที่สุดได้เข้าใจว่าแม่ได้พบเห็นความจริงจากการพบการสูญเสีย  นั่นคือ "ความหวัง...ด้วยสายตาแห่งความเชื่อ" หวังว่า "พ่อมี...คงจะอยู่ในสวรรค์แล้วนะ"

ทูตสวรรค์กล่าวแก่สตรีทั้งสองคนว่าอย่ากลัวเลย ข้าพเจ้ารู้ว่าท่านกำลังมองหาพระเยซู ผู้ถูกตรึงบนไม้กางเขน  ​​พระองค์มิได้ประทับอยู่ที่นี่ เพราะทรงกลับคืนพระชนมชีพแล้วตามที่ตรัสไว้ มาซิมาดูที่ที่เขาวางพระองค์ไว้แล้วจงรีบไปบอกบรรดาศิษย์ว่า พระองค์ทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายแล้วนี่คือข่าวดีที่ข้าพเจ้าแจ้งแก่ท่าน(มธ 28:5-7)

          เป็นความหมายที่แท้จริงของเราคริสตชน สำหรับการสมโภชวันอันสำคัญที่สุดนี้ "วันปัสกา"  นั่นคือ ชีวิตของเราที่ลงทุนร่วมแรงตามความเชื่อต่อพระเป็นเจ้า  ดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระเยซูคริสตเจ้า  ชีวิตของเราที่ผ่านความทุกข์ ความเจ็บป่วย ความเจ็บปวด ผ่านความตายและการสูญเสียโดยไม่สิ้นหวัง ไม่ทิ้งความเชื่อ  แต่เรายังนำทุกสิ่งในชีวิตของเรามาร่วมและรวมเข้ากับชีวิตของพระเยซูเจ้า

          มองวันนี้  พระองค์ได้รับทนทรมาน ได้สิ้นพระชนม์ และได้รับการกลับคืนชีพ  มองไปวันข้างหน้า...ด้วยสายตาแห่งความเชื่อ ด้วยความหวังอันล้นปรี่  เราและทุกคนที่เรารู้จักจะได้รับการกลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์ท่านด้วย  "วันสมโภชปัสกา"สมโภชและยินดีถึงเหตุการณ์ที่พระองค์กลับคืนพระชนม์ชีพ จึงเป็นวันที่ย้ำให้เรามั่นใจถึงรางวัลพระราชัยสวรรค์ที่เราจะได้รับร่วมกับพระองค์นั่นเอง.                                                                                                      นกขุนทอง