Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 13 guests and no members online

2014-04-27 “อัศจรรย์” : พลังของพระเยซูผู้กลับคืนชีพ พลังที่มองตามสายตาชาวโลก...ไม่เข้าใจ

 

อัศจรรย์” : พลังของพระเยซูผู้กลับคืนชีพ  พลังที่มองตามสายตาชาวโลก...ไม่เข้าใจ

พระองค์ทรงบันดาลให้เราบังเกิดใหม่และมีความหวังที่จะมีชีวิต  อาศัยการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซู

คริสตเจ้า...ท่านจงชื่นชม  เหตุว่าท่านมีความรักต่อพระเยซูคริสตเจ้าทั้งๆที่ยังมิได้เห็นพระองค์  แม้ว่าในเวลานี้ท่านยังต้องทนทุกข์จากการถูกทดสอบต่างๆชั่วขณะหนึ่ง  เพื่อคุณค่าที่แท้จริงแห่งความเชื่อของท่านจะได้รับการสรรเสริญ(เทียบ1ปต1:3,6-8)

ช่วงก่อนสมโภชปัสกาปีนี้  มีข่าวคราวของโลกที่สะเทือนใจเราพี่น้องคริสตชนและพี่น้องทั่วไปมากมายหลากเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องใกล้ตัวในประเทศไทยของเราที่ยังไม่สามารถลดตัวตนของตนเองเพื่อความรักประสาพี่น้องความรักประสาผู้มีพระในหัวใจ

เรื่องสะเทือนใจที่รุนแรงมากๆเรื่องหนึ่งคือเหตุการณ์“เรือเฟอร์รี่พาข้ามฟากทะเล“เซวอล” ที่พาผู้โดยสาร476 ชีวิตไปเผชิญกับโศกนาฏกรรมนับวันนี้เสียชีวิตไปแล้ว59 ศพ  ยังสูญหาย243 คนยังพอมีข่าวดีบ้างที่ได้ช่วยชีวิตไว้ได้174 ชีวิต  ที่น่าเจ็บปวดผู้โดยสารส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียน.

 “พวกเขาพร้อมใจกันไปที่พระวิหารและไปตามบ้านประชุมกันอย่างสม่ำเสมอเพื่อร่วมพิธีบิขนมปังฟังคำสั่งสอนของบรรดาอัครสาวกดำเนินชีวิตร่วมกันฉันพี่น้องร่วมทานอาหารด้วยความยินดีและเข้าใจกันเขาทั้งหลายอธิษฐานภาวนาและสรรเสริญพระเจ้าและได้รับความนิยมจากประชาชนทุกคน(เทียบกจ2:42,47)

ท่ามกลางความมืดมนจนหนทางและเจ็บปวด  ย่อมมีแสงสว่างความหวังและทางออกเสมอ  ในช่วงเวลาคับขันที่เรื่อเฟอร์รี่พาข้ามฟากทะเล“เซวอล” มีข่าว“แสงสว่างสองดวง” ที่ถูกจุดสว่างไสวท่ามกลางความมืดมนหมดหวังแม้ว่าเมื่อจบเรื่องแล้ว่าตัวแสงสว่างนั้นจะต้องถูกดับลงก็ตาม

ความกล้าหาญและเสียสละของ“จองซาอุง” ประธานนักเรียนวัย17 ปีและ“ปาร์คจียอง” พนักงานลูกเรือสาววัย27 ปี  เขาทั้งสองเพื่อช่วยเพื่อนและรุ่นน้องร่วมถึงหลายคนในเรือให้รอดชีวิต  แม้ในที่สุดทั้งสองไม่สามารถหนีได้ทันและจบชีวิตลงในเหตุการณ์น่าสลดใจครั้งนี้

สันติสุขจงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด  พระบิดาทรงส่งเรามาฉันใด  เราก็ส่งท่านทั้งหลายไปฉันนั้น...จงรับพระจิตเจ้าเถิด  ท่านทั้งหลายอภัยบาปของผู้ใดบาปของผู้นั้นก็ได้รับการอภัย...” (ยน20:21-23)

เชื่อว่าทั้งสองคนแม้จะจบชีวิตลง  แต่ทั้งสองเป็นแสงสว่างที่ถูกจุดและแม้จะดับลงแต่พระเยซูคริสตเจ้าจะเป็นน้ำมันเป็นพลังให้แสงสว่างของเขาจะกลับมาลุกช่วงโชติอีกครั้งและตลอดไป  อีกทั้งเป็นแสงสว่างส่องทางดำเนินชีวิตของเราทุกคนต่อไป  เชื่อว่าทั้งสองคนนี้รักชีวิตของตน  แต่เมื่อชีวิตของทุกคนอยู่ต่อหน้า...พวกเขากลับมีพลัง

เชื่อมั่นว่าพลังของพระเยซูเจ้าผู้ที่พระบิดาทรงส่งมาพระองค์ยอมรับความตายและกลับคืนชีพเป็นพลังสำหรับเราทุกคนที่แม้จะรักชีวิตไม่ต้องการความเจ็บปวดรวมทั้งความตาย  แต่พระองค์ทรงเป็นพลังสำหรับเรา  เพื่อเราจะสามารถมอบชีวิตของเราให้แก่กัน  เพื่อเราจะสามารถทำอัศจรรย์ของพระองค์ให้เกิดขึ้นจริง

เป็น“อัศจรรย์” ที่เปี่ยมด้วยพลังที่มองตามสายตามนุษย์สายตาชาวโลก...ไม่อาจเข้าใจ