Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 85 guests and no members online

2014-05-25 “เรื่องง่ายๆที่เนื้อแท้ช่างยากเย็น... เมื่อมีพระองค์ เรามีพลัง”

เรื่องง่ายๆที่เนื้อแท้ช่างยากเย็น... เมื่อมีพระองค์เรามีพลัง

          “ถ้าท่านทั้งหลายรักเราท่านจะปฏิบัติตามบทบัญญัติของเราและเราจะวอนขอพระบิดาแล้วพระองค์จะประทานผู้ช่วยเหลือองค์หนึ่งให้ท่านเพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไปคือพระจิตแห่งความจริง(ยน14:15-16)

ในหนังสือกิจการอัครสาวกเรื่องราวการประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้าที่บรรดาอัครสาวกรวมทั้งพี่น้องคริสตชนสมัยเริ่มแรกดูจะเป็นเรื่องที่ไม่สลับซับซ้อนดูแล้วบังเกิดผลไม่มีอุปสรรคมากมายนักอย่างที่ในบทอ่านแรกของสัปดาห์นี้พูดถึงเรื่องของนักบุญฟิลิป  ฟิลิปไปเมืองหนึ่งในแคว้นสะมาเรียและประกาศเรื่องพระคริสตเจ้าให้ชาวเมืองนั้นฟัง....”  และหลังจากนั้นหนังสือกิจการอัครสาวกได้เล่าต่อไปว่านักบุญเปโตรและนักบุญยอห์นได้สานงานประกาศข่าวดีต่อ  เมื่อ...ไปถึงก็อธิษฐานภาวนาเพื่อชาวสะมาเรียเหล่านั้นให้ได้รับพระจิตเจ้า(เทียบกิจการอัครสาวก8:5-8,14-17)

หากเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าการทนทุกข์เพราะทำความดีย่อมดีกว่าการทนทุกข์เพราะทำความชั่ว(1ปต3:16-17)

เรามองเห็นบรรดาผู้ชำนาญการในเรื่องต่างๆทำหน้าที่ของตนอย่างคล่องแคล่วว่องไวไม่ติดขัดไม่มีอุปสรรคปัญหา  อย่างเช่นพนักงานขับรถ  ดูจะขับขี่ได้อย่างว่องไวคล่องแคล่วเหมือนกับทักษะนี้มากับเขาตั้งแต่ในท้องแม่  แต่ใครจะรู้บ้างไหมว่า...ก่อนที่พนักงานเหล่านี้จะมาขับรถได้อย่างที่เราเห็น  เขาขับรถชนนั่นชนนี่นับครั้งไม่ถ้วน  เสียค่าซ่อมแซมไปเท่าไรแล้ว  ก่อนที่เขาจะมาขับรถให้เราแต่ละคนประทับใจเช่นทุกวันนี้

ท่านจะรู้ว่าเราอยู่ในพระบิดาของเราท่านอยู่ในเราและเราอยู่ในท่าน ผู้ที่มีบทบัญญัติของเรา และปฏิบัติตาม  ผู้นั้นรักเราและผู้ที่รักเราพระบิดาของเราก็จะทรงรักเขาและเราเองก็จะรักเขาและจะแสดงตนแก่เขา(ยน14:20-21)

หัวใจที่ซ่อนอยู่ในทักษะอันทรงประสิทธิภาพน่าอัศจรรย์ใจก็คือ  การอุทิศตนฝึกฝนอย่างไม่ย่อท้อจนเกิดเป็นความคุ้นเคยและกลายมาเป็นทักษะ  หัวใจที่ซ่อนอยู่ในบรรดาอัครสาวกในบรรดาศิษย์ของพระเยซูเจ้าและในเราทุกคนที่เดินตามพระองค์ก็คือ  ชีวิตเราอยู่ในพระองค์และพระองค์ทรงอยู่ในชีวิตของเรา

 เราดำเนินชีวิตของเราเหมือนกับว่าพระองค์ทรงกระทำเองในชีวิตของเราในมือของเราในเท้าของเรา  หัวใจที่ซ่อนอยู่และไม่สลับซับซ้อนเลยก็คือ  เมื่อมีพระองค์เมื่อเราเปิดใจเปิดชีวิตให้พระองค์อยู่เคียงข้างเรา  “เรื่องง่ายๆที่เนื้อแท้ช่างยากเย็น... เมื่อมีพระองค์เรามีพลัง”