Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 29 guests and no members online

2014-06-01 “ไหวไหม...พระองค์ คือ...พลัง"

 

ไหวไหม...พระองค์ คือ...พลัง

“...พระจิตเจ้าจะเสด็จลงมาเหนือท่าน และท่านจะรับอานุภาพเพื่อจะเป็นพยานถึงเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรียจนถึงสุดปลายแผ่นดิน" (กจ 1:8)

          การเป็นพยานยืนยันในความจริง ยืนหยัดในความดี ไมใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆในชีวิตเรา มนุษย์ธรรมดาเดินดินที่มีความอ่อนแอตามประสามนุษย์  ความท้าทายต่อชีวิตของเราที่จะยืนหยัดในความดีงามและความจริงนั้นไม่ใช่ใครอื่น แท้ที่จริงแล้วเป็นความอ่อนแอที่เราแต่ละคนมีอยู่  เรารักตัวเราเองจนไม่เหลือเศษเสี้ยวใดในดวงตาที่จะเหลือเพียงพอเหลือบเหลียวแลเพื่อนพี่น้องที่เจ็บปวด และเข้าใจเขา... "ท้อแท้เหมือนกัน กับธรรมชาติความอ่อนแอของตน"

          "พระเจ้าทรงมอบอำนาจอาชญาสิทธิ์ทั้งหมดในสวรรค์และบนแผ่นดินให้แก่เรา  ดังนั้น ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา ทำพิธีล้างบาปให้เขาเดชะพระนามพระบิดา พระบุตร และพระจิต  จงสอนเขาให้ปฏิบัติตามคำสั่งทุกข้อที่เราให้แก่ท่าน" (มธ28:18-19)

           ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย  คนพูดความจริงต่างหากที่จะต้องตาย" นับเป็นสุภาษิตที่เราได้พบและเข้าใจความหมายเป็นอย่างดี  น้ำตาตกใน น้ำท่วมปากคนดีมีธรรมทุกครั้งที่พบว่าความดีงาม ความจริงเป็นอย่างหนึ่ง  แต่ไม่สามารถเยียวยา ช่วยเหลือให้ความดีงามนั้นเกิดขึ้นจริงในสังคม ในหน่วยงานอันเป็นที่รักของตน  ซ้ำร้ายยิ่งกว่า ตนเองยังถูกเข้าใจผิดบ้าง ถูกเบียดเบียนด้วยวิธีการต่างๆ ... "อ่อนล้าและอ่อนแรงเหลือเกิน"

          "แล้วจงรู้เถิดว่าเราอยู่กับท่านทุกวันตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ" (มธ 28:20)

          ถามกันหลายต่อหลายครั้ง "หากเราพบประสบการณ์อ่อนล้าและหมดแรง....เราสู้กับแรงเสียดทาน ท้าทายให้เรายืนยันในความจริงยืนหยัดในความดีงาม...เราหมดแรง  แล้วเราจะทำอย่างไรดี" ฟังพระวาจา นั่งลง และพักกับพระองค์ พระเยซู พระอาจารย์เจ้า

          ครั้งนี้ไม่ขอแนะนำอะไรที่พิเศษ แนะนำเพียง "พระเยซูคริสตเจ้า พระองค์ทรงพร้อมอยู่เคียงข้างเราเสมอ...พระจิตของพระองค์ทรงเป็นพลัง เป็นแสงสว่างเสมอเพื่อเราจะพบกับทางออกในความมืดมนที่ท้าทายจิตใจของเรา"  ...เหนื่อยแค่ไหน ไหวไหม  มั่นใจในพระองค์เถิด "พระองค์ คือ พลังของเรา"

                                                           นกขุนทอง.