Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 21 guests and no members online

2014-07-13 "ใจหนึ่งรักพระ แต่...อีกใจหนึ่งก็ยังรักตนเองมากกว่า"

 

"ใจหนึ่งรักพระแต่...อีกใจหนึ่งก็ยังรักตนเองมากกว่า"

                 "ข้าพ​เจ้า​คิด​ว่าความ​ทุกข์​ทรมาน​ใน​ปัจจุบัน​เปรียบ​ไม่​ได้​เลย​กับ​พระ​สิริ​รุ่งโรจน์​ที่​จะ​ทรง​บันดาล​ให้​ปรากฏ​แก่​เรา... ​เรายัง​มี​ความ​หวัง​ว่าจะ​ได้​รับ​การ​ปลดปล่อย​จาก​การ​เป็น​ทาส​ของ​ความ​เสื่อมสลาย​เพื่อ​ไป​รับอิสรภาพ​อัน​รุ่ง​เรือง​ของ​บรรดา​บุตร​ของ​พระ​เจ้า...เรา​มี​ความ​กระตือรือร้น​รอคอยให้​พระ​เจ้า​ทรง​รับ​เรา​เป็น​บุตร​บุญธรรมให้​ร่างกาย​ของ​เรา​ได้​รับ​การ​ปลดปล่อย​เป็น​อิสระ" (เทียบรม8:18, 21, 23)

          หลายครั้งในชีวิต  เรามีความตั้งใจดีมีน้ำใจงามพยายามเริ่มต้นพยายามศึกษาหาวิธีหาแนวทางพยายามทำตามความตั้งใจที่มีอยู่... แต่แล้ว  โดยไม่รู้ไม่เข้าใจตนเองนัก  ที่สุดพบว่าตนเองพ่ายแพ้ตนเองอ่อนแอตนเองไปไม่ถึง.

          ไม่เข้าใจกับชีวิตไม่เข้าใจกับตนเองไม่เข้าใจกับธรรมชาติความจริง  รับรู้เบื้องต้นอยู่ว่า..."เราพ่ายแพ้กับบาปกับความอ่อนแอตามประสามนุษย์" นี่คือธรรมชาติความจริงที่เกิดขึ้นกับเราทุกคนจนเถียงไม่ขึ้นเถียงไม่ออก.

         "พระ​องค์​ตรัส​ว่า“จง​ฟัง​เถิดชาย​คน​หนึ่ง​ออก​ไป​หว่าน​เมล็ด​พืช...เมล็ด​ที่​ตก​บน​หิน​คือ​ผู้ฟัง​พระ​วาจา​และ​มี​ความ​ยินดี​รับ​ไว้​ทันทีแต่​เขา​ไม่​มี​ราก​ใน​ตัวจึง​ไม่​มั่นคงเมื่อ​เผชิญ​ความ​ยาก​ลำบาก​หรือ​ถูก​เบียด​เบียน​เพราะ​พระ​วาจา​นั้นเขา​ก็​ยอมแพ้​ทันทีเมล็ด​ที่​ตกใน​พง​หนาม​หมายถึง​บุคคล​ที่​ฟัง​พระ​วาจาแต่​ความ​วุ่นวาย​ใน​ทาง​โลกความ​ลุ่มหลง​ใน​ทรัพย์​สมบัติเข้า​มา​บดบัง​พระ​วาจา​ไว้จึง​ไม่​เกิด​ผล" (มธ13:3,20-22)

          พระวาจาผ่านเข้ามา  ความรักพระเมตตาผ่านมาถึง  เราชื่นใจดีใจยินดีรับ  แต่เราก็ปล่อยวางละทิ้งพระองค์ไว้ข้างหลังข้างทาง...ด้วยเรารักแต่ตัวเราเอง  ลองทบทวนดู

          หนึ่ง...จริงหรือไม่  ที่เราขาดความตอเนื่องสม่ำเสมอที่จะอ่านที่จะฟังแล้วยอมวางตนเองตามคำแนะนำยอมตัดสละละน้ำใจตนเองลุกขึ้นออกจากตนเองมอบ-แบ่งปันชีวิตของตนออกไปตามคำแนะนำ-คำเรียกร้องจากพระวรสาร

          สอง..จริงเพียงใด  ที่เรามีหลายสิ่งหลายเรื่องที่ดึงตัวเราให้ทิ้งให้ออกห่างจากพระจากเพื่อนพี่น้องเป็นพิเศษลุกหนีห่างจากพี่น้องที่กำลังทนทุกข์เจ็บปวดและกำลังขาดแคลน  ที่สำคัญที่สุดคือเรายอมละและทิ้งเพื่อนพี่น้องที่กำลังขาดแคลนและเจ็บปวดเพื่อหันมารักตัวเองทั้งๆตัวเรานั้นที่มีหลายสิ่งเพียงพอกับชีวิตอยู่แล้ว.