Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 67 guests and no members online

2014-08-03 จุดเริ่มต้นของอัศจรรย์ คือ ความรัก-พระเมตตารัก พลังงานของความรัก คือ การเปิดใจ

 

จุดเริ่มต้นของอัศจรรย์ คือ ความรัก-พระเมตตารัก พลังงานของความรัก คือ การเปิดใจ

                   พระองค์ทรงลงเรือไปยังที่สงัดตามลำพัง  เมื่อประชาชนรู้ ต่างก็เดินทางเท้า จากเมืองต่างๆ มาเฝ้าพระองค์  เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ เห็นประชาชนมากมาย ก็ทรงสงสาร  และทรงรักษาผู้เจ็บป่วยให้หายจากโรค   (เทียบ มธ 14:13-21)

หลายคนพูดถึงเรื่องอัศจรรย์ของพระเยซูเจ้า  แต่ในอดีตมีบ้างที่สงสัย พระองค์ทำได้จริงหรือจิงโจ้ โม้โกหก บ้างสงสัยพระองค์ทำได้โดยอำนาจความสามารถของใคร  ของพระเจ้าจริง หรือ ของผีเบเอลเซบุลผีปีศาจ สำหรับเราพี่น้องคริสตชน  เรามั่นใจในกิจการที่พระองค์ทรงทำ เป็นอัศจรรย์แท้จริงไม่อิงนิยาย  แต่ที่สำคัญที่สุดคือ เบื้องหลังกิจการของพระองค์ พระองค์ทรงทำอัศจรรย์เพื่อใคร เพื่ออะไร ทำไมพระองค์ถึงทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ อะไรเป็นจุดเริ่มต้นของกิจการอัศจรรย์ทั้งหมดนี้ของพระองค์  เรารู้คำตอบกันดีว่าคือ "ความรัก พระเมตตารัก" ของพระองค์ที่มีต่อเราอย่างล้นเปี่ยม และมองดูเรา รักเราเป็นอันดับแรก จนลืมที่จะคิดถึงตัวของพระองค์ก่อน

ท่านทั้งหลายที่กระหาย จงมาดื่ม แม้ผู้ไม่มีเงิน จงมาเถิด...แล้วท่านจะมีชีวิต  เราทำพันธสัญญานิรันดรกับท่าน ทำให้ความรักมั่นคงที่เราได้สัญญาไว้แก่ดาวิดเป็นจริง  (เทียบ อสย 55:1-3)

เมื่อพระเป็นเจ้ารักเรา ทรงทำทุกอย่างเพื่อมอบความรักให้เรา มอบให้จนแม้แต่มอบชีวิตยอมตายเพื่อเรา เรารับรู้ แต่เรารู้ไหมว่าอะไรเป็นพลังที่ผลักดันให้พระองค์มอบชีวิตมอบความรักให้กับเราพระองค์เปิดใจของพระองค์ เปิดใจยอมรับความแตกต่างระหว่างพระองค์กับเรา  พระองค์มีพระเมตตารัก มีความรักที่มั่นคง ส่วนเราหลายครั้งเรารักใครตามอารมณ์ มีขึ้นมีลง มีตามผลประโยชน์ก็มาก พระองค์ทรงลงเรือไปยังที่สงัดตามลำพัง  เมื่อประชาชนรู้ ต่างก็เดินทางเท้าจาก

เมืองต่างๆ มาเฝ้าพระองค์  เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ เห็นประชาชนมากมาย ก็ทรงสงสาร  และทรงรักษาผู้เจ็บป่วยให้หายจากโรค   (เทียบ มธ 14:13-21)

สัปดาห์นี้ เชิญชวนเรามาเปิดใจกัน เปิดใจให้กัน หันมายอมรับความต่าง มีความรักมั่นคงของพระเป็นเจ้าเป็นพลังที่จะยอมรับกัน ที่จะมอบความรักให้กัน ยิ่งเราเลียนแบบความรักของพระ เปิดใจรับกันและกันมอบความรักต่อกันแล้ว... เราจะพบกับอัศจรรย์ของพระ ที่มีความรักของพระองค์เป็นจุดเริ่มต้น.