Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 41 guests and no members online

2014-09-21 ผู้นำตามที่โลก ณ วันนี้ต้องการ ตอนพิเศษ

ผู้นำตามที่โลก ณ วันนี้ต้องการ ตอนพิเศษ : ตอน

"สงฆ์ท่านหนึ่งผู้จากไป และผู้เป็น 'แรงบันดาลใจชีวิตสงฆ์'ของสงฆ์อีกหลายท่านผู้ยังมีชีวิตอยู่"

"พระคริสตเจ้าจะทรงได้รับเกียรติในร่างกายข้าพเจ้า...ไม่ว่าเป็นหรือตาย  ข้าพเจ้าคิดว่าทั้งหมดก็เพื่อพระคริสตเจ้า"(เทียบ ฟป 1:20-21)

สัปดาห์ก่อน เขียนคุยกันถึงบุคคลที่เราประทับใจ มองพวกท่านเป็นสุดยอดปรารถนา เป็นหนึ่งในดวงใจ หวังและพยายามสร้างตนเองให้เดินรอยตาม

สัปดาห์นี้  ที่จริงตั้งใจจะใช้เป็นตอนสอง เพียงแต่มีเหตุการณ์ "พิธีมิสซาปลงศพ คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ ชัชวาลย์ แสงแก้ว" ที่มีโอกาสได้ไปร่วม และได้อ่านบทไว้อาลัยจากพระคุณเจ้า วีระ อาภรณ์รัตน์ เห็นว่ามีคุณค่าและเข้ากัน จึงใช้ชื่อตอนนี้ว่าตอนพิเศษ พิเศษเพราะแตกต่างเฉพาะ และเพราะปรารถนาถวายเกียรติแด่พระเป็นเจ้าโอกาสภาวนา และระลึกถึงดวงวิญญาณของคุณพ่อ ชัชวาลย์ เป็นพิเศษด้วย

"เพื่อนเอ๋ยฉันไม่ได้โกงท่านเลย  เราตกลงค่าจ้างกันแล้ว จงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิด ฉันอยากจะให้คนที่มาสถดท้ายนี้เท่ากับท่าน ฉันไม่มีสิทธิ์ใช้เงินของฉันตามที่ฉันพอใจหรือ  ท่านอิจฉาเพราะฉันใจดีหรือ"(เทียบ มธ. 20:13-16)

          "เป็นโอกาสดีที่ในช่วงชีวิตของผม  รู้จักพระสงฆ์บางองค์ในสมัยที่ผมเป็นเด็ก พระสงฆ์องค์นั้นสอนคำสอน เอาใจใส่เด็กช่วยมิสซา และเป็นแรงบันดาลใจให้ผมตอบรับพระกระแสเรียกเป็นพระสงฆ์... ผมได้รับความประทับใจที่คุณพ่อชัชวาลย์ รับผิดชอบเด็กชวยมิสซา  เวลาเราเป็นแผล คุณพ่อก็ช่วยทำแผลให้... ขอบคุณพ่อที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราด้านการสอนคำสอน ในชีวิตสงฆ์ไม่ว่าเราจะทำงานได้หรือทำงานไม่ได้เพราะเจ็บป่วยนานๆ  ชีวิตของเราเลือกรักพระเจ้า ไม่ใช่รักงานของพระองค์มากกว่า"

(คัดจากคำไว้อาลัย ของพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ในพิธีปลงศพคุณพ่อยอห์น บัปติสต์ ชัชวาลย์ แสงแก้ว)

"เพื่อนเอ๋ยฉันไม่ได้โกงท่านเลย  เราตกลงค่าจ้างกันแล้ว จงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิด ฉันอยากจะให้คนที่มาสถดท้ายนี้เท่ากับท่าน ฉันไม่มีสิทธิ์ใช้เงินของฉันตามที่ฉันพอใจหรือ  ท่านอิจฉาเพราะฉันใจดีหรือ"(เทียบ มธ. 20:13-16)

เราต้องการบุคคลอย่างนี้ โลกต้องการผู้คนเยี่ยงนี้ พระเป็นเจ้าประสงค์มนุษย์ธรรมดาๆผู้หนึ่งแบบนี้ ที่ค่อยๆดำเนินชีวิตที่ละวันไปทีละเวลา อุทิศตนมอบชีวิตให้เวลากับพระ กับพี่น้องสัตบุรุษ เป็นต้นเด็กๆเด็กช่วยมิสซา  และชีวิตของท่านค่อยๆถูกพบเห็น ค่อยๆซึมซับ ค่อยๆปรับเปลี่ยนทัศนคติ และที่สุดเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนของพวกเรา... พูดได้ว่า "ในสายพระเนตรพระเจ้า ท่านเป็นผู้นำตามที่โลกนี้ต้องการ" และนับเป็นแรงบันดาลใจของพ่อเองด้วย.