Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 56 guests and no members online

2014-09-28 “ผู้นำตามที่โลก ณ วันนี้ต้องการ: ตอน คิดถึงพ่อ... ผู้ยอมคน”

 

ผู้นำตามที่โลกณ วันนี้ต้องการ: ตอนคิดถึงพ่อ... ผู้ยอมคน

พ่อไปพบบุตรคนแรกพูดว่า...ลูกเอ๋ยวันนี้จงไปทำงานในสวนองุ่นเถิด...บุตรตอบว่า...ลูกไม่อยากไป... แต่ต่อมาก็เปลี่ยนใจและไปทำงาน(มธ21:28-29)

วันศุกร์ต้นเดือนเดือนตุลาคมปีที่แล้วหากย้อนไปถึงเมื่อวันศุกร์ต้นเดือน4 ตุลาคมค.ศ. 2013  ขณะที่กำลังส่งศีลมหาสนิทโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนให้กับผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกมาวัด  ได้รับข่าวร้ายที่รู้ว่าจะมาไม่เคยคิดว่าจะมาวันนั้น  โทรศัพท์จากทางโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ว่าคุณพ่อที่มานอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอาการน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งให้รีบมาดูอาการคุณพ่อ  และเมื่อมาถึงได้พบหน้าคุณพ่อก็ได้พบกับคำว่า“ลูกกำพร้า” เป็นครั้งแรกในชีวิตจริงๆ

ศุกร์ต้นเดือนที่กำลังจะถึงนี้  ดำเนินชีวิตไปมาไม่เท่าไรพบอีกครั้งหนึ่งก็กำลังจะเวียนมาครบหนึ่งปีแล้ว  จากการจากไปของคุณพ่อ  ศุกร์ต้นเดือนที่จะถึงนี้แม้ไม่ใช่วันที่4 ตุลาคมดังเช่นปีก่อนแต่ก็ใกล้เคียงกันมาก

ถ้าคนชั่วร้ายเลิกทำความชั่วร้ายที่เขาได้ทำมาปฏิบัติความยุติธรรมและความชอบธรรมเขาก็จะรักษาชีวิตของตนไว้เขาเลือกจะเลิกการล่วงละเมิดทั้งหมดที่เคยทำเขาจะมีชีวิตอย่างแน่นอนเขาจะไม่ต้องตาย(อสค18:27-28)

ศุกร์ต้นเดือนหนนี้  คิดถึงชีวิตของพ่อช่างเป็นตัวอย่างสำหรับเราได้  ชีวิตของพ่อดูเหมือนจะเป็นผู้ยอมคนเป็นผู้แพ้เสมอๆ  ยอมเสียงานที่ดูจะมีหน้าตาสบายแรงกลับมาทำงานที่ต้องออกแรงมากขึ้นแถมไม่มีหน้าตาเพื่อให้ได้ค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นเพียงพอเพื่อเลี้ยงดูลูกๆที่หลายคน  ยอมเป็นผู้ที่รับฟังปัญหาของลูกๆรวมทั้งความขัดแย้งไม่เข้าใจกันของลูกๆท่านกลับใช้ความใจเย็นใจดีใจกว้างรับฟังให้กำลังใจและที่สำคัญที่สุดการภาวนาร่วมบูชามิสซาวางชีวิตและลูกหลานไว้ต่อหน้าพระ

          “จงถ่อมตนคิดว่าผู้อื่นดีกว่าตนอย่าเห็นแก่ผลประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวจงเห็นแก่ผลประโยชน์ของผู้อื่นด้วย  จงมีความรู้สึกนึกคิดเช่นเดียวกับที่พระคริสตเยซูทรงมีเถิด...แม้ว่าพระองค์ทรงมีธรรมชาติพระเจ้าทรงถ่อมพระองค์จนถึงกับทรงยอมรับแม้ความตายเป็นความตายบนไม้กางเขน       (เทียบฟป2:3-8)

ผู้นำตามที่โลกนี้ต้องการนั้น  ไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่ร่ำรวยล้นฟ้ามีหน้าตาแต่ผู้นำที่โลกณวันนี้ต้องการนั้น  จำเป็นต้องวางตัวเองอยู่ในความเชื่อมั่นต่อพระพรและพระญาณสอดส่องของพระจำเป็นต้องยอมยอม...แม้คนอื่นอาจจะมองว่าเราเป็นผู้แพ้ไม่มีอะไรแข่งกับเขาในสังคมแต่เราสวดภาวนามีจิตเมตตาและมอบชีวิตรวมทั้งทุกคนทุกสิ่งที่ตนดูแลให้พระเป็นเจ้าทรงดูแลคุ้มครอง.