Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 16 guests and no members online

2014-10-12 “ผู้นำตามที่โลก ณ วันนี้ต้องการ”

ผู้นำตามที่โลกวันนี้ต้องการ

 

ตอนแม่พระ” : “ผู้ตอบรับเสียงเรียกเชิญของพระเจ้าด้วยใจสุภาพ

องค์พระผู้เป็นเจ้าจอมจักรวาลทรงจัดเตรียมงานเลี้ยงฉลองสำหรับประชากรของพระองค์...พระองค์จะทรงเช็ดน้ำตาจากใบหน้าของทุกคน...เราจงชื่นชมยินดีที่พระองค์ทรงช่วยเราให้รอดพ้น(เทียบอสย25:6,8-9)

เดินทางมาจนถึงตอนสุดท้ายในใจจนได้กับเรื่อง“ผู้นำตามที่โลกณวันนี้ต้องการ”  ต้องขอย้ำว่าไม่ใช่“ผู้นำตามที่โลกณวันนี้มีหรือเป็นกันอยู่”  แน่นอนย่อมมีผู้นำตามี่โลกณวันนี้ต้องการรวมอยู่ด้วยแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถทำตนให้เป็นผู้นำตามที่โลกณวันนี้ต้องการจริงๆได้

อาณาจักรสวรรค์พระเจ้าเรียกเชิญเรา...ผู้รับเชิญมีมากผู้จะตอบรับคำเชิญไม่ค่อยมีผู้ตอบรับคำเชิญและสมจะได้รับเลือกมีน้อย(เทียบมธ22:1-14)

พูดตรงๆโลกณวันนี้ต้องการผู้นำตามแบบ“องค์พระเยซูคริสตเจ้า” ผู้นำที่ยอมมอบชีวิตอุทิศให้กับทุกคนไม่เลือกหน้าไม่เลือกถูกผิดดีเลวชอบหรือชังเกลียด  ขึ้นชื่อว่าให้พระเยซูให้ด้วยใจกว้างเสมอ  ในมุมมองของพระคริสต์ผู้นำที่โลกณวันนี้ต้องการไม่หวังได้ทรัพย์กลับคืนมาไม่สนใจคำว่าคุ้มไม่คุ้มไม่อาศัยความรุนแรงและการสั่งการ  พระเยซูต้นแบบของผู้นำที่โลกณวันนี้ต้องการหวังเพียงว่าบุคคลที่อยู่ข้างหน้าเขาจะได้รับความรอดพ้นได้รับความรักของพระบิดา

บทความตอนสุดท้ายของหัวเรื่องนี้จึงขอมอบแด่“พระนางมารีย์แม่พระของเรา”  เป็นต้นในโอกาสเดือนตุลาคมเดือนที่เราคิดถึงแม่พระเป็นพิเศษคิดถึงการภาวนาสายประคำการภาวนาในครอบครัวหมู่มิตรเพื่อนพี่น้อง  และจะยอดเยี่ยมที่สุดแล้ว  เมื่อเราสวดสายประคำคิดถึงแม่พระแม่ของเรา  ให้เราคิดถึงรำพึงถึงแบบอย่างชีวิตของแม่พระด้วย

 “ข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้ในพระองค์ผู้ประทานพละกำลังแก่ข้าพเจ้า(ฟป4:13)

แม่พระรับฟังเสียงของพระเจ้าผ่านทางคำของ“ทูตสวรรค์คาเบรียล”  แม่พระที่จริงตั้งใจมอบชีวิตให้กับพระเจ้าในอีกรูปแบบหนึ่ง  แต่เมื่อได้รับฟังเสียงของพระแล้ว  แม้จะไม่ชอบไม่อยากเป็นหรือทำ  แต่แม่พระก็ยอมรับเสียสละและตอบรับเสียงเรียกเชิญของพระเจ้า

โลกนี้สังคมนี้ล้างสมองล้างใจความคิดของเราว่าจะเป็นผู้นำจะเป็นที่หนึ่งต้องมีอำนาจมีเงินสามารถสั่งการทุกอย่างต่อทุกคนได้  นั่นจึงจะเป็นผู้นำ  แต่แม่พระเป็นตัวอย่างดีเยี่ยมให้เราเห็นว่า  “ผู้นำตามที่โลกณวันนี้ต้องการ”นั้น  จริงๆแล้วเขาจำเป็นจะต้องเป็นผู้นำที่มีหัวใจและชีวิตที่สุภาพถ่อมตนและพร้อมตอบรับเสียงเรียกเชิญของพระเจ้าในชีวิตจริงของเราเสมอ.